Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmalı?

Kıl dönmesi tedavisinde ameliyat teknikleri kadar ameliyat sonrasındaki bakım ve hijyen de çok önemlidir. Bu bakım 4 dönemi içerir:

*Ameliyat sonrasında iyileşmeyi hızlandırmak: Ameliyattan hemen sonra, iyileşme döneminde yaranın iyileşmesini hızlandırmak, tedaviyi en ideal şekilde tamamlamak için bakım önemlidir. Yaranın iyileşmesinin gecikmesi, tekrar yaranın açılması hasta açısından tabii ki istenmeyen bir durumdur.

*İyileşmesi geciken kıl dönmesi ameliyatlarından sonra yapılması gerekenler çok önemlidir. Çünkü bu durumun uzaması hem hastayı çok rahatsız eder hem de yeniden ameliyat olması gerekliliğine kadar gider.

*Ameliyat sonrası yara tamamen kapadıktan sonra yapılması gereken şeyler de vardır.

*Ayrıca ameliyat iyileştikten bir süre sonra (3 ay ya da birkaç sene sonra olabilir) aniden akıntı, yara açılması olursa yapılabilecek işlemler vardır.

  Apse Boşatılması Ameliyatından Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kıl dönmesi apsesi oluştuğunda kuyruk sokumunda zonklayan ağrı ve şişlik oluşur. Apse ilk fırsatta cerrahi müdahale ile boşaltılması gerekir. Lokal anestezi altında küçük bir müdahale ile boşaltılabilir. Kendiliğinden boşalmasını beklemek hastalığı büyütür ve sonraki ameliyatın daha büyük ve ağır olmasına sebep olur.

Apse boşaltıldıktan sonra açılan yara ağzı hemen kapanmasın diye küçük bir gaz bezi konulur ve yara kapatılır. Duruma göre 1 ya da 2 gün sonra pansuman açılır. Apsenin çok büyük olması durumunda ilk pansumanı müdahale eden doktor yapmak isteyebilir, kontrole çağırabilir. Küçük apselerde (doktor önerisine göre) hasta pansumanı kendiliğinden çıkararak banyo yapabilir. Tekrar pansumana gerek yoktur.

*Apse boşaltılmasından sonra günlük yaşama devam edilebilir. Apse ağrısı birdenbire büyük oranda rahatlayacaktır.

* Bir süre akıntı devam edebilir. Akıntı kesilip ağrı ve şişlik tekrar oluşursa doktoruna kontrole gidilmelidir. Hasta yatarken, istirahat ederken sırt üstü (yaranın üstüne) yatarsa iltihap daha rahat boşalır.

*Her gün duş almalıdır. Tazyikli su tutulabilir. Mutlaka kurulanmalıdır.

* Apse tamamen boşaldıktan sonra iltihabın geçmesi,ödemin gerilemesi 1 ay kadar zaman alır. Kıl dönmesi tedavisi yani ameliyatı apseden en az 1 ay sonra yapılmalıdır. Daha erken yapılan ameliyatlarda  yara açılması, enfeksiyon riski daha fazla olur. İyileşmesi gecikmiş kıl dönmesi ameliyatları çoğunlukla bu dönemde yapılmış ameliyatlardır.  Ayrıca ameliyat daha geniş çapta yapılmak zorunda kalınır. Kıl kistinin etrafından da gereksiz doku çıkarılır. Bu durum kötü sonuçlara sebep olur.

 Yandaki resimde  ıslak, nemli bırakılmış, iyi kurulanmamış yani ameliyat sonrası bakımı kötü olan bir vaka görebilirsiniz.

NOT: Ameliyat sonrası iyileşmenin gecikmesinde en önemli faktör o bölgenin terli, ıslak, nemli bırakılmasıdır.

   

AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Pilonidal sinüs tedavisinde çok fazla ameliyat tekniği vardır. Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken durumlar ameliyat tekniklerine göre değişir. Daha sık yapılan tekniklere sırayla gözden geçirelim:
   Mikrosinüsektomi sonrası: Hastalığın uygun olması durumunda çok sık uyguladığımız bir yöntemdir. Lokal anestezi ile muayenehane koşullarında yapılabilen, sonrasında yürüyerek evine gidilebilen, sosyal yaşamı kısıtlamayan bir ameliyat tekniğidir. Nüks oranı, diğer komplikasyonları en az olan yöntemdir. Ameliyattan sonra hasta hareket edebilir, yürüyebilir. Özellikle tavsiye edilen yatma pozisyonu yoktur. Flap ameliyatı gibi 15 gün yüzü koyun yatması istenmez. Rahatlıkla sırtüstü yatabilir.
Ameliyattan sonra yara kapatılır. 3 gün yaranın açılmasına, yıkanmasına izin verilmez. 3 gün geçince pansumanı hasta kendisi çıkarabilir, duş alabilir. Yara yeri duştan sonra mutlaka kurulanmalıdır. Tekrar pansuman ve yarayı kapatmak gerekmez.
Hasta ameliyatın 3. gününden itibaren her gün duş almalıdır. Yara yeri tazyikli suyla yıkanabilir. Ayrıca günde 4-5 kez kuyruk sokumu bölgesini kağıt havluyla kurulanmalı ve o bölge sırttan, saçtan düşen minik kıllardan, giysilerin toz ve pamuklarından temizlenmelidir. Çünkü düşen kıllar yara içerisine girerek yaranın tekrar açılmasına, akıntıya sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde de kuyruk sokumu bölgesinde  5-6 saatten fazla kalan kıllar hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
Özellikle çok terleyen hastalarda o bölge nemli tutulmamalıdır. Ameliyattan sonra yara yerinin nemli tutulması  enfeksiyonu artırır, kılların daha kolay girmesine sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde o bölgenin nemli kalması kılların girerek nüks etmesine sebep olabilir.

İyileşmesi gecikmiş ameliyatlarda çok büyük oranda hastanın bu söylenenlere uymadığı görülür. Örneğin ameliyat alanı nemli, ıslaktır. Yaranın içinden kılların girdiği görülür.
    Karidakis ameliyatı sonrası: Ameliyat genel anestezi, spinal anestezi altında ya da sedoanaljezi (hafif uyutma) ile birlikte lokal anestezi yapılabilir. Bu durum hastane ortamı gerektirir. Bazen yaraya dren konulabilir. Hastanede 1 gün yatırılır. Ertesi gün dren çıkarılarak taburcu edilir.
Yara yeri bakımı mikrosinüsektomiden farklı değildir. 3 gün sonra gaz bezleri çıkarılabilir, tekrar sarmak veya pansuman gerektirmez. Dilediği gibi (sırt üstü-yüzü koyun-yan) yatabilir. 3. günden itibaren her gün tazyikli suyla duş almalıdır. Mutlaka o bölge kuru tutulmalı, üzerine dökülen kıllar temizlenmelidir. Kılların, tüylerin, tozların yara yerine girmeleri engellenmelidir.

     Flap yöntemlerinden sonra: Mikrosinüsektomi ve karydakisin aksine bakımı daha zordur. Genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır. En az 1 gün (bazen 3-4 olabilir) hastanede yatmak gerekir. Ameliyatta  1 bazen 2 adet dren konulur. Drenler duruma göre 5-8 gün kadar bırakılır. Sonra dren alınır. Dren alınıncaya kadar banyo yapmaya izin verilmez. Bu süre bazı meslektaşlarımıza göre dikiş alınıncaya kadardır.Yani yaklaşık 15 gün banyoya izin verilmeyebilir.
Dikiş alındıktan sonra aynı temizlik ve hijyen kuralları geçerlidir. O bölgenin temiz, kuru olması, kılların temizlenmesi gerekir.Aksi taktirde yara yerine kıllar girerek enfeksiyon gelişebilir, tekrarlama olabilir.

Yandaki resimde iyileşmesi gecikmiş, yara açılmış bir flap ameliyatı görüyorsunuz.

Ameliyatta ne kadar büyük boyutta yaparsanız yapın,ne kadar geniş doku çıkarırsanız çıkarın hijyen kötü olursa yara açılabilir.

AMELİYAT SONRASI HER DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Kıl dönmesinde her teknikten sonra tekrarlama ihtimali vardır. Tekrar etme  ihtimali mikrosinüsektomide en azdır. Fakat hiçbir zaman, hiçbir yöntemde tekrarlamaz garantisi yoktur. Yani tekrarlama ihtimalinin yöntemle ilgisi kesinlikle vardır.
Tekrarlama gibi  yara yeri enfeksiyonu ihtimali de ameliyat yöntemiyle kesinlikle ilgilidir. Bazı yöntemlerde ihtimaller çok daha fazladır. Enfeksiyon, yara açılması olursa daha zor tedavi edilebilir.
Hastalığın tekrarlraması, yaranın açılması, enfeksiyon ameliyat yöntemi ile ilgili olduğu kadar hastanın temizliğiyle ve hijyenle de ilgilidir. Gerek erken dönemde gerekse ileri aylar hatta yıllarda yukarıda anlattığımız temizlik ve bakımı yaptırmalıdır.

