Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmalı?

Kıl dönmesi tedavisinde ameliyat teknikleri kadar ameliyat sonrasındaki bakım ve hijyen de çok önemlidir. Bu bakım 4 dönemi içerir:

*Ameliyat sonrasında iyileşmeyi hızlandırmak: Ameliyattan hemen sonra, iyileşme döneminde yaranın iyileşmesini hızlandırmak, tedaviyi en ideal şekilde tamamlamak için bakım önemlidir. Yaranın iyileşmesinin gecikmesi, tekrar yaranın açılması hasta açısından tabii ki istenmeyen bir durumdur.

*İyileşmesi geciken kıl dönmesi ameliyatlarından sonra yapılması gerekenler çok önemlidir. Çünkü bu durumun uzaması hem hastayı çok rahatsız eder hem de yeniden ameliyat olması gerekliliğine kadar gider.

*Ameliyat sonrası yara tamamen kapadıktan sonra yapılması gereken şeyler de vardır.

*Ayrıca ameliyat iyileştikten bir süre sonra (3 ay ya da birkaç sene sonra olabilir) aniden akıntı, yara açılması olursa yapılabilecek işlemler vardır.

  Apse Boşatılması Ameliyatından Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kıl dönmesi apsesi oluştuğunda kuyruk sokumunda zonklayan ağrı ve şişlik oluşur. Apse ilk fırsatta cerrahi müdahale ile boşaltılması gerekir. Lokal anestezi altında küçük bir müdahale ile boşaltılabilir. Kendiliğinden boşalmasını beklemek hastalığı büyütür ve sonraki ameliyatın daha büyük ve ağır olmasına sebep olur.

Apse boşaltıldıktan sonra açılan yara ağzı hemen kapanmasın diye küçük bir gaz bezi konulur ve yara kapatılır. Duruma göre 1 ya da 2 gün sonra pansuman açılır. Apsenin çok büyük olması durumunda ilk pansumanı müdahale eden doktor yapmak isteyebilir, kontrole çağırabilir. Küçük apselerde (doktor önerisine göre) hasta pansumanı kendiliğinden çıkararak banyo yapabilir. Tekrar pansumana gerek yoktur.

*Apse boşaltılmasından sonra günlük yaşama devam edilebilir. Apse ağrısı birdenbire büyük oranda rahatlayacaktır.

* Bir süre akıntı devam edebilir. Akıntı kesilip ağrı ve şişlik tekrar oluşursa doktoruna kontrole gidilmelidir. Hasta yatarken, istirahat ederken sırt üstü (yaranın üstüne) yatarsa iltihap daha rahat boşalır.

*Her gün duş almalıdır. Tazyikli su tutulabilir. Mutlaka kurulanmalıdır.

* Apse tamamen boşaldıktan sonra iltihabın geçmesi,ödemin gerilemesi 1 ay kadar zaman alır. Kıl dönmesi tedavisi yani ameliyatı apseden en az 1 ay sonra yapılmalıdır. Daha erken yapılan ameliyatlarda  yara açılması, enfeksiyon riski daha fazla olur. İyileşmesi gecikmiş kıl dönmesi ameliyatları çoğunlukla bu dönemde yapılmış ameliyatlardır.  Ayrıca ameliyat daha geniş çapta yapılmak zorunda kalınır. Kıl kistinin etrafından da gereksiz doku çıkarılır. Bu durum kötü sonuçlara sebep olur.

 Yandaki resimde  ıslak, nemli bırakılmış, iyi kurulanmamış yani ameliyat sonrası bakımı kötü olan bir vaka görebilirsiniz.

NOT: Ameliyat sonrası iyileşmenin gecikmesinde en önemli faktör o bölgenin terli, ıslak, nemli bırakılmasıdır.

   

AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Pilonidal sinüs tedavisinde çok fazla ameliyat tekniği vardır. Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken durumlar ameliyat tekniklerine göre değişir. Daha sık yapılan tekniklere sırayla gözden geçirelim:
   Mikrosinüsektomi sonrası: Hastalığın uygun olması durumunda çok sık uyguladığımız bir yöntemdir. Lokal anestezi ile muayenehane koşullarında yapılabilen, sonrasında yürüyerek evine gidilebilen, sosyal yaşamı kısıtlamayan bir ameliyat tekniğidir. Nüks oranı, diğer komplikasyonları en az olan yöntemdir. Ameliyattan sonra hasta hareket edebilir, yürüyebilir. Özellikle tavsiye edilen yatma pozisyonu yoktur. Flap ameliyatı gibi 15 gün yüzü koyun yatması istenmez. Rahatlıkla sırtüstü yatabilir.
Ameliyattan sonra yara kapatılır. 3 gün yaranın açılmasına, yıkanmasına izin verilmez. 3 gün geçince pansumanı hasta kendisi çıkarabilir, duş alabilir. Yara yeri duştan sonra mutlaka kurulanmalıdır. Tekrar pansuman ve yarayı kapatmak gerekmez.
Hasta ameliyatın 3. gününden itibaren her gün duş almalıdır. Yara yeri tazyikli suyla yıkanabilir. Ayrıca günde 4-5 kez kuyruk sokumu bölgesini kağıt havluyla kurulanmalı ve o bölge sırttan, saçtan düşen minik kıllardan, giysilerin toz ve pamuklarından temizlenmelidir. Çünkü düşen kıllar yara içerisine girerek yaranın tekrar açılmasına, akıntıya sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde de kuyruk sokumu bölgesinde  5-6 saatten fazla kalan kıllar hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
Özellikle çok terleyen hastalarda o bölge nemli tutulmamalıdır. Ameliyattan sonra yara yerinin nemli tutulması  enfeksiyonu artırır, kılların daha kolay girmesine sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde o bölgenin nemli kalması kılların girerek nüks etmesine sebep olabilir.

İyileşmesi gecikmiş ameliyatlarda çok büyük oranda hastanın bu söylenenlere uymadığı görülür. Örneğin ameliyat alanı nemli, ıslaktır. Yaranın içinden kılların girdiği görülür.
    Karidakis ameliyatı sonrası: Ameliyat genel anestezi, spinal anestezi altında ya da sedoanaljezi (hafif uyutma) ile birlikte lokal anestezi yapılabilir. Bu durum hastane ortamı gerektirir. Bazen yaraya dren konulabilir. Hastanede 1 gün yatırılır. Ertesi gün dren çıkarılarak taburcu edilir.
Yara yeri bakımı mikrosinüsektomiden farklı değildir. 3 gün sonra gaz bezleri çıkarılabilir, tekrar sarmak veya pansuman gerektirmez. Dilediği gibi (sırt üstü-yüzü koyun-yan) yatabilir. 3. günden itibaren her gün tazyikli suyla duş almalıdır. Mutlaka o bölge kuru tutulmalı, üzerine dökülen kıllar temizlenmelidir. Kılların, tüylerin, tozların yara yerine girmeleri engellenmelidir.

     Flap yöntemlerinden sonra: Mikrosinüsektomi ve karydakisin aksine bakımı daha zordur. Genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır. En az 1 gün (bazen 3-4 olabilir) hastanede yatmak gerekir. Ameliyatta  1 bazen 2 adet dren konulur. Drenler duruma göre 5-8 gün kadar bırakılır. Sonra dren alınır. Dren alınıncaya kadar banyo yapmaya izin verilmez. Bu süre bazı meslektaşlarımıza göre dikiş alınıncaya kadardır.Yani yaklaşık 15 gün banyoya izin verilmeyebilir.
Dikiş alındıktan sonra aynı temizlik ve hijyen kuralları geçerlidir. O bölgenin temiz, kuru olması, kılların temizlenmesi gerekir.Aksi taktirde yara yerine kıllar girerek enfeksiyon gelişebilir, tekrarlama olabilir.

Yandaki resimde iyileşmesi gecikmiş, yara açılmış bir flap ameliyatı görüyorsunuz.

Ameliyatta ne kadar büyük boyutta yaparsanız yapın,ne kadar geniş doku çıkarırsanız çıkarın hijyen kötü olursa yara açılabilir.

AMELİYAT SONRASI HER DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Kıl dönmesinde her teknikten sonra tekrarlama ihtimali vardır. Tekrar etme  ihtimali mikrosinüsektomide en azdır. Fakat hiçbir zaman, hiçbir yöntemde tekrarlamaz garantisi yoktur. Yani tekrarlama ihtimalinin yöntemle ilgisi kesinlikle vardır.
Tekrarlama gibi  yara yeri enfeksiyonu ihtimali de ameliyat yöntemiyle kesinlikle ilgilidir. Bazı yöntemlerde ihtimaller çok daha fazladır. Enfeksiyon, yara açılması olursa daha zor tedavi edilebilir.
Hastalığın tekrarlraması, yaranın açılması, enfeksiyon ameliyat yöntemi ile ilgili olduğu kadar hastanın temizliğiyle ve hijyenle de ilgilidir. Gerek erken dönemde gerekse ileri aylar hatta yıllarda yukarıda anlattığımız temizlik ve bakımı yaptırmalıdır.

