Koltuk altında meme kanseri

Aksiller yerleşimli ekstramammarial Paget hastalığı: Olgu sunumu

Didem Can Trabulus1, Didem Karaçetin2, Seher Şirin1, Sevgi Kurt3, Canan Kelten4, R. Umar Gürsu5, M. Ali Nazlı6, A. Esra Aksu7

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

1Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

2 Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

3 Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul

4 Patoloji Kliniği, İstanbul

5 Tıbbi Onkoloji, İstanbul

6 Radyoloji Kliniği, İstanbul

7 Dermatoloji Kliniği, İstanbul

Giriş:

Ekstramammarial Paget hastalığı (EMPH) ender intraepitelyal adenokarsinomadır. Tüm Paget hastalarının %6.5’ inde görülür. Genelikle apokrinden zengin genital ve perianal bölge yerleşimlidir. Aksiller Paget hastalığı nadirdir. Aksiller yerleşimli invaziv komponenti de olan EMPH olgusu sunuldu.

Olgu:

57 yaşında bayan hasta, sağ koltukaltında sulanan, kaşıntılı, kızarıklık şikayeti ile başvurdu. Mamografi ve ulrasonografik incelemede; sağ aksiler bölgede ciltaltı planda 25×9 mm boyutlarında solid kitle ve metastaz düşündüren lenfadenopati bulguları izlendi. Dinamik bilateral meme MRI de sağ aksiler cilt altında kontrast tutulumu gösteren şüpheli kalınlaşma ve atipik lenfadenomegali bulguları BIRADS kategori 5 olarak değerlendirildi. Cilt punch biopsisi Paget hastalığı ile uyumlu gelmesi üzerine total eksizyon planlandı. Eksizyon ve aksiler küraj sonrası V-Y flep ile yara revize edildi. Patolojik değerlendirmede, Paget hastalığı ve eşlik eden invaziv karsinom, triplenegatif, Ki-67 proliferasyon indeksi %25-30 olarak bulundu. Sağ aksilladan  disseke edilen 25 adet lenf nodundan 11 tanesinde karsinom metastazı saptandı.Hastaya adjuvan kemoterapi, radyoterapi ve hormonoterapi planlandı.

Tartışma:

Aksiller Paget hastalığı ender görülür. Literatürde az vaka sunulmuştur. Tanı cilt biopsisi ile konulur ve ayırıcı tanıda immunhistokimyasal çalışmaların rolü büyüktür. Tedavide geniş eksizyon  yapılmalıdır. Adjuvan tedavi kararı invaziv komponentin varlığına göre belirlenir. Medikal tedaviye cevap vermeyen, eritemli, kaşıntılı cilt plakları tespit edildiğinde Paget hastalığı akla gelmeli ve mutlaka cilt biopsisi yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Ekstramammarial Paget hastalığı, aksilla, Ekstramammarial Paget, Aksiller yerleşimli Paget hastalığı

WhatsApp Destek
İletişim Bilgileri