   Bu konuda öneriler şöyle sıralanabilir:

* Hasta her gün duş almalıdır. En azından belden altını yani kuyruk sokumu bölgesini yıkamalıdır. Yıkama sırasında tazyikli duş tutulmalıdır.
* Yıkama sonrasında mutlaka iyi kurulanmalıdır. Gün içinde terleme varsa yine sık sık uygun ortam bulup kurulama yapmalıdır. Çünkü devamlı nemli olan cilt bakteri yerleşmesine, kıl diplerinin mikro apseler yapmasına ve kılların cilt altına rahatlıkla girmesine sebep olur. Ayrıca ıslak ve nemli kalan ciltte maserasyon yoluyla açılmalar yapabilir.
* Kuyruk sokumu bölgesinin kıllardan temizlenmesi gerekir. Mümkünse epilasyonla temizlenebilir. Böylelikle aynı bölgede düşen kılların içeriye girmesi engellenir. Ayrıca sırttan, saçtan düşen minik kılların burada tutulması engellenir, daha kolay temizlenerek bu kılların kolay uzaklaştırılması sağlanır.
* Gün içinde en az 4-5 kez kuru bir havluyla kuyruk sokumuna düşen kılların oradan uzaklaştırılması sağlanmalı. Bu işlem idrar için bile girilse tuvalette, ya da çamaşır değiştirilirken yapılabilir, alışkanlık haline getirilebilir. 4-6 saatten fazla kalan kıllar yara yerine girerek yaranın açılmasına ya da hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
* Dar, sıkı giysiler giyilmemeli, sentetik iç çamaşırlardan uzak durulmalıdır. Bu tip giysiler terlemeyi ve kıl girişlerini artıracaktır.
* Olağan olmayan bir akıntı, kanama, şişme, ağrı olduğunda ilk fırsatta doktora gidilmelidir. Kıl girdikten sonra yapılacak erken müdahale tekrarlamaya engel olabilir.

Yeni Akıntı, Şişlik, Yara Açılması Olursa Ne Yapmalı?

İlk fırsatta doktorunuza ya da bir genel cerrahi uzmanına gitmek gerekir.

Akıntı olursa: Yara yerine giren kıllar, minik enfeksiyonlar ya da yara açılması erken dönemde temizlenip müdahale edilirse hastalık tekrarlaması önlenmiş olur. Bazı hastaların yaptığı gibi cilde baticon sürerek yaptığı pansumanlar hiçbir işe yaramaz. Bu tip pansumanları eczanede yaptırmak da bir işe yaramaz. Hatta maalesef konuya hakim olmayan meslektaşlarımız bile bu uygulamayı yapıp önermektedirler.
Yara yerine giren ve akıntıya sebep olan kıl, çamaşır pamuğu gibi maddeler içeriden bir alet yardımıyla ve doktor tarafından çıkarılmalıdır. İçerisi gerekirse serum fizyolojikle yıkanmalı, gümüş nitratla temizlenerek içerideki ölü dokular alınmalıdır. İçerisi bu şekilde temizlenmeyen hastalarda akıntı 3 ay sürerse kıllar etrafında kapsül yapacak ve hastalık yeni bir kıl dönmesi hastalığı (pilonidal sinüs) olarak karşımıza çıkacaktır. Oysa etrafında zar (kapsül- epitel dokusunun oluşması) oluşmasına fırsat vermeden sebep ortadan kaldırılırsa ve kıl oradan çıkarılıp etkili (yaranın içine yönelik) bir pansuman yapılırsa hastalık tekrarlamış olmaz.
Yara açılırsa:  Ameliyattan sonra yara yeri açıldığında da etkili bir pansumanla zamanla kapanma sağlanabilir. Tekrarlarsak cilde baticon sürüp cildi kapama asla etkili bir pansuman değildir. Islak pansuman dediğimiz yöntem uygulanır. Açılmış olan cilde serum fizyolojikle (% 0.9 NaCl çözeltisi) debridman (gazlı bezle hafif sürterek) ölü dokular uzaklaştırılır. Enfeksiyon varlığında ya da ölü dokuların fazla olması durumunda gümüş nitratla yakma yapılabilir. Bu işlem hasta yakınına öğretilerek her gün uygulanmalıdır. Haftada 1 ya da 2 doktor kontrolü ile rahatlıkla yara yeri kapanabilir, üstelik yeni bir kıl dönmesi hastalığı oluşmadan.

