Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmalı?

Kıl dönmesi tedavisinde ameliyat teknikleri kadar ameliyat sonrasındaki bakım ve hijyen de çok önemlidir. Bu bakım 4 dönemi içerir:

*Ameliyat sonrasında iyileşmeyi hızlandırmak: Ameliyattan hemen sonra, iyileşme döneminde yaranın iyileşmesini hızlandırmak, tedaviyi en ideal şekilde tamamlamak için bakım önemlidir. Yaranın iyileşmesinin gecikmesi, tekrar yaranın açılması hasta açısından tabii ki istenmeyen bir durumdur.

*İyileşmesi geciken kıl dönmesi ameliyatlarından sonra yapılması gerekenler çok önemlidir. Çünkü bu durumun uzaması hem hastayı çok rahatsız eder hem de yeniden ameliyat olması gerekliliğine kadar gider.

*Ameliyat sonrası yara tamamen kapadıktan sonra yapılması gereken şeyler de vardır.

*Ayrıca ameliyat iyileştikten bir süre sonra (3 ay ya da birkaç sene sonra olabilir) aniden akıntı, yara açılması olursa yapılabilecek işlemler vardır.

  Apse Boşatılması Ameliyatından Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kıl dönmesi apsesi oluştuğunda kuyruk sokumunda zonklayan ağrı ve şişlik oluşur. Apse ilk fırsatta cerrahi müdahale ile boşaltılması gerekir. Lokal anestezi altında küçük bir müdahale ile boşaltılabilir. Kendiliğinden boşalmasını beklemek hastalığı büyütür ve sonraki ameliyatın daha büyük ve ağır olmasına sebep olur.

Apse boşaltıldıktan sonra açılan yara ağzı hemen kapanmasın diye küçük bir gaz bezi konulur ve yara kapatılır. Duruma göre 1 ya da 2 gün sonra pansuman açılır. Apsenin çok büyük olması durumunda ilk pansumanı müdahale eden doktor yapmak isteyebilir, kontrole çağırabilir. Küçük apselerde (doktor önerisine göre) hasta pansumanı kendiliğinden çıkararak banyo yapabilir. Tekrar pansumana gerek yoktur.

*Apse boşaltılmasından sonra günlük yaşama devam edilebilir. Apse ağrısı birdenbire büyük oranda rahatlayacaktır.

* Bir süre akıntı devam edebilir. Akıntı kesilip ağrı ve şişlik tekrar oluşursa doktoruna kontrole gidilmelidir. Hasta yatarken, istirahat ederken sırt üstü (yaranın üstüne) yatarsa iltihap daha rahat boşalır.

*Her gün duş almalıdır. Tazyikli su tutulabilir. Mutlaka kurulanmalıdır.

* Apse tamamen boşaldıktan sonra iltihabın geçmesi,ödemin gerilemesi 1 ay kadar zaman alır. Kıl dönmesi tedavisi yani ameliyatı apseden en az 1 ay sonra yapılmalıdır. Daha erken yapılan ameliyatlarda  yara açılması, enfeksiyon riski daha fazla olur. İyileşmesi gecikmiş kıl dönmesi ameliyatları çoğunlukla bu dönemde yapılmış ameliyatlardır.  Ayrıca ameliyat daha geniş çapta yapılmak zorunda kalınır. Kıl kistinin etrafından da gereksiz doku çıkarılır. Bu durum kötü sonuçlara sebep olur.

 Yandaki resimde  ıslak, nemli bırakılmış, iyi kurulanmamış yani ameliyat sonrası bakımı kötü olan bir vaka görebilirsiniz.

NOT: Ameliyat sonrası iyileşmenin gecikmesinde en önemli faktör o bölgenin terli, ıslak, nemli bırakılmasıdır.

