Randevu Al Tedavi Fiyatları

MEMEDE KİTLE

Memeyle ilgili  şikayeti olan hastalar üç sebepten dolayı doktora başvurur: Ağrı, memenin ucundan akıntı ve kitle. Bunların arasında en sık başvuru sebebi kitledir ve ağrıdır. Kanser en sık ağrısız beze şeklinde kendini gösterir.

Memedeki kitlelerin büyük  bir kısmı (% 85)i iyi tabiatta (benign) kitlelerdir.

Memede kitle nasıl anlaşılır?

memede şişlik

Kitleler çoğunlukla kendi kendine muayene ile bulunurlar. Hastalar bu kitleleri kendileri bulduktan sonra doktora başvurduklarında büyük bir kısmında  gerçekten kitle tespit edilir, bir kısmında ise her hangi bir kitlenin varlığı tespit edilemez. Memenin parmaklar arasında sıkıştırılarak muayenesinde  meme dokusu sanki kitleymiş izlenimi verir. Hastaların kendi muayenelerinde buldukları kitlelerin gerçek kitle olma olasılığı yaş arttıkça artar. 30 yaş altında yanılma payı daha fazladır. Çünkü gençlerde meme dokusu daha yoğun (dens) olduğundan meme bezleri hasta tarafından kitleymiş gibi algılanabilir, yinede ayırımı doktor  yapmalıdır.

40 yaş üstü kadında muayenede ele gelen bir beze aksi ispatlanıncaya kadar kanser olarak kabul edilmeli ve bu yönde ileri tetkikler yapılmalıdır. Ayrıca memedeki  kanserlerin % 30 u 50 yaş altında olduğundan genç hastalardaki kitlelerin de kanser olabileceği göz ardı edilmemelidir. Kitlenin özellikleri ve hastaya ait özellikler (kanser riskini artıran faktörlerin varlığı) göz önüne alınarak ileri tetkik yapılmalı ve kanser olmadığı ispatlanmalıdır.

Kitleler yaklaşık 1 cm.den büyük ve yüzeysel  ise ele gelebilir, derin kitleler daha zor bulunur. Genç hastalarda tespit edilmesi daha zordur. Memenin üst dış tarafında daha fazla salgı dokusu olduğundan hasta bu bölgede memenin kendi dokusunu kitleymiş gibi  zannedebilir. Kitleler genellikle üst dış kadranda bulunur, meme kanserleri de büyük oranda bu bölgede bulunur.

Memede kitle ve ağrımeme şikayetleri

Memenin iyi tabiatlı kitleleri genellikle ağrılıdır, hassasiyet ve gerginlik yapar. Çoğunlukla düzgün çeperli, hareketli kitlelerdir.

Kanserli hastaların %80 inde tesadüfen bulunan ağrısız kitleler vardır. Memedeki habis kitleler ağrısız, sert, pütürlü ve düzensiz çeperli, cilde yapışık veya göğüs duvarına yapışık ise hareket ettirilemeyen karakterdedir. Bazı tip kanserlerin görünümü ve muayene bulguları ise iyi karakterli kitleyi taklit eder.

Kitlelerin iyi ve kötü olmasının ayırımı doktor muayenesi ve gereğinde başka  ileri tetkiklerle yapılmalıdır

memede tümörMemedeki iyi huylu kitleler:

      Kistler: İçi sıvı dolu kesecikler şeklindedir. Ağrılı olabilir. Adet  öncesi dönemde  artabilir ve memelerde gerginlik ve hassasiyete sebep olabilir. Tedavi gerektirmez, büyür ve hastayı çok rahatsız ederse enjektörle (ponksiyonla) boşaltılabilir. Bazı kistlerin içerisinde katı (solid) alanlar varsa bu kistler önemlidir ve tetkik gereklidir

Fibrokistler: Çoğu zaman net bir beze gibi ele gelmez. Memenin dokusu yoğun olarak ele gelir. Kistler büyürse ele gelir. Menapoz öncesi kadınlarda daha sıklıkla görülür. Hormon tedavisi almayan menapoz sonrası kadınlarda nadirdir. Sebep olarak memelere östrojen (kadınlık hormonu) hormonunun etkilerinin fazla olması ileri sürülmüştür. Ağrı ve hassasiyet vardır. Adet periyoduna uyan ağrı vardır (periyodik ağrı). Menapoz sonrasında devamlı ve periyodik olmayan ağrı vardır.