   Bu konuda öneriler şöyle sıralanabilir:

* Hasta her gün duş almalıdır. En azından belden altını yani kuyruk sokumu bölgesini yıkamalıdır. Yıkama sırasında tazyikli duş tutulmalıdır.
* Yıkama sonrasında mutlaka iyi kurulanmalıdır. Gün içinde terleme varsa yine sık sık uygun ortam bulup kurulama yapmalıdır. Çünkü devamlı nemli olan cilt bakteri yerleşmesine, kıl diplerinin mikro apseler yapmasına ve kılların cilt altına rahatlıkla girmesine sebep olur. Ayrıca ıslak ve nemli kalan ciltte maserasyon yoluyla açılmalar yapabilir.
* Kuyruk sokumu bölgesinin kıllardan temizlenmesi gerekir. Mümkünse epilasyonla temizlenebilir. Böylelikle aynı bölgede düşen kılların içeriye girmesi engellenir. Ayrıca sırttan, saçtan düşen minik kılların burada tutulması engellenir, daha kolay temizlenerek bu kılların kolay uzaklaştırılması sağlanır.
* Gün içinde en az 4-5 kez kuru bir havluyla kuyruk sokumuna düşen kılların oradan uzaklaştırılması sağlanmalı. Bu işlem idrar için bile girilse tuvalette, ya da çamaşır değiştirilirken yapılabilir, alışkanlık haline getirilebilir. 4-6 saatten fazla kalan kıllar yara yerine girerek yaranın açılmasına ya da hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
* Dar, sıkı giysiler giyilmemeli, sentetik iç çamaşırlardan uzak durulmalıdır. Bu tip giysiler terlemeyi ve kıl girişlerini artıracaktır.
* Olağan olmayan bir akıntı, kanama, şişme, ağrı olduğunda ilk fırsatta doktora gidilmelidir. Kıl girdikten sonra yapılacak erken müdahale tekrarlamaya engel olabilir.

Yeni Akıntı, Şişlik, Yara Açılması Olursa Ne Yapmalı?

İlk fırsatta doktorunuza ya da bir genel cerrahi uzmanına gitmek gerekir.

Akıntı olursa: Yara yerine giren kıllar, minik enfeksiyonlar ya da yara açılması erken dönemde temizlenip müdahale edilirse hastalık tekrarlaması önlenmiş olur. Bazı hastaların yaptığı gibi cilde baticon sürerek yaptığı pansumanlar hiçbir işe yaramaz. Bu tip pansumanları eczanede yaptırmak da bir işe yaramaz. Hatta maalesef konuya hakim olmayan meslektaşlarımız bile bu uygulamayı yapıp önermektedirler.
Yara yerine giren ve akıntıya sebep olan kıl, çamaşır pamuğu gibi maddeler içeriden bir alet yardımıyla ve doktor tarafından çıkarılmalıdır. İçerisi gerekirse serum fizyolojikle yıkanmalı, gümüş nitratla temizlenerek içerideki ölü dokular alınmalıdır. İçerisi bu şekilde temizlenmeyen hastalarda akıntı 3 ay sürerse kıllar etrafında kapsül yapacak ve hastalık yeni bir kıl dönmesi hastalığı (pilonidal sinüs) olarak karşımıza çıkacaktır. Oysa etrafında zar (kapsül- epitel dokusunun oluşması) oluşmasına fırsat vermeden sebep ortadan kaldırılırsa ve kıl oradan çıkarılıp etkili (yaranın içine yönelik) bir pansuman yapılırsa hastalık tekrarlamış olmaz.
Yara açılırsa:  Ameliyattan sonra yara yeri açıldığında da etkili bir pansumanla zamanla kapanma sağlanabilir. Tekrarlarsak cilde baticon sürüp cildi kapama asla etkili bir pansuman değildir. Islak pansuman dediğimiz yöntem uygulanır. Açılmış olan cilde serum fizyolojikle (% 0.9 NaCl çözeltisi) debridman (gazlı bezle hafif sürterek) ölü dokular uzaklaştırılır. Enfeksiyon varlığında ya da ölü dokuların fazla olması durumunda gümüş nitratla yakma yapılabilir. Bu işlem hasta yakınına öğretilerek her gün uygulanmalıdır. Haftada 1 ya da 2 doktor kontrolü ile rahatlıkla yara yeri kapanabilir, üstelik yeni bir kıl dönmesi hastalığı oluşmadan.

Yandaki resimde hijyenin kötü olmasından dolayı ameliyattan yıllar sonra yarası açılmış hasta görmektesiniz. Yara içinden kıl yumağı çıkarılıp iyi bir pansumanla yara kapanmıştır. Ve tekrar ameliyata gerek kalmamıştır.

NOT:Yara iyileşmesinin gecikmesinde en önemli faktörlerden biri bölgenin kıllardan arındırılmasıdır. Kıllar girdiği sürece iyileşme gecikir.