Yandaki resimde hijyenin kötü olmasından dolayı ameliyattan yıllar sonra yarası açılmış hasta görmektesiniz. Yara içinden kıl yumağı çıkarılıp iyi bir pansumanla yara kapanmıştır. Ve tekrar ameliyata gerek kalmamıştır.

NOT:Yara iyileşmesinin gecikmesinde en önemli faktörlerden biri bölgenin kıllardan arındırılmasıdır. Kıllar girdiği sürece iyileşme gecikir.

Bu şekilde çalışılmamış olup aylar sürerek tekrarlayan, ya da akıntı olduğu anda bile tekrarlamış olarak değerlendirilen ve bu nedenle tekrar tekrar ameliyat önerilen pek çok hasta vardır.
Ayrıca bu şekilde pansumanla kapatabildiğimiz pek çok hasta da mevcuttur.
Kıl dönmesi ameliyatını olmak ve bu hastalıkla mücadele etmek zordur. Unutulmamalıdır ki bu zorluğa sebep olan biraz da bizler, hasta ve hasta yakınlarıdır. Kurallara uyulduğu sürece mücadele çok daha kolay olacaktır.

272 comments

 1. Hocam merhaba yaklaşık 14 gün önce kıl dönmesi ameliyat oldu eşim salı günü dikişleri alındı. Çok uzun bi kesik var makata kadar ama arasında bosluk var sanki kesilmemis gibi hiç yara da yok orda ama diger bolgeler kabuklu sekildi orta açık şuan da ve ordan 2 damla seklinde akıntı geliyor sizce ne olabilir bonyo yapabilirsin dedi doktor 14.gün sonu yaptı ama korkarak bide pansumanci en az 1 hafta daha pansumana devm dedi ne yapmalıyız doktor gerek duymadı

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Dikişinizin bir kısmı açılmış olabilir. Bence pansumancının dediğini değil doktorunuzun önerilerini dinleyin. Ben de banyo yapmasına izin veriyorum. Hatta banyo bittikten sonra hafif eğilerek o bölgeye tazyikli duş tutarsanız saçından ve sırtından düşen kıllar yara içine girmemiş olur. Kıl girmesin diye ya da çamaşırlarınızı kirletmesin diye gazlı bezle kapatabilirsiniz. Çok özel bir pansuman gerekmez Doktorunuzun dediklerini uygulayın ve çağırdığı zamanlarda kontrolünüzde gidiniz

 2. Merhaba ben geçen sene yazın kıl dönmesi ameliyatı oldum dikişlerimde bir sorun yok lazere başladım ve dün ameliyat yerimin üstüne lazerde birkaç atış yapıldı.Biraz acıdığını farkedince ameliyat yerime baktım deride biraz kararma olmuş ve dikiş yerlerine dokunduğumda biraz acıyor.Büyük bir sorun yaratır mı?Tahriş olmui olabilir mi?Sanki derim yanmış gibi bi kararma olmuş acaba zamanla geçer mi?Dikiş bölgemin üstüne lazer yaptırmamalı mıyım?teşekkür ederim şimdiden

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Lazere bağlı bir yanık olabilir. Görmeden kesin birşey söylemek mümkün değildir. Önce lazer yapan yerdeki doktora gösterin. Bu işlewmler ya da yaptırdığınız yer doktor kontrolünde bir yer olmalıdır. Lazere bağlı yanık değilse Cerrahi Uzmanı görmesi de fayda var

   • Hocam merhaba şubat 24 de kıl dönmesi ameliyatı oldum dikişlerimin anüse yakın olan kısmında yani son dikisimde 3 gün önce az bir kanama oldu çok azda iltihap vardı acaba tekrar etmismidir

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Ameliyattan hemen sonra bu gibi şikayetler olduğunda nüks olarak değerlendirmemek gerekir. İçeriye bir kıl ya da çamaşır tüyü gibi bir yabancı cisim girdiyse vücut onu atmak için kanlı bir akıntı yapar. Erken dönemde, fazla uzun beklemeden bu yabancı cisim çıkarılıp içerisi güzel temizlenirse ve pansumanlarla kapatılırlarsa, etrafına kapsül yapmadan yani lüks etmeden yara iyileşmiş olur. Beklerseniz etrafına kapsül yaptığında tekrarlamış olacaktır