   

AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Pilonidal sinüs tedavisinde çok fazla ameliyat tekniği vardır. Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken durumlar ameliyat tekniklerine göre değişir. Daha sık yapılan tekniklere sırayla gözden geçirelim:
   Mikrosinüsektomi sonrası: Hastalığın uygun olması durumunda çok sık uyguladığımız bir yöntemdir. Lokal anestezi ile muayenehane koşullarında yapılabilen, sonrasında yürüyerek evine gidilebilen, sosyal yaşamı kısıtlamayan bir ameliyat tekniğidir. Nüks oranı, diğer komplikasyonları en az olan yöntemdir. Ameliyattan sonra hasta hareket edebilir, yürüyebilir. Özellikle tavsiye edilen yatma pozisyonu yoktur. Flap ameliyatı gibi 15 gün yüzü koyun yatması istenmez. Rahatlıkla sırtüstü yatabilir.
Ameliyattan sonra yara kapatılır. 3 gün yaranın açılmasına, yıkanmasına izin verilmez. 3 gün geçince pansumanı hasta kendisi çıkarabilir, duş alabilir. Yara yeri duştan sonra mutlaka kurulanmalıdır. Tekrar pansuman ve yarayı kapatmak gerekmez.
Hasta ameliyatın 3. gününden itibaren her gün duş almalıdır. Yara yeri tazyikli suyla yıkanabilir. Ayrıca günde 4-5 kez kuyruk sokumu bölgesini kağıt havluyla kurulanmalı ve o bölge sırttan, saçtan düşen minik kıllardan, giysilerin toz ve pamuklarından temizlenmelidir. Çünkü düşen kıllar yara içerisine girerek yaranın tekrar açılmasına, akıntıya sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde de kuyruk sokumu bölgesinde  5-6 saatten fazla kalan kıllar hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
Özellikle çok terleyen hastalarda o bölge nemli tutulmamalıdır. Ameliyattan sonra yara yerinin nemli tutulması  enfeksiyonu artırır, kılların daha kolay girmesine sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde o bölgenin nemli kalması kılların girerek nüks etmesine sebep olabilir.

İyileşmesi gecikmiş ameliyatlarda çok büyük oranda hastanın bu söylenenlere uymadığı görülür. Örneğin ameliyat alanı nemli, ıslaktır. Yaranın içinden kılların girdiği görülür.
    Karidakis ameliyatı sonrası: Ameliyat genel anestezi, spinal anestezi altında ya da sedoanaljezi (hafif uyutma) ile birlikte lokal anestezi yapılabilir. Bu durum hastane ortamı gerektirir. Bazen yaraya dren konulabilir. Hastanede 1 gün yatırılır. Ertesi gün dren çıkarılarak taburcu edilir.
Yara yeri bakımı mikrosinüsektomiden farklı değildir. 3 gün sonra gaz bezleri çıkarılabilir, tekrar sarmak veya pansuman gerektirmez. Dilediği gibi (sırt üstü-yüzü koyun-yan) yatabilir. 3. günden itibaren her gün tazyikli suyla duş almalıdır. Mutlaka o bölge kuru tutulmalı, üzerine dökülen kıllar temizlenmelidir. Kılların, tüylerin, tozların yara yerine girmeleri engellenmelidir.

     Flap yöntemlerinden sonra: Mikrosinüsektomi ve karydakisin aksine bakımı daha zordur. Genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır. En az 1 gün (bazen 3-4 olabilir) hastanede yatmak gerekir. Ameliyatta  1 bazen 2 adet dren konulur. Drenler duruma göre 5-8 gün kadar bırakılır. Sonra dren alınır. Dren alınıncaya kadar banyo yapmaya izin verilmez. Bu süre bazı meslektaşlarımıza göre dikiş alınıncaya kadardır.Yani yaklaşık 15 gün banyoya izin verilmeyebilir.
Dikiş alındıktan sonra aynı temizlik ve hijyen kuralları geçerlidir. O bölgenin temiz, kuru olması, kılların temizlenmesi gerekir.Aksi taktirde yara yerine kıllar girerek enfeksiyon gelişebilir, tekrarlama olabilir.