Bu şekilde çalışılmamış olup aylar sürerek tekrarlayan, ya da akıntı olduğu anda bile tekrarlamış olarak değerlendirilen ve bu nedenle tekrar tekrar ameliyat önerilen pek çok hasta vardır.
Ayrıca bu şekilde pansumanla kapatabildiğimiz pek çok hasta da mevcuttur.
Kıl dönmesi ameliyatını olmak ve bu hastalıkla mücadele etmek zordur. Unutulmamalıdır ki bu zorluğa sebep olan biraz da bizler, hasta ve hasta yakınlarıdır. Kurallara uyulduğu sürece mücadele çok daha kolay olacaktır.

224 comments

 1. Merhaba hocam 2 aydır amillyat oldum amillyatında intihap geliyor bide kanama var ne yapmam gerekir

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyat yeri normalde iki ayda kapanması gerekir. Ancak bazı durumlarda enfeksiyon olursa, içeriye kıl, tüy gibi yabancı maddeler girerse ya da dikiş açılırsa ameliyat yerinin kapanması uzun sürebilir. Mutlaka ameliyat yapan doktora kontrole gitmelisiniz. İçeriyi usulünce kendisi temizlemeli. Bu gibi durumlarda yalnızca batikon sürüp gaz bezi koymak yeterli gelmez. İçeri, açık olan yaranın da temizlenmesi daha çabuk kapanmasını sağlar

 2. Merhaba hocam. Yaklasik 21 gun once kil donmesinden ameliyat oldum. Hangi yontemle oldugumu bilmiyorum doktorum tek kelime etmiyo zaten ters ters cevap veren biriydi. Dikisler 18. Gun alindi. Bugun fark ettimki 3 tane delik var .halbuki ameliyattan once bir delik vardi. O delikler kalacak mi neden oldi o sekilde . Gorunce korktum

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Delik dediğiniz yerlerde hafif dikişler açılmış olabilir, akıntı varsa enfeksiyon olabilir. 18 gün birazcık dikişlerin alınması için uzun bir süre ama tekniğine göre de geç alınması gerekebiliyor bazen. Devlet hastanesi ise maalesef bende daha önce orada çalıştığım için her hastaya izah edecek hiçbir zaman vaktimiz olmuyor, kalabalıktan dolayı. Bu nedenle açıklama konusunda bir şey diyemiyorum.
   Ameliyattan sonra mutlaka temiztutulmalı, sık sık o bölgeyi kurulamalısınız. Sizin yine de kontrole gitmeniz de fayda var

 3. Hocam merhabalar ben 2 gun once lazerli kıl donmesi tedavisi oldum. Kuyruk sokumu ust bolgesinde nohuttan biraz daha buyuk bir sekilde sert kisim var. Tedaviden onceki akintilarda icerisinden kan pihtilari seklinde irin akiyordu ve şişlik tamamen gidiyordu. Fakat doktorum deri deformasyonu oldgunu ve kalici olacagini ama yasantimda herhangi bir sorun agri yaratmayacagini soyledi ve o bolgeye karişmadi. Sizce bunun kendiliginden sönme ihtimali varmidir yoksa doktorumun dedigi gibi boyle mi kalacak. Sizin de gorusunuzu almak icin sormak istedim. Simdiden vereceginiz cevap icin Teşekkür ederim.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Eğer Oradaki şişliğin kistle yani kıl dönmesi ile alakası yoksa, onun bir uzantısı değilse deri deformitesi ise öyle kalacaktır. Eğer kıl dönmesi hastalığının bir uzantısı olsaydı oraya da müdahale ederdi diye düşünüyorum. Ancak ancak görmeden bir şey deme şansım yok. Zaten doktorunuzun bu konuda yanılacağını düşünmüyorum.

 4. Hocam merhabalar akıntı oldugunu görür görmez devlet hastahanesine gittim ağrı ve şişlik oturmada sıkıntım yok sadece akıntı oluyor bazen 2-3 gün akıntı duruyor doktor bey kıl dönmesi oldugunu söyledi ve bana bacoderm diye bir krem kullanmamı söyledi günde 4 defa kullanmamı haftaya tekrar gel bakalım dedi sizce başka doktora gitmelimiyim ilerlemesini istemiyorum çünkü ve hangi ameliyat yöntemini önerirsiniz kıbrıstayım çalışıyorum ve yalnız yaşadıgım için ilgilenecek birisi yok endişeliyim teşekkürler.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Her akıntı enfeksiyon olduğu anlamına gelmez. Kıl dönmesinin kendi salgısı da olabilir. Ben genellikle lokal uygulanan kremlerden kullanmıyorum ama kullanan meslektaşlarım da yanlış yapıyor diyemem. Doktorunuzun verdiği ilaçları kullanın. Ameliyat yöntemi olarak eğer hastalığın durumu uygunsa mikrosinusektomi veya lazer tercihimdir.Ancak ileri evrelerde karidakis gibi başka yöntemler gerekebilmektedir. Flap yöntemini mecbur kalmadığım sürece tercih etmiyorum, mecbur kalma kenarlara doğru çok yaygın ve büyük olan hastalık durumunda oluyor.

