Kabızlık Nedir? Nasıl Önlenir? Nedenleri ve Tedavisi

  KABIZLIK NEDİR? NASIL ÖNLENİR?   

 Kabızlık çok sık görülen fakat ileri boyutlara gelmediği taktirde ciddiye alınmayan bir şikayettir.Çoğu zaman yalnızca barsaklara ait basit bir şikayettir  fakat bazen başka hastalığın bir belirtisi olabilir.Bu hastalıklar barsak kanseri gibi önemli hastalık bile olabilir. Hastalar genellikle barsak tıkanıklığı,hemoroid,fissür  oluştuktan sonra doktora başvururlar.

Her yaş grubunda ve her iki cinste de olabilir. Ancak bebeklerde,çocuklarda,hamilelerde  ve şişman kadınlarda daha fazladır.

Genç yaşlarda önemsenmediğinden  gereken tedbirler alınmaz, giderek  sinsice ilerler ve ileri boyutlara ulaşıp kalıcı hal alabilir.

         Kabızlık Nedir?

Büyük abdest alışkanlığının miktar ve sıklığında azalma yönünde değişmesidir.Dışkılama alışkanlığı  kişiler arasında çok farklılıklar gösterir.Aynı kişide bile zaman zaman  çeşitli faktörlere bağlı olarak değişiklikler gösterir.

Kalın bağısakta veya makatta dışkılamaya engel olacak kadar tıkayan bir tümör olmadan,normal miktarda  lif içeren besinlerle beslenen  kişide:

Haftada 3 kez  dışkılamadan daha az sayıda dışkılıyorsa,büyük abdest yapmada zorluk ve şişkinlik varsa  kabızlıklık söz konusudur.

5 günde bir yada daha az sayıda dışkılama varsa, karın ağrısı,şişkinlik eklendiyse ,bu şikayetleri 18 aydan uzun bir süreden beri devam ediyorsa kronik kabızlıktan söz edilir..

Kabızlık sinsi başlar ve yerleşmesi uzun zaman alabilir.Hafif karın ağrıları,huzursuzluk gibi belirtiler görülebilir.Yaşlı ve akciğer problemi olanlarda nefes darlığı yapabilir.

Çocuklarda ve bebeklerde kabızlık ,beslenme yetersizliğine bağlı gelişme geriliğine sebep olabilir.Çünkü kabızlık önemli oranda  iştahsızlık yapar.

Birkaç gün içinde anide oluşan kabızlık varsa kalın barsağın ani olan iltihapları yada barsak tıkanıklığı(tümör,barsak  düğümlenmesi) düşünülür.

                 Kabızlık nedenleri

En önemli ve yaygın sebep yanlış beslenme şeklidir.Posadan ve liften fakir besinlerle beslenme,az su içme  kabızlığa sebep olur.Bitkisel kaynaklı besinlerde lif içeriği fazladır.Lifler barsaktan emilemez,su tutarak barsakta yumuşak dışkı olmasını sağlar.Et,süt gibi hayvansal ürünler ise  lif açısından fakirdir ,bunlar kalın barsağa gelmeden ince barsakta emilirler, barsağa su çekememesine ve dışkının miktarının az olmasına neden olurlar.

Yaygın görülen diğer bir sebep ise kötü tuvalet  alışkanlığıdır.Hijyen takıntısından tuvalet beğenmeme,illa evde dışkılama yapma isteği  gibi nedenlerden dolayı dışkılama ihtiyacı geldiğinde erteleme söz konusudur.Çalışma koşulları da dışkıyı sıkça ertelemeye neden olur.Uzun süre tuvaleti erteleme sonucunda  barsakta dışkı birikir bu da barsağın kaslarının zayıflamasına neden olur.Barsak kasları  dışkıyı barsaktan anüse doğru iter,zayıfladığında  bu fonksiyonunu yapamaz.

Yoğun iş hayatı ve stres önemli kabızlık nedenidir. Stres barsak hareketlerini azaltır, kabızlığın oluşmasına neden olur.

Depresyon,psikoz gibi hastalıklarda barsak hareketleri yavaşlar. Depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlarında barsak hareketlerini azaltma  yan etkisi vardır.

