Genel Cerrahide proflaktik antibiyotik tedavisi

 Cerrahide Enfeksiyondan koruma(proflaksi) amaçlı antibiyotik kullanımı

Türkiye Antibiyotik Ve Kemoterapi (Ankem) Kongresi

Genel Cerrahide Günlük Tek Doz Netilmisin İle Profilaksi(Enfeksiyonu önleme tedavisi))

Erer Yosunkaya, Can İşler, Arslan Kaygusuz, Yusuf Yağmur, SEHER ŞİRİN

SSK İstanbul Hastanesi 3. Cerrahi Servisi

ÖZET

Elektif (planlı) veya acil cerrahi girişim uygulanan 68 hasta, günlük tek doz netilmisin ile tedavi edildi. Netilmisin ameliyattan 1 saat önce 150 mg/İM olarak verildi ve hasta postoperatif (ameliyat sonrası) infeksiyon riskinden kurtuluncaya dek, günlük doz 5 mg/kg şeklinde tek dozda uygulandı. Tedaviye ortalama 5 ± 3,2 gün devam edildi. 3 (%4.4)’ü dışında, hastalarda postoperatif infeksiyonu gösterir klinik ve mikrobiolojik bir bulguya rastlanmadı. Sonuçta, diğer aminoglikozidlerden daha az nefrotoksik(böbreğe zarar) gözüken netilmisin, efektif (etkili) ve iyi tolere edilebilen bir antibotik olarak bulundu.

Op. Dr. Seher ŞİRİN © 2018

Sizi Aramamızı İster misiniz?