 5. Hocam merhaba ben gecen hafta kil donmesi yüzünden kuyruk sokumu olan bölgeden ameliyat geçirdim günde 3 sefer sargı bezi değiştiriyorum akıntı yüzünden bugün kontrol e gittiğimde doktorum bi sorun yok dedi ama o bolgede dikislerimin ust tarafında 3 cm uzunluğunda açıklık var delik şeklinde bundan korkuyorum yardımcı olur musunuz

  • Op. Dr. Seher Şirin

   3 santimetre kadar açıklık olması sonradan açıldığını düşündürmez. Muhtemelen kısmi açık bırakma tekniği kullanılmış, bu açıklıklar zamanla, pansumanla kapanır. Ancak genişliğine ve uzunluğuna göre süre uzun olabilir. Nasıl bir yol izleyeceğinizi en doğru doktorunuz belirler, onun önerilerine uymalısınız

 6. Hocam merhaba ben yaklaşık 3 yıl önce ameliyat oldum ameliyat yaramda biraz şişkinlik var fakat beni rahatsız etmiyor ama sert yere uzun süre oturunca arada ağrı hissediyorum bi de bugün biraz kanadı neden olabilir Hocam tekrar mı ediyor yoksa çok korkuyorum cevap verebilir misiniz

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Merhaba. Eğer ameliyatınız flap yöntemi ise, cilt altı yağ dokusunun flaleple uygunsuzluğu nedeniyle şişlik kalıcı olabilir, bu patolojik yani hastalık değildir. Uygulanan yönteme göre şişme görülebilir. Fakat kanama oluyorsa, içeriye bir kıl ya da yabancı cisim girdiği zaman vücut onu kanlı bir akıntı ile atmaya çalışır. Bu durumda erken temizlenme yapılmazsa tekrarlama ihtimali yüksektir. Bu nedenle Genel Cerrahi Uzmanı muayene etmeli. Erken aşamada kıl, yabancı cisim (çamaşır pamuğu vs) girdiğinde içerisinin güzelce temizlenmesi ve kapsül yapmaya fırsat bulamaması durumunda tekrarlama ihtimali azalır

 7. Hocam iyi günler eşim Kasım 1de ameliyar oldu yaralar iylesti ama kuyruk sokumunun üst kısmından hala iltihap gelmeye devam ediyor buna ne sebep olmuş olabilir

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyat sonrasında ameliyat yerine herhangi bir kıl tüy ya da çamaşırın tozu gibi yabancı cisimler girerse vücut onu atmaya çalışarak akıntı yapabilir. Bazen içeride kullanılan dikişler yabancı cisim gibi etki yaparak vücut atmaya çalışır. Her yarada enfeksiyon ihtimali vardır. Bu şekilde enfeksiyon da kapmış olabilirsiniz. İçeriyi temizlemek ya da gereken önerilerde bulunmak için ameliyat yapan doktora başvurmanız ve onun önerilerini dinlemeniz gereklidir

  • Sinan Ayıkol

   Seher hocam merhabalar ben 2004 yılında kıl dönmesi ameliyatı oldum kuyruk sokumu ndan hâlâ ağrım oluyor zaman zaman özellikle uzun süre oturduğunda ne yapmalıyım teşekkür ederim

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Merhaba, eğer o tarihten beri ara sıra şişme, patlayıp iltihap akması ya da akıntı gibi şikayetler yoksa dokunduğunuzda değil de yalnızca oturduğunuz zaman ağrıyorsa kuyruk sokumu kemiği ile ilgili olabilir. Bahsettiğim belirtiler yoksa nüks olma ihtimali çok düşüktür. Yine de bir cerrahi uzmanına muayene olmanızda fayda var. Eğer kıl dönmesi tekrarlaması yok ise ortopedi uzmanı muayene etmeli