Yandaki resimde iyileşmesi gecikmiş, yara açılmış bir flap ameliyatı görüyorsunuz.

Ameliyatta ne kadar büyük boyutta yaparsanız yapın,ne kadar geniş doku çıkarırsanız çıkarın hijyen kötü olursa yara açılabilir.

AMELİYAT SONRASI HER DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Kıl dönmesinde her teknikten sonra tekrarlama ihtimali vardır. Tekrar etme  ihtimali mikrosinüsektomide en azdır. Fakat hiçbir zaman, hiçbir yöntemde tekrarlamaz garantisi yoktur. Yani tekrarlama ihtimalinin yöntemle ilgisi kesinlikle vardır.
Tekrarlama gibi  yara yeri enfeksiyonu ihtimali de ameliyat yöntemiyle kesinlikle ilgilidir. Bazı yöntemlerde ihtimaller çok daha fazladır. Enfeksiyon, yara açılması olursa daha zor tedavi edilebilir.
Hastalığın tekrarlraması, yaranın açılması, enfeksiyon ameliyat yöntemi ile ilgili olduğu kadar hastanın temizliğiyle ve hijyenle de ilgilidir. Gerek erken dönemde gerekse ileri aylar hatta yıllarda yukarıda anlattığımız temizlik ve bakımı yaptırmalıdır.

   Bu konuda öneriler şöyle sıralanabilir:

* Hasta her gün duş almalıdır. En azından belden altını yani kuyruk sokumu bölgesini yıkamalıdır. Yıkama sırasında tazyikli duş tutulmalıdır.
* Yıkama sonrasında mutlaka iyi kurulanmalıdır. Gün içinde terleme varsa yine sık sık uygun ortam bulup kurulama yapmalıdır. Çünkü devamlı nemli olan cilt bakteri yerleşmesine, kıl diplerinin mikro apseler yapmasına ve kılların cilt altına rahatlıkla girmesine sebep olur. Ayrıca ıslak ve nemli kalan ciltte maserasyon yoluyla açılmalar yapabilir.
* Kuyruk sokumu bölgesinin kıllardan temizlenmesi gerekir. Mümkünse epilasyonla temizlenebilir. Böylelikle aynı bölgede düşen kılların içeriye girmesi engellenir. Ayrıca sırttan, saçtan düşen minik kılların burada tutulması engellenir, daha kolay temizlenerek bu kılların kolay uzaklaştırılması sağlanır.
* Gün içinde en az 4-5 kez kuru bir havluyla kuyruk sokumuna düşen kılların oradan uzaklaştırılması sağlanmalı. Bu işlem idrar için bile girilse tuvalette, ya da çamaşır değiştirilirken yapılabilir, alışkanlık haline getirilebilir. 4-6 saatten fazla kalan kıllar yara yerine girerek yaranın açılmasına ya da hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
* Dar, sıkı giysiler giyilmemeli, sentetik iç çamaşırlardan uzak durulmalıdır. Bu tip giysiler terlemeyi ve kıl girişlerini artıracaktır.
* Olağan olmayan bir akıntı, kanama, şişme, ağrı olduğunda ilk fırsatta doktora gidilmelidir. Kıl girdikten sonra yapılacak erken müdahale tekrarlamaya engel olabilir.

Yeni Akıntı, Şişlik, Yara Açılması Olursa Ne Yapmalı?

İlk fırsatta doktorunuza ya da bir genel cerrahi uzmanına gitmek gerekir.