Eskiden fibrokistik hastalık, reclus hastalığı gibi isimleri vardı. Ancak günümüzde hastalık olarak kabul edilmediğinden fibrokistik değişiklikler adı verilir. Çoğunlukla mikroskopik (gözle görülemeyen) kistler vardır. Bazen kistler büyüyebilir.

Önem arz etmez, tedavi gerektirmez.

  Fibroadenom: Çoğunlukla 1-2 cm büyüklüğünde ,hareketli,kauçuk kıvamında ,düzgün yüzeyli ve şekilli çok memede kitle tehlikelimidirgörülen kitlelerdir. Muayenede hareketli olduklarından meme faresi adı da verilir.

Genç yaşta sık görülür. 50 yaş üstü tarama mamografilerinde de nadiren rastlanır. Genellikle 2 cm. cıvarında büyümeleri durur. Menapozdan sonra küçülme gösterebilir. Bazen birden fazla ve iki taraflı olabilir.

Basit fibroadenomlarda kanserleşme riski yoktur. Bazı hızlı büyüyen kompleks fibroadenomlarda risk artışı vardır.

Muayeneyle kolaylıkla fibroadenom lehine düşünülebilmekle birlikte USG ve 40 yaş üstü mamografi gerekebilir. MR çoğunlukla gereksizdir. İyi huylu olduğundan emin olunan kitleler 1 yıl süreyle 6 ayda bir, sonra yılda bir kontrol gerekir. Hızlı büyüyen, bazı bulguları atipik olan kitlelere biyopsi gerekir (kalın iğne biyopsisi).

10-18 yaş arasında genç yaş (jüvenil) fibroadenomu olabilir. Hızlı büyüyorsa çıkarılır.

5 cm. üzerindekilere dev fibroadenom denir.Sıklıkla,bazen kötü huylu olabilen filloid tümörlerle karışabilir, kalın iğne biyopsisi yapıldıktan sonra  çıkarılmalıdır.

İntraduktal papillom (süt kanalı polipleri): Çoğunlukla iyi huyludur fakat kötü huylu da olabilirler. İlk başlangıçta iyi huylu olsa da büyüdükçe kanserleşme oranı yüksektir.Bazen tek, bazen çok sayıda olabilirler. İyi huylu bezeler arasında düşük bir oranı oluşturur. Meme başına yakın olanlarda kitle küçükken memenin ucundan akıntı görülebilir, uzak olanlar ele gelen beze şeklinde kendini gösterir. Her bir tipi değişen derecede kanserleşme riski taşıdığından papillomu  çıkarmak gerekir, çıkarmak hem tanı hem de  tedavi sağlar.

memede kitle nasıl teşhis edilirMemedeki kötü huylu kitleler

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Memede bir kitle görüldüğünde gerek muayeneyle, gerek tetkik yöntemleriyle aksi ispatlanana kadar kötü huylu kabul edilmelidir. Aksi taktirde zaman kaybı hastanın aleyhine olacaktır.

Muayenede sert, fiske (yerinden güç oynatılabilen), cilde yapışıktır. Hızla tetkik ve tedavi edilmelidir.

           Memede kitle tedavisi nasıl olmalı?kadınlarda memenin iyi huylu kitleleri

Memedeki kitlenin tedavisi çok genel bir tanımdır. Takip ve tedavi  kitlenin büyüklüğüne, cinsine, özelliklerine  ve hastanın yaşına, taşıdığı risk faktörlerine göre değişir.

Hasta genç ve herhangi başka risk faktörü taşımıyorsa, muayene ve tetkiklerde iyi huylu olduğu kesinse, 2 cm. den küçükse takip edilir.