 8. merhabalar hocam bundan 4 sene önce kıl dönmesi ameliyatı oldum ameliyat bölgesinde uzun zamandır şişkinlik var oturmamı yatmamı rahatsız edecek derece. ameliyat bölgesinde 2 kabarmış kızarmış delik var ve o delikten ağır koku ve kan geliyor sürekli. tehlikeli bir şey mi acaba?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyat yerinde yeniden tekrarlama olabilir. Eğer kıl , çamaşır tüyleri gibi yabancı maddeler henüz yeni girdiyse ve reaksiyon yaptıysa iyi temizlenerek etrafında kapsül oluşturmadan bu tekrarlama önlenebilir. İyi temizlemek dememde ki kasıt içeriye giren kıl ve yabancı cisimlerin çıkarılması ve olduğu bölgenin iyice bazı ilaç ve aletlerle temizlenmesi demektir. Bu doktor tarafından yapılabilir Eğer ki koku da geliyorsa enfeksiyon eklenmiştir. Bu şikayetler uzun süreden beri varsa tekrarlama ihtimali yüksektir. Önce enfeksiyon tedavisi yapılmalı, sonra nüks varsa tekrar ameliyat olmalısınız. Ameliyattan önce mikrosinüsektomi ya da laser tedavisine uygunluğunu araştırmalısınız.

  • Hocam merhabalar benim erkek kardeşim 2 hafta önce 2. Kıl dönmesi ameliyatı oldu ameliyattan sonra dikişler alındı bi kaç gündür yara olan bölge kızardı şişti doktor enfeksiyon kaptıgını sölemiş yara açılması var antibiyotik serum tedavisine basladı ama herhangi krem falan vermedi biz iyleşmesi için nasıl bi bakım uygulayalım

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Kıl dönmesi ameliyatından sonra o bölgenin hijyenine dikkat edilmediği zaman, enfeksiyon daha sık olabilir. İçeriye kıllar girerse vücut onu atmak için akıntı ve enfeksiyon yapabilir. Doktorunuz gereken tedaviyi vermiş, ben de içeriyi serumla temizliyorum, krem kullanmıyorum. Her doktor farklı bir yöntem seçebilir. Dışarıdan müdahale etmek doğru değil. Doktorunuzun belirlediği aralıklarla kontrole gitmelisiniz

    • Merhabalar, hocam ben 2 ay önce kist ameliyat oldum yara baya kapandı ama bu son 2 gün hafif ağrıma ve içindeki pamuğu çıkartırken yanma gibi bişey hissediyorum bu acaba normal mı? Ve apse bazen oluyor bazen olmuyor.

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Içindeki pamuğu çıkarmaktan bahsettiğiniz için yaranın kapanmadığını düşünüyorum. Muhtemelen açık bırakıldı ya da kapatıldıysa bile sonradan açıldı. Bu konuda bilgi vermemişsiniz. Zaman zaman iltihap oluyorsa iyi temizlenmesi gerekir. Fakat apse farklı bir şey açık yaralarda apse olmaz, iltihap olur. Apse iltihap birikmesi demektir, apse açık yarada birikmez.Ameliyat eden doktorunuza kontrole gitmelisiniz. İltihaplıyken yara kolay kolay kapanmaz. Yaraya pamuk koyma da benim önerdiğim bir yöntem değildir

 9. Hocam bundan yaklaşık 10 ay önce lazerle kıl dönmesi ameliyatı oldum fakat 4 ay sonra tekrardan ameliyat olduğum yerde apse oluştu doktoruma gittim apseyi boşalttık yara kapandı demişti fakat yeniden bir şişlik oluştu düzenli olarak duşumu alıyorum önlemlerimi alıyorum ama 4 5 ayda bir tekrarlıyor apse oluşuyor ne yapmam lazım

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ne kadar temizleseniz bile bazen bir kıl girebilir, bu durumda vücut onu atmaya çalışır. Eğer etrafına kapsül yapmadan erken aşamada temizlenirse tekrarladı denmez. Sık sık aynı yerde apse oluyorsa tekrarlamış olabilir

 10. Hocam 6 gun once kil donemesinden ameliyat oldum 4 uncu gun yarada olan direni aldilar fakat bugun 6 ci gun ama yarada akinti oldu hergun pasuman yapiyorum vu akinti beni korkutmalimi

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Dren yerinden akıntı gelmesi normal. Akmazsa içeride birikirse daha sıkıntılı bir durum oluşur. Fakat akıntı uzun sürerse doktorunuza kontrole gitmenizi öneririm.