Akıntı olursa: Yara yerine giren kıllar, minik enfeksiyonlar ya da yara açılması erken dönemde temizlenip müdahale edilirse hastalık tekrarlaması önlenmiş olur. Bazı hastaların yaptığı gibi cilde baticon sürerek yaptığı pansumanlar hiçbir işe yaramaz. Bu tip pansumanları eczanede yaptırmak da bir işe yaramaz. Hatta maalesef konuya hakim olmayan meslektaşlarımız bile bu uygulamayı yapıp önermektedirler.
Yara yerine giren ve akıntıya sebep olan kıl, çamaşır pamuğu gibi maddeler içeriden bir alet yardımıyla ve doktor tarafından çıkarılmalıdır. İçerisi gerekirse serum fizyolojikle yıkanmalı, gümüş nitratla temizlenerek içerideki ölü dokular alınmalıdır. İçerisi bu şekilde temizlenmeyen hastalarda akıntı 3 ay sürerse kıllar etrafında kapsül yapacak ve hastalık yeni bir kıl dönmesi hastalığı (pilonidal sinüs) olarak karşımıza çıkacaktır. Oysa etrafında zar (kapsül- epitel dokusunun oluşması) oluşmasına fırsat vermeden sebep ortadan kaldırılırsa ve kıl oradan çıkarılıp etkili (yaranın içine yönelik) bir pansuman yapılırsa hastalık tekrarlamış olmaz.
Yara açılırsa:  Ameliyattan sonra yara yeri açıldığında da etkili bir pansumanla zamanla kapanma sağlanabilir. Tekrarlarsak cilde baticon sürüp cildi kapama asla etkili bir pansuman değildir. Islak pansuman dediğimiz yöntem uygulanır. Açılmış olan cilde serum fizyolojikle (% 0.9 NaCl çözeltisi) debridman (gazlı bezle hafif sürterek) ölü dokular uzaklaştırılır. Enfeksiyon varlığında ya da ölü dokuların fazla olması durumunda gümüş nitratla yakma yapılabilir. Bu işlem hasta yakınına öğretilerek her gün uygulanmalıdır. Haftada 1 ya da 2 doktor kontrolü ile rahatlıkla yara yeri kapanabilir, üstelik yeni bir kıl dönmesi hastalığı oluşmadan.

Yandaki resimde hijyenin kötü olmasından dolayı ameliyattan yıllar sonra yarası açılmış hasta görmektesiniz. Yara içinden kıl yumağı çıkarılıp iyi bir pansumanla yara kapanmıştır. Ve tekrar ameliyata gerek kalmamıştır.

NOT:Yara iyileşmesinin gecikmesinde en önemli faktörlerden biri bölgenin kıllardan arındırılmasıdır. Kıllar girdiği sürece iyileşme gecikir.

Bu şekilde çalışılmamış olup aylar sürerek tekrarlayan, ya da akıntı olduğu anda bile tekrarlamış olarak değerlendirilen ve bu nedenle tekrar tekrar ameliyat önerilen pek çok hasta vardır.
Ayrıca bu şekilde pansumanla kapatabildiğimiz pek çok hasta da mevcuttur.
Kıl dönmesi ameliyatını olmak ve bu hastalıkla mücadele etmek zordur. Unutulmamalıdır ki bu zorluğa sebep olan biraz da bizler, hasta ve hasta yakınlarıdır. Kurallara uyulduğu sürece mücadele çok daha kolay olacaktır.

144 comments

 1. Merhaba oğlum 3 ay önce kıl dönmesi ameliyatı oldu flap yöntemiyle doktoru başarılı geçti dedi ağrıları yok
  Fakat ameliyattan sonra da terlemeleri bir türlü geçmedi gece gündüz farketmeden özelikle kuyruk sokumu kısmında ve dışa vuruyor yani ne giyse arka bölgesi
  Islak oluyor doktoruna götürdüm fakat ameliyatla bir alakası olmadığını söyledi sizinde fikrinizi almak istiyorum ne yapmam gerekiyor birde o terlemelerde herhangi bir iltihap kokusu yok son olarak kıl dönmesi ameliyatından 2 sene önce de fissür operasyonu geçirdi
  cevaplarsanız çok sevinirim

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Kalça bölgesinin terlemesinin ameliyatla bir ilgisi yok gerçekten. Kilolu ise kilo kaynaklı olabilir, ter bezlerinin aşırı çalışmasından olabilir. Cilt altına botoks tedavisi ile terleme kısmen azaltılabilir.