Hastada meme kanseri açısından risk faktörleri varsa, 40 yaş üzerindeyse, muayenede ve tetkiklerde kötü huylu olduğu hakkında şüphe varsa ince iğne biyopsisi veya kalın iğne (keskin iğne-trucut) biyopsisi yapılmalıdır. Mümkünse trucut biyopsi tercih edilmelidir. Bu işlem doku tanısı konulduktan sonra ameliyat gerekip gerekmeyeceği hakkında fikir verir. Böylelikle hem tanı için hem tedavi için olmak üzere 2 kez ameliyat olmanın önüne geçilir.

İğne biyopsisi sonucunda  kitlenin  iyi huylu olması durumunda takip edilir, hızlı büyüyorsa  ve hastada risk varsa yalnızca kitle çıkarılır.

İğne biyopsisi sonucunda  kötü huyluysa meme kanseri  prensiplerine göre tedavi edilir.

439 Comments

Add a Comment
 1. Merhaba hocam makat darlığına ne tedavileri uyguluyırsunuz öğrenmek istedim

  1. Makat darlığının sebebine göre tedavler uygulanır. Darlık makat kaslarındaki kasılmaya bağlı ise (fissürde olduğu gibi) botoks ve ameliyatla genişletilir. Hemoroid ameliyatlarından sonra gelişmiş, nedbe dokusuna bağlı darlık ise değişik ameliyat teknikleri uygulanır. Nadren bir kaç seans gerekebilir. Darlık anüsün içindeki siğile, tümöre bağlı da olabilir. Bu durumlarda da siğilin yakılması, tümörün ameliyat edilmesi gerekir. kesin tedavi önerebilmek için öncelikle darlık sebebini bilmek ve muayene etmek gerekir.

 2. merhaba hocam eşimin göğüsün de iyi huylu kitle çıktı . NE yapmalıyız ?

  1. Önce kitlenin boyutu, neye göre iyi dendiği, Yalnız ultrasonla mı yoksa biyopsi yapılarak mı iyi tanısı konduğu, ne zamandan beri olduğu önemlidir. Ayrıca hastanın yaşı, ailede kanser varlığı, menapoz ve doğum durumu ve muayene bulguları da önemlidir. Muayene ve ultrason-mamografide ıyi olduğu düşünülen kitleye gerek görülürse trucut biyopsi yapılmalı. sonuç iyi gelirse 6 aylık takip yapılabilir. Takipte büyüyorsa,hasta risk faktörlerini taşıyorsa kitle 2 cm. den büyükse alınabilir.

 3. merhaba hocam her kadın kaç yıl da bir memografi çektirmeli dir ?

  1. 40 yaşından sonra her kadın en az bir kez çektirmelidir. Sonraki takipler hiç bir risk faktörü 8anne-kızkardeşte meme kanseri olması,hormon kullanımı, şipheli bir kitle olması gibi) yoksa 2 yılda bir, varsa duruma göre ve doktorunuzun muayene sonrasında verdiği karara göre yılda bir olabilir. 50 yaş sonrası yıllık önerilir.

 4. merhaba hocam meme de iyi huylu kitle olan hastalara tedavi yapıyor musunuz ?

  1. Memede önce kitlenin iyi huylu olduğunu muayene, bazı tetkiklerle tespit etmek daha doğrusu emin olmak gerekir. Muayene,ultrason, mamografi gibi tetkikler sonrasında iyi olduğundan eminsek takip yeterli olur. Emin değilsek kalın iğne biyopsisi(trucut) yapılmalıdır. Patoloji de iyi çıkarsa belli aralıklarla takip edilebilir. Şüphe varsa,büyüme gösteriyorsa hatanın yaşı ileriyse ve ailede meme kanseri varsa biyopsi sonrasında çıkartılabilir. Yani iyi huylu kitlelerin tedavisi diye bir durum yoktur, kesin teşhis ve takip, gerekirse biyopsi ve kitleyi çıkarma vardır. Ben de bu sürecin tamamını yapıyorum.