Guatr,şeker gibi yaygın görülen bazı endokrin(hormonal) hastalıklarda kabızlık vardır. Paratiroid,hipofiz,böbrek hastalıkları gibi bazı hastalıklar da kabızlık sebeplerindendir.Bu hastalıklarda  barsak  hareketleri yavaşlamıştır.Tedavi gecikirse barsak duvarında kalıcı hasarlar olur, kabızlık sürekli hal alır.

Multipl skleroz,Parkinson,omurilik yaralanmaları,kurşun zehirlenmesi gibi  bazı sinir ve kas hastalıklarında(Nöromüsküler hastalıklar) inatçı kabızlık görülebilir.

Doğuştan olan geniş ve kalın barsak hastalığında (Hirschprung hastalığı),barsağın bir kısmında barsak hareketlerini sağlayan sinir ağı yoktur. Bu bölge kasılamaz  gerisinde kalan barsak  genişler.Belirtiler çocuk doğar doğmaz başlar ve şiddetlidir.

Sonradan olan geniş ve kalın barsak  hastalıklarında(dolikokolon,hirschprung hast.,megakolon ) ise çoğu zaman sebep belli değildir.Bir kısmında kronik kabızlığa bağlı olarak (barsak içindeki biriken fazla miktardaki dışkının etkisiyle) barsak adelelerinin ve hareketlerinin bozulmasına bağlıdır.

Zor doğumdan sonra ve şişmanlıkta karın tabanı(pelvik) adeleleri zayıflar.Bu durumda dışkılama olayının gerçekleşmesi zor olur. Dışkı anüsün hemen yukarısında bekletilir bu da dışkının sertleşmesine ve kabızlığın artmasına neden olarak kısır döngü oluşturur..

Depresyon ilaçları,alerji ilaçları,morfin türü bazı ağrı kesiciler,spazm çözücü ağrı kesiciler,kansızlık ve Parkinson ilaçları,Sara ilaçları,antiasitler (ülserde kullanılır),bizmutlu ülser ilaçları kabızlık yapar.

      Kalın barsağın görevi  dışkının fazla suyunu emme ve dışkıyı depolama ve ince barsaktan gelen sulu dışkıyı  kasların kasılması sonucunda anüse doğru iletmektir.Barsağın  hareketleri istemsiz hareketlerdir.Bunu yaparken   barsak adeleleri kasılarak dışkıyı ileri doğru iter.Bu hareketlerin az olması halk arasında barsak tembelliği olarak bilinir.

         Spastik kolit ( İrritabl kolon) nedir? .Kolit ifadesi yanlıştır,çünkü gerçek bir kolit hastalığı yoktur.Burada  barsak fonksiyon bozukluğu vardır,fakat belirli bir organik bir sebep yoktur.Stres veya ruhsal gerginlikler sonucu barsak reaksiyonel olarak hareketlerini yavaşlatır.Hastanın kendisine  kolit hastalığın var  demek yanlıştır, kendisinin koliti olduğunu düşünerek daha da çok strese girer ve hastalığını artırır.Herkesde  kısa bir süre bile olsa hayatının bir döneminde görülebilir.

 

 NOT: Şu anda videodaki klinikte çalışmamaktayım. Muayenehane numaraalrım 02125727265,0212 5727266, 0542 6210888 .

Kabızlık  kimlerde görülür?

Şişmanlarda,yaşlılarda,çocuklarda ve kadınlarda daha sık rastlanır.    Beslenme alışkanlığı  kötü olanlarda kabızlık fazladır.Yoğun iş yaşamı ve iş stresi olanlar sıkça kabız olur. Devamlı oturarak veya ayakta çalışanlarda,çok seyahat edenlerde daha fazladır.Asabi,sinirli,stresli ve titiz kişilerde daha sıktır.Yoğun şehir hayatı,  beslenme alışkanlıklarının değişmesine,fast food tarzı beslenmeden dolayı daha yüksek kalorili ve daha az lifli gıdalar tüketilmesine sebep olur.Bu tarz beslenenlerde  kabızlık fazladır.Hareketi az olanlar sıklıkla  kabızdır. Hijyen  yada başka sebeplerle tuvalet beğenmeyip dışkılamayı erteleyenlerde de fazladır.

gebelikte basur hastalığıHamilelerde bazı hormonların etkisiyle sindirim sistemi hareketleri yavaştır.Bu nedenle  giderek artan bir kabızlık  oluşur.Hamileliğin ileri aylarında bebek büyüdükçe barsağa  bası yapar, dışkılama zorlaşır.Bu sebeplerden dolayı gebeler lifli gıdalarla beslenmeli ve  hareketlerini artırmalıdırlar.Uyurken sırtüstü değil sağ yanlarına yatmalıdır.