 2. Merhabalar ben kapalı ameliyat oldum 25 ağustosta hastanede 6 gün yattım 11günde dikişlerim alındı günde 4 sefer pansumanımı yapıyorum dikiş yerinde ufak bir kesik gibi bi iz oldu 15 gün oldu bi tırnak parçacığı kadar kanama olmadı akıntı olmadı ağrım da yok ama kapanmaya başladığı için doktara gitmedim ve ameliyat olduğum yerde siyah bi nokta var bu nedir acaba ameliyattan sonra o bölgenin kıl temizliğini hiç yapmadim

  • Op. Dr. Seher Şirin

   11 günde dikiş alındıktan sonra neden günde 4 defa pansuman yaptığınızı anlayamadım. Siyah nokta muhtemelen içeride kullanılmış bir ipliğin gölgesi olabilir sorun olduğunu zannetmiyorum.ancak pansuman gerekliliği hakkında ameliyatı yapan doktorunuza mutlaka kontrole gidiniz ve onun önerilerine göre davranınız

 3. İyi akşamlar, yaklaşık 2 ay önce k.d. ameliyatı oldum, ameliyattan 15 gün sonra dikişler alındı, ve yaklaşık 1 ay önce de ameliyat yaramın kalça arasındaki kısmında tuvaletimi yaparken hafif açılma olup kanama oldu. Bir süre sonra düzeldi fakat 2 3 gündür tuvaletimi yaparken orta düzeyde kanama oluylr aynı yerden, emekli bir hemşire yaraya baktığında iltihap yok diyor. Bu arada hafif kabızlık şikayetimde var bu aralar. Cuma günü için ameliyatımı yapan doktor beyden randevu aldım ve gideceğim, fakat o süreye kadar sizin de görüşlerinizi merak ettim bu konu hakkında. Neden kanama oluyor olabilir ve bu işin çözümü sizce nedir? İyi akşamlar teşekkürler şimdiden.

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Dışkılama ile ameliyat yarası ameliyattan 2 ay sonra açılmaz. Muhtemelen yara yerine kıl ya da çamaşır tüy gibi bir şeyler girmiş ve açılmasına sebep olmuş olabilir.içeriye giren kıl tüy gibi maddeler yabancı cisim olarak algılandığından vücut onu atmaya çalışır ve kanlı akıntı oluşur. Kesin bir şey söylemek için görmek gerekir. Doktorunuz gerekeni yapacaktır.

 4. Merhabalar yaklaşık 6 ay önce k.d. ameliyatı oldum flap yöntemiyle, daha yeni ağrılar başladı temasla hafif şişlik hissediyorum bölgede. Kantaron yağı ve tüy dökücü krem kullanmamı önerdiler hastanede. Epilasyon daha mı doğru olur yoksa tüy dökücü krem de uygun mudur? Kantaron yağının da bir etkisi olur mu bölgeye?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyattan 6 ay sonra ağrı başlıyorsa enfeksiyon olabilir. Doktor görüp enfeksiyon düşünmedi ise sorun yok o zaman. Kantaron yağı doku iyileşmesini hızlandırabilir. Epilasyonu daha çok öneriyorum. Ancak o bölgede şişlik ya da enflamasyon dediğimiz kızarıklık varsa epilasyon yapmazlar. Bir kez tüy dökücü krem kullandıktan sonra şikayetleriniz devam ediyorsa doktorunuza başvurun bir sıkıntı görmüyorsa epilasyonu o zaman yaptırırsınız

 5. Merhabalar ben acik k.d.amelyati oldu yikama nasil olmali gunde kackere olmali yaranin icide yikanmalimi yardimci olursaniz sevinirim..