 5. Merhaba Seher hanım benim annemi göğüsümden kitle baf doktoru büyümüş dedi ve Emar istemiş dokturu ama Ağrısı var

  1. Muayenede büyük bir kitle bulduysa muhtemelen önce mamografi ve ultrason çekilmiştir. ağrı çok fazla ise apse düşünülürdü ama o durumda MR anlamsızdır. Kitle çabuk büyüyen bir kitle ise ağrı yapabilir. MR sonucunu beklemek gerekir. Muayene etmeden kesin bir şey söylemek zor. Eğer büyük bir katı kitle varsa mutlaka tru-cut dediğimiz iğne biyopsisi gerekir.

 6. Hocam Merhaba . Adet zamanın da göğüslerimde fazla ağrı oluyor bu normal midir? Göğsümü kendim muayene ettiğimde elime herhangi birşey gelmiyor

  1. Adet zamanına yakın dönemlerde memelerde ağrı olması normal. Bazı memeler hormanlara daha duyarlı olduğundan, bazı memelerin yapısı fibrokistik yapıda olduğundan ağrı fazla olabilir. Fakat yine de 1 kez doktor muayenesine gitmeniz ve doktor muayenesi sonrasında en azından bir ultrason yapılmasında fayda var. Yaşınız 40 yaş üstünde ise mutlaka gitmelisiniz ve mamografi de çekilmelidir.

 7. merhaba hocam memede kitlenin büyüklüğü küçüklüğü önemli mi ?

  1. Memedeki kitlenn büyüklüğü önemli. Bu önem kitlenin ne olduğuna bağlı. Eğer kist ise bir önemi yok.İyi huylu ise küçük kitleleri takip ediyoruz. Büyürse inceleyip, biyopsi aldıktan sonra çıkarıyoruz. Kanser düşünülen kitlede yapılan tetkikler ve tedavi sırası büyüklüğüne göre değişiyor.

 8. merhaba sağ göğsümde 3 cm çapında kitle var
  ultrason ve mr ile izlendi süt kanalı yağ kitlesi denildi.
  3 ay bekledim tekrar ultrason bakıldı, küçülme olmadı.
  aldırmak mı gerekir aldırmasam bi risk taşır mı ?

  1. Memedeki 3 cm. kitle yağ bezesi düşünülse de tetkik edilmesi gerekir. Büyümemesi iyi huylu olduğunu gösterir. Ancak patolojik inceleme ile ne olduğunun kanıtlanması gerekir. Ultrason eşiliğinde tru-cut biyopsi yapılıp lipom(yağ bezesi) olduğu kesin ise aldırmaya gerek yok. Patoloji sonucuna göre yağ bezesi değil de başka iyi huylu bir kitle ise alınıp parçanın tamamının incelenmesi yerinde olur.

 9. merhaba hocam kendi kendime meme muayenesi yaptığımda elime küçük yağ bezesi gibi şeyler geliyor ne yapmalıyım ?

  1. Memede elinize bir beze geliyorsa bu bezenin ne olduğunu izah etmek gerekiyor. Bu sebeple genel cerrahi uzmanına muayene olmanız, yaşınız,ailedeki kanser öyküsü,doğum ve adet durumlarınız dikkate alınarak ultrasonografi ve mamografi gibi ileri tetkikler gerekir.

 10. Memedeki kitlelerin tedavisinden çok teşhisi önemlidir.Her kitlenin iyi-kötü huylu olduğu ispatlanmalıdır.İyi huylu olduğu düşünülen kitle büyümüyorsa tedavi edilmez,takip edilir. Büyüyorsa kalın iğne biyopsisi alındıktan sonra çıkarılabilir. kötü huylu olduğu düşünülen kitlelerden yine ameliyat etmeden önce tru-cut (kalın iğne) biyopsi ile kanserin tipi tespit edilir. Ve hangi aşamada olduğu,koltuk altı-tüm vücut yayılması olup olmadığına bakılır. Sonra hastalığın evresine, kişinin yaşına ,tümörün agressif olup olmamasına göre değişen tedavi planlanır.Cerrahi-kemoterapi-radyoterapi tedavileri yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Op. Dr. Seher ŞİRİN © 2018