    Anne sütüyle beslenen bazı bebeklerde kabızlık olabilir.Kistik fibrozis (kalıtsal bir  hastalık) ile doğan bebeklerde ve doğuştan barsağı ileri derecede geniş ve uzun  (konjenital megakolon) olan çocuklarda doğumdan hemen sonra başlayan şiddetli  kabızlık vardır.  Çocuklar  genellikle az sıvı alımına ve kötü tuvalet alışkanlığına bağlı olarak kabızlık oluşur.Okul çocuklarında ve ergen çocuklarda görülen kabızlıklar genellikle  psikolojik kaynaklıdır.

          Kabızlığın sebep olabileceği hastalıklar:

          Bir kısmı acil cerrahi müdahale gerektirir.

Barsak  düğümlenmesinde kronik kabızlığa bağlı  barsak uzaması ve barsağın bir bölümünün kendi ekseni etrafında dönerek tıkanıklık yapması söz konusudur.

Kabızlıkta geride biriken gaytanın etkisiyle barsak duvarı iyice incelir.Barsak duvarının delinmesi sonucu acil ameliyat gerektiren durum oluşur.

Barsağın bazı çıkıntıları iltihaplanır(divertikülit)

Fazla ıkınmaya bağlı olarak akciğerin kendiliğinden hava kaçırır(pnömotoraks) .Ani defes darlığı ve şiddetli göğüs yan ağrısı vardır.

         Birçok anüs hastalıklarının sebebi  kabızlıktır.

Kabızlıkta gaz ve dışkı kaçağından kaşıntı olabilir. Kaşıntının sebepleri çok çeşitlidir.

Hemoroid:Uzun süre ıkınmalara bağlıdır.

Sert dışkı ve ıkınmadan dolayı anal fissür (makat çatlağı) olur

Makat (perianal)apsesi şiddetli ağrı yapar,acil müdahale gereklidir..

Anüsün yukarısında biriken dışkı  taşlaşır. Gaytanın taşlaşması(Fekal impaction) denilen durumu oluşturur.Ancak elle ve lavmanlarla çıkarılabilir.Yaşlılarda ve çocuklarda sıktır.

Rektal prolapsus denilen durumda barsağın son kısmı anüsten dışarı sarkar.

Barsağın son kısmında iltihaplanmalar(rektit)görülebilir.

      Kabızlık kansere neden olur mu? Kabızlık kansere neden olmaz. Barsak kanserlerinde tıkanıklığa bağlı  yavaş veya ani gelişen kabızlık vardır.

Uzun süren ve gittikçe şiddetlenen kabızlıklarda,kabızlığın geç dönemlerinde; huzursuzluk,anksiyete,kalp ritm bozuklukarı,bayılma,tansiyon düşmesi,kanda oksijen azalması gibi durumlar görülebilir.Kanda atılamayan, biriken zehirli gazların ve maddeler sebep olur..

 

     Kabızlığın Tedavisi

Kabızlık nasıl giderilir?

    Kabızlık tedavisinden çok kabızlığın çözümü demek daha doğru olur. Çünkü  kabızlık  çoğunlukla birtakım alışkanlıkların değiştirilmesiyle ilaç tedavisi gerekmeksizin çözülebilen bir sorundur.

Öncelikle kabızlığın sebebi bulunmalı ve sebebi ortadan kaldırmalıdır.

Beslenme tarzı: Lif bakımından zengin gıdalarla beslenmeye  ağırlık verilmeli,bol sıvı özellikle su içilmelidir. beslenme     Hangi gıdalar kabızlığa iyi gelir? Her türlü sebzede,bazı meyvelerde(kayısı,erik,armut,elma,ananas,) bol miktarda  lif vardır. Her öğünde  sebze yemeği ve salata tüketmeye çalışılmalıdır.

Eksersiz yapılması: Yaşam tarzı değişiklikleriyle fiziksel  hareket artırılmalı .Karın adelesini  güçlendiren hareketler ve yürüyüş barsak hareketlerini artırır..

Tuvalet terbiyesi:Özellikle sabah saatlerinde  hergün dışkılamak için oturmak bir süre sonra tuvalet terbiyesi kazandırır.Tuvaletten önce su içmek ve hafif eksersiz alışkanlık edinilmesine yardımcı olur.