 11. merhaba hocam 1 ay önce açık bırakma yöntemi ile kıl dönmesi ameliyatı geçirdim yaram kapandı fakat yaranın üstüne hafif bi siyahlık var nedeni ne olabilir 2. sorum ise epilasyona başladım fakat epilasyonu yapan bayan kılları 1 ay boyunca 1 defa almamızı söyledi normal midir yoksa almalı mıyım teşekkürler.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Yara üzerinde gördüğünüz siyahlık küçük bir kan pıhtısı olabilir ya da daha yara kapanmamış olabilir. Bunu doktorunuza sormalısınız, görmeden bir şey demek mümkün değil.Epilasyon yaptırmanız doğru bir karar. Epilasyon yapan arkadaşlar 1 ay almayın dediyse almayın fakat sık sık, günde 4-5 defa o bölgeyi kuru bir havluyla temizlersiniz düşen kıllar o bölgeden uzaklaştırılabilir

 12. Merhaba hocam 3 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum ve yaranın açılmasından korkuyorum nasıl dikkat edebilirim ve sırt üstü yatmak ı daha iyi yoksa yüz üstü yatmakmı

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyattan sonra nasıl davranılacağı, nasıl korunacağı her yönteme göre değişir. Hiçbir yöntemde dikişler kolay açılmaz, ancak flep yöntemi olduysanız kaydırılan dokunun sağlıklı olarak iyileşmesi için yüzükoyun yatmanız gerekir. Doktorunuz hangi yöntemi yaptığı ise ona göre önerilerini almalısınız. Mikro sinüsektomi ya da lazer tedavisinden sonra biz yüzükoyun yatma önermiyoruz ama flap yapılırsa mecburen 15 gün kadar yüzükoyun yatmak gerekiyor

 13. Merhaba hocam ben 1 hafta önce bu ameliyattan oldum be iki tane dikisimden çok fazla değil ama kanamam oluyor acaba ondan önce ki 2 gün çok hareket etmek zorunda kaldım acaba ondan mıdır günde 2 kere pansuman ı yapıyorum acaba neden böyle oluyor korkmali mıyım

  • Op. Dr. Seher Şirin

   İlk hafta ufak kanlı akıntılar olabilir ancak bu akıntı yeni başladıysa bir sorun olma ihtimali vardır. Hareketle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Günde 2 kez pansuman genellikle ben önermiyorum, ancak doktorunuzun önerisi bu yönde ise onu dinlemelisiniz. Doktorunuza kontrole gitmenizde fayda var

 14. Merhaba ben EPSIT yöntemiyle kıl dönmesi ameliyatı oldum doktorum sabah akşam yıkaman yeterli dedi ama delikler olduğu kapalı ve enfeksiyona açık bir yer olduğu için içim rahat etmedi.Baticonla pansuman yapsam ek olarak zararı olur mu açık yara olduğu için akıntım da olabiliyor çok değil ama baticonun canlı hücreleri de öldürüyor ondan kararsız kaldım ve içim rahat etmedi.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Batikonla pansuman benim de önerdiğin bir yöntem değildir. Doktorunuzun önerilerini dinlemelisiniz. Her cerrahi yöntemde ameliyatı yapan kişilerin önerilerini uygulamak gerekir. Dışarıdan yarayı görmeyen kişi doktor bile olsa önerilerine uygulamak yanlıştır

   • merhaba hocam mikrosinüsektomi yöntemiyle ameliyat oldum bugün. canım inanılmaz acıyor ağrısından hareket dahi edemiyorum ne yüz üstüne yatabiliyoruk ne sırt üstü. lütfen yardımcı olacak bir şey söyleyin çok kötüyüm

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Gerçekten mikrosinüsektomi ameliyatı mı oldunuz, çünkü pek çok kişi bu ismi, kullanarak başka ameliyatları yapabiliyor. Bunu bilmem mümkün değil. Mikrosinüsektomide küçük bir kesi vardır ve bu kadar dayanılmayacak ağrı yoktur, kesi ağrısı mutlaka olur. Ancak ağrının sebebi yara yerinde ufak kanama ve kanın içeride birikmesi de olabilir. Ameliyatın erken dönemlerinde içerde bir kan pıhtısı birikmesi var ise boşaltılması gerekebilir. Bu her ameliyattan sonra olabilen bir şeydir. ilk gün enfeksiyon olmaz daha çok Sızıntı şeklinde kanamaların birikmesi bu şekilde ağrı yapar ya da kesi eğer büyükse ağrı çoktur. Bu nedenle ameliyatı yapan doktorunuza kontrole gitmeniz de fayda var

 15. Merhabalar hocam yaklaşık 9 yıl önce kıl dönmesi ameliyatı oldum şuana kar hiçbir sıkıntım yoktu ancak şu 2-3haftadir aşırı bı rahatsızlık veriyo oturup kalkmamda ne yapmam gerekiyo veya neden sızlıyor

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ağrınız oturup kalkarken varsa bel ve kuyruk sokumu kemikleri ile ilgili olabilir. Ameliyattan 9 yıl sonra tekrarlama olduğunda yalnızca oturup kalkarken ağrı yapmaz, devamlı bir ağrı ve şişlik eşlik eder. Yine de görmeden bir şey demek mümkün değildir