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Ben uzman olduğumdan beri açık ameliyat yapmadım çünkü taraftar değilim.Eğer açık bırakılıyor sa doktor tarafından serum fizyolojikle pansuman yapma taraftarıyım. Ancak her doktorun anlayışı farklı olabilir. Her ameliyat yapan doktor tarafından takip edilmelidir. Bu nedenle doktorunuza sormalısınız.

 6. Ben yani kıl dönmedi aöeliyati oldum ve dikis 1 2 tane atılmıs geri kslan yerler acık ve avrıdan ne oturablyrm ne yatablyrm hangi pozisynda yatmak daha dopru

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Kısmen dikerek kısmen açık bırakılarak yapılmış. Her ameliyatta yatma şekli ve kontrol süreleri değişebilir. Örneğin mikrosinüsektomide dilediği gibi yatmasına izin verilir. Bu nedenle doktorunuza mutlaka danışmalısınız.ameliyat yeni olduysanız Ağrı normal ancak bir süre geçtiyse ağrı varsa yine kontrol olmadan bir şey demek doğru değil

 7. Merhabalar 9 nisan da kıl dönmesi ameliyati oldum dikiş atıldı cok ufak bir delik kalmıştı doktorum kapancak dedi onceden yara yerinden kan ve sıvı geliyordu en son kontrole gittiğimiz de yara yeirni çocuğunun kapandığını soyledi 1 haftadır herhangi bir akıntı yoktu dün pansuman yaparken hafif tekrar açıldığını farkettik cok az da kan geldi pansumana devam ediyoruz ne zaman tam iyileşir bubarada 10 yıldır şeker hastasiyim

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Ne zaman iyileşeceği hakkında kesin bir şey söylemek yarayı görmeden mümkün değil. Normalde dikişli yara 10-12 günde iyileşir. Herhangi bir iltihap, içeriye kıl girmesi gibi durumlarda yara açılabilir, süre uzar. Açıklığın büyüklüğü de önemlidir. Eğer içeriye yabancı cisim girdiyse içerinin güzel temizlenmesi gerekir. Pansuman dediğiniz şey yalnızca yüzeyden batikon sürmekse bu pek işe yaramaz. İçeriyi temizlemek gerekip gerekmediğine de doktorunuz karar vermeli.

   • Dün kontrole gittim doktor bey yaranın iyi olduğunu kendiliğinden kapancagini söyledi oynak bir bölge de olduğu için normaldir dedi pansumana devam etmemi söyledi bepantol ve batikon ile devam ediyoruz pansumana hava almayan bir bölge de olduğu için kapanması gec olur dedi

    • Merhaba ben 23 haziranda kıl dönmesi ameliyatı oldum ama dikiş atılmadı kanama ve akıntı oluyor doktor normal dedi nasıl yatmam lazım ne kadar sürede kapanır

     • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

      Dikiş atılmadıysa (sekonder iyileşme yöntemi) kanlı akıntı yara kapanıncaya kadar devam eder. Benim tercih ettiğim ve uyguladığım bir yöntem değil. Bu akıntı ve yara kapanması uzun sürebilir. Korkacağınız bir durum yok. Doktorunuzun önerdiği aralıklarla kontrolünüze gitmelisiniz.

 8. Merhaba ben flap yöntemiyle ameliyat oldum akıntılarım oluyordu doktorum rif adlı bi kapsül verdi onu kullanıyorum ama 1 tane dikişim attı ve yara açıldı diğer dikişin olduğu yerler nerdeyse tamamen kapalı bi sıkıntı olur mu açılan yer için

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Bence de iltihap ve akıntının olduğu yerde dikişin alınması doğru. Bu açık olan yerden daha rahat akacak. İltihaplı durumlarda doku içinde kalması yerine akmasını istiyoruz. Açıklık sorun olmaz, kapanır. Ama flepte olan enfeksiyon gibi durumlar diğer yöntemlere göre daha zor tedavi edilebilir. Doktorunuza kontrole gitmeyi ihmal etmeyin. Önerilerine de uyun.