Kabızlık giderici ilaçlar:Barsakta kitle oluşturarak,barsağa   su çekerek,dışkının yağlı olmasını sağlayıp dışkının barsakta  kolay ilerlemesini sağlayarak, barsak  hareketini artırarak kabızlığın giderilmesini sağlarlar.

Barsak hareketlerini artıran,,barsakta lif etkisiyle kitle oluşturan ve barsağa su çeken bazı bitkisel ilaçlar vardır. Sinameki otu yaygın kullanılmaktadır.Uzun süre kullanılırsa alışkanlık yapar.Yüksek dozda ve uzun süreli kullanılırsa barsakta ülser yapabilir.

Kabızlığın cerrahi tedavisi:Doğuştan olanlar ve ani gelişen kabızlıklar  genellikle cerrahi müdahale gerektirir.Erişkinde olan çok  ileri derecede barsak uzamalarında barsak kısaltılır ve uç uca eklenir. Nadiren uygulanır.

Kabızlığın neden olduğu makat hastalıkları (Anal fissür,hemoroid,anal apse ve fistül)  derecelerine göre cerrahi tedavi yapılır.Günümüzde iş hayatı sosyal hayattan fazla uzaklaşmamak için cerrahi dışı tedavilerin kullanımı yaygınlaşmaktadır.

25 Comments

Add a Comment
  1. Hocam selamlar basur tedavisini yaptırmam için orada kaç gün kalmam gerekiyor

    1. Basur olup olmadığı ve basursa derecesini bilerek uygun tedaviyi belirlemek için önce muayene olmanız gerekiyor. Lastik bantla boğma ve IRC tedavisine uygun iç hemoroidler varsa aynı gün müdahale yapılabilir. Aynı gün dönebileceğiniz gibi il dışına çıkacaksanız tedbir olsun diye 1 gün bir yakınınızda kalabilirsiniz. Ameliyat gerekirse hastanedede yapmak için randevu ve hazırlık için birkaç gün belki, hastanede de 1 gün yatmanız gerekir. Muayenede hemoroid değil de fissür tespit edilirse aynı gün botox yapılabilir. Beklemeniz gerekmez.

  2. Hocam selamlar, fissur,hemaroid vs gibi hastalıklarımızın ana sebebi kabızlık. Bende ve eminim birçok arkadaşımda olan en büyük sıkıntı dışkının uç kısmı sert ve kuru olması. günde en az 2 litre su, meyve ve sebze yiyorum. Hergün veya 2 günde bir tuvalate çıkıyorum ama sonuç yine ayni oluyor. Dışkının uç kısmı sert ve kuru oluyor buda beraberinde sıkıntıları tekrarlıyor. Buna herhangi bir öneriniz varmı acaba. iyi çalışmalar.

    1. Dışkının ilk kısmının sert olması dışkılamayı ertelediğinizi, beklettiğinizi gösterir. dışkı anüse geldiğinde rektumda (kalın bağırsağın son kısmı) suyu bağırsak tarafından emilir, kalın bağırsağın görevi dışkının suyunu çekmektir. Fazla bekletince de taşlaşma meydana gelir. Düzenli dışkılama alışkanlığı gerekir. Sabah saatlerinde aç karına su içmek ve hareket etmek bağırsak hareketlerini artırarak dışkılamayı kolaylaştırır. Diğer bekletme sebebi de hijyen takıntısı nedeniyle tuvalet beğenmemek ve eve saklamak. bu alışkanlıktan da vazgeçilmelidir.

  3. Sinameki çayı gibi ürünleri yüksek dozda ve uzun süre kullanmak barsakta ciddi ülserler,yaralar oluşturabilir. Ayrıca fissür tedavisinde ishal olmanızı da istemiyoruz.Beslenme düzeninizi lifli gıdalardan oluşturun. Bol su için,hareketinizi artırın. Uzun süreden beri kabızlık yaşayan kişilerde 1-2 günde düzgün beslenmeyle dışkılama düzelmeyebilir. Uzun süre ,devamlı uygulamak gerekir. Tedavi sürecinde doktorunuzun verdiği dışkı yumuşatıcı ilaçlar kullanabilirsiniz. Acıma korkusuyla dışkınızı da bekletmeyin,ertelemeyin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Op. Dr. Seher ŞİRİN © 2018

Sizi Aramamızı İster misiniz?