   • Merabalar yaklaşık 4 yıldır kuyruk sokumundan ameliyat oldum çokta temiz tutuyorum.iki gündür dikiş yerinde ufacık bi kan geldi ağrı,sizi,oturmada hiç-bir sıkıntı yok.Yara tekrar nuks mü ediyor ne yapmalıyım 🙁

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Bu şekilde bir akıntıda hemen nüks demiyoruz. Eğer bir kıl ya da tüy girdiyse bu şekilde kanlı akıntı yapabilir, iyice temizlenirse içeride etrafına zar(kapsül) yapmaya fırsat olmadan, yani nüks etmeden kurtulabilir aksi taktirde devam ederse etrafına zar yaptıktan sonra artık tekrarlamış demektir.

  • Merhaba hocam yaklasik 4 sene once ameliyyat oldum..surekli devam eden bir rahatsizligim yok ama ara sira kaşinti qiciklanma gibi yada hafif sizlama gibi hiss yasatiyor bunun olmasi normalmi?

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Çoğu dikişlerden sonra bu tip hisler olabilir. Akıntı, ara sıra şişme varsa muayene ile değerlendirmek gerekir.

    • 4 sene önce kıl dönmesi ameliyatı oldum hiç bir sıkıntı yoktu 2 gündür otururken üstüne yatarken hafif Bi ağrı oluyo şişlik ve kızarıklık yok bu normalmi

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Kıl dönmesi tekrarlaması içeriye kıl girdiyse vücut onu atmaya çalışarak akıntı, şişlik ve ağrı ile başlayacaktır.Ağrı ya eşlik eden kızarıklık ve şişlik yoksa kuyruk sokumu kemiği ile de ilgili olabilir. Kızarıklık ve şişlik sonradan başlayabilir. Bu belirtiler başlarsa doktora gitmeniz ve tedavi olmanız gerekir. Erkenden iltihap temizlenirse tekrar etmeme ihtimali de vardır

     • Merhaba hocam kıl dönmesi ameliyati olalı yaklaşık 6ay oldu fakat ameliyattan sonra kalçamin sağ lopunda dikisin olduğu yerde şişlik vardı dışardan bakınca popomun lopları arasındaki çizgi s gibi gözüküyor ilk günlere göre şişlik azaldi fakat daha tam geçmedi fakat onun dışında bir sıkıntım yok endişelenmeli miyim yoksa o da geçer mi

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Eğer flap ameliyatı olduysanız kaydırılan dokudaki cilt altı yağ dokusu kalınlığı şişlik gibi görülmesi doğal. Doku alınan yerdeki (orta hatta uzak, kalça kısmı) cilt altı yağı fazladır. Dokunun konulduğu yerde (orta hatta yakın) ise yağ dokusu azdır. Böylece bir uyumsuzluk ve şişlik görülebilir. Zamanla azalır ama tamamen geçmesi hakkında bir şey söyleyemem. Çünkü ne ameliyatı olduğunuzu ve şişliğin neye bağlı olduğunu bilmek ve görmek gerekir.

   • Hocam merhaba bu gün kuyruk sokumuma apse drenaji yapıldı çok şükür sirt üstü falan yatabiliyorum sadece kalkarken otururken hafiften destek aliyorum doktor bana cok sanslisin dedi . Apsenin ucu belirmis olduğu icin cok acmama gerek kalmadı sıkarak boşalttım dedi . Eve gidip duşta alabilirsin sporda yapabilirsin dedi ama suan kendimi spor yapabilcek gibi hissetmiyorum tekrar sporuma kac gun sonra donebilirim , yaklasmakta olan uygulamalı spor mulakatlarim var . Bide hocam epilasyonumu yapsam hijyenime herzamankinden daha fazla dikkat etsem tekrar apse olusumunu yıllarca engelleyebilir miyim ?

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Apse boşaltılması iyi olmuş. Bir süre sonra daha da rahatlayacaksınız. Spor doktorunuzun dediği gibi hemen yapabilirsiniz. hiçbir sakıncası yok. Mülakatlarınıza girebilirsiniz, günlük yaşamınızı engellemez. Epilasyon yapsanız da, hijyene dikkat etseniz de pilonidal sinüs yani kıl dönmesi hastalığı oluştuktan sonra enfeksiyon geçince ameliyat olmanız gerekir, olmazsanız yeni enfeksiyon gelişebilir. Hijyen ve epilasyon daha sonra kıl dönmesi ameliyatından sonra hastalığın nüks etmemesi için uygun birer tedbirdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek
İletişim Bilgileri