 9. Merhaba.5 ay once ameliyat oldum .Şişlik ,Kızarıklık ve agrı gerı geldi.Bu kadar kısa surede gelmesi normalmi?Ne yapmalıyım

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Kısa sürede gelebilir, daha erken de gelebilirdi. İçeriye bir kıl, çamaşır tüyleri yabancı cisim girmesi, duş almama, ıslak ve nemli kalması gibi durumlarda kısa sürede tekrarlayabilir. İlk aşamada içerisi hemen temizlenip, bazı maddelerle içerisi yakılarak pansuman yapılırsa tekrarlamadan kurtulma şansınız var, ameliyat olmanıza gerek olmaz. Çünkü ilk aşamada enfeksiyon vardır, henüz kapsül oluşmamış olabilir.

   • merhaba ben 30 temmuzda kıl dönmesi ameliyatı oldum çok büyük bir şey olmadığını söylediler 3 tane küçük delik açılmış ve dikilmiş.Fakat hala dikişlerim alınmadı dikişlerime baktırmak için sağlık ocağına gittiğimde bir kaç gün daha kalırsa daha iyi olacağı ve dikişlerimde bir sorun olmadığı sadece kaba et olduğu için etin tutmasının bu kadar sürede anca olacağı söylendi.dikişlerimin bu kadar uzun süre durmasından dolayı tedirgin oldum,hiçbir sorunum yok.dikişlerimin hala durması normal mi neredeyse 1 ay olacak

    • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

     Vücudun kendi kendine erittiği dikişler ise sorun olmaz ancak vücutta erimeyen alınması gereken dikişler bence bu kadar uzun süre tutulmamalı. Sağlık ocağı doktorunun takip etmesi yerine başka cerrah bile değil, kendi ameliyatınızı yapan doktorun önerisi doğrultusunda hareket etmelisiniz ve mutlaka ona kontrole gitmelisiniz.

    • Merhaba ben 28 temmuzda kil donmesi amaliyati oldum 20 gün sonra dikişlerim alındı ardından yaramda yarim santim kadar acilma oldu doktor kendiliğinden kapanacağını söyledi hergun duş alıyorum o bölgeyi pansuman yapıyorum ve kıllardan adlandırıyorum yaranin daha da açıldığını fark ettim ne yapmam gerek ne kadar sürede kapanır yaram ?

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Yaranızın açıklığı büyüyorsa doktorunuzun haberi olsa iyi olur. Yaranın durumuna göre bazı maddelerle pansumanı kendisi yapmak isteyebilir. Temiz tutmak dışında enim önerebileceğim bir durum yok maalesef. Benim hastalarımda açılma olduğunda serum fizyolojik ve ozon ile pansumanı tercih ediyorum. Her doktorun yöntemi farklı olabilir, bu yanlış demek değildir. Doktorunuzun takibini ihmal etmeyin.

 10. merhaba hocam ben on yıl önce ameliyat oldum yara yerim düz olarak kuyruk sokumumdan itibaren açıldı ve ameliyat gününden bugüne kadar iyi şekilde baktım temizledim ama hala akıntı devam etmekte ve iki üç yerde yarada açıklık var kaç kere doktora gittim cipro ilaç verdi tekrarlama olmuş dedi ama degişen bişey olmadı ne yapmam gerkiyor çalışıyorum hangi tedavi yöntemini kullanmam gerekmektedir şimdiden teşekkür ederim

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   ilk yara açıldığında açılmasına sebep olan kıl gibi yabancı maddeler alınıp yara yeri iyi bir pansumanla kapatılabilmektedir. Süre uzadıkça etrafına kapsül oluşturacağından nüks sayılır.Olabilecek en küçük kesi ile çıkarılması her zaman tercihimdir. Uygunsa mikrısinüsektomi yapılabilir. Tabii ki ameliyatı yapacak olan doktorun tercihi değişebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek
İletişim Bilgileri