 3. Merhaba hocam ben 6 yıl önce normal kapalı ameliyat oldum herhangi bir şişlik ve akıntı yok ama altı yıldır özellikle sırt üstü uzanırken ağrılarım var ne yapabilirim

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Akıntı ve şişlik yoksa tekrarlama ihtimali yok denecek kadar azdır. Şişlik varsa tekrarlama olabilir. Yatarken kuyruk sokumunda ağrı başka sebeplere bağlı olabilir. Öncelikle bir Genel Cerrahi Uzmanı görsün. Tekrarlama yoksa ortopedi ya da fizik tedavi doktorları kuyruk sokumu kemiği ile ilgili muayenesini yapması gerekir

 4. Merhaba, 2 yıl önce kıl dönmesi ameliyatı oldum. Açılma, iltihap, akıntı benzeri bir sorun yaşamadım ameliyat yerimi tertemiz tutuyorum temizliğinede çok önem veriyorum. Fakat ameliyat yerim dönem dönem ağrı yapıyor ve şişiyor ardından geçiyor. Tekrarlama olabilir mi?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Zaman zaman oturunca her dikiş ağrı yapabilir. Ya da oturunca olan ağrılar kuyruk sokumu kaynaklı da olabilir. Fakat şişme varsa tekrarlama ihtimali yüksektir. Bu nedenle en kısa zamanda genel cerrahi uzmanına muayene olun. Küçük ve erken aşamada iken tekrar daha basit bir ameliyatla kurtulabilirsiniz. Eğer tekrarlama varsa lazerle tedavi ya da Mikro sinüsektomiyi araştırın

 5. Merhaba hocam 1 hafta önce kıl dönmesinden amaloyat oldum yaram büyuk ve derin ama biraz biraz kapaniyor duş alabilirmiyim ve yaraya cok temiz bakıp iltihap kurutucu içmeme ragmen iltihaplandi ayrıca kuyruk sokumumdaki kemigim çok agriyor lütfen bilgilenidirirmisiniz banyo yapmak istiyorm

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Her ameliyat tekniğine göre ve her cerrahın kendi görüşü doğrultusunda banyoya izin verilir. Örneğin ben mikro sinüsektomi ve lazer ameliyatı sonrasında iki gün sonra banyo yapmaya izin veriyorum. Ancak açık bırakmda, açık yarada ya da flap ameliyatında, dren varsa bu süre uzayabilir. Her tekniğe göre değişir. Bu nedenle doktorunuza mutlaka sormalısınız. Özellikle de iltihaplandı ise onun görüşü olmadan başka doktordan görüş alarak davranmayın. Her doktor kendi ameliyatını, kendi düşünceleri doğrultusunda takip etmelidir.

   • merhabalar 4 sene once ameliyat olmusdum birvkac gun oldu şişlik ve agri oldu sanirim uzun zaman oldu evdeyip fazla oturmakdan oldu diye dusunuyorum tekrar bir sorun yasarmiyim ?

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Şişme ve ağrı olduysa tekrar başlıyor ve sorun yaratacak demektir. Eğer içeriye bir kıl girdiyse şişme ve ağrı olabilir. Erken aşamada bu kıl temizlenip içerisi güzelce bazı maddelerle yakılırsa ve gereken tedavi yapılırsa nüks etmeyebilir. Şu haliyle bile nüks olmuş olabilir. Muayene etmeden bir şey demek zor. Oturmak, hijyen o bölgenin kıldan arındırılmaması tekrarlamayı arttıran sebeplerdir

 6. Merhabalar ben 3 gün önce endoskopik kıl dönmesi ameliyatı oldum. İki tane açık delik şeklinde yaram var. Doktorumun önerdiği gibi günde 2 sefer sıcak su ile yıkıyorum ve üstünü kapatıyorum ama yaralarımın ağız kısımlarında beyazlaşma var bu iyileşmeye başladığının mı yoksa iltihabın mı göstergesi anlayamıyorum 1 hafta sonra pansumana gitmeliyim beklemesem 1 haftanın dolmasını daha mı iyi olacak

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Iltihap olsa akıntı olma ihtimali yüksektir. Bazen üzerinde beyaz fibrin dediğimiz kabuk görünümü olabilir. Görmeden bir şey söylemek mümkün değil. Ağrı, akıntı, şişlik yoksa kontrol zamanınız bekleyebilirsiniz, tedirginlik duyuyorsanız daha erken gitmelisiniz.

 7. Merhaba,

  13 Şubat 2021 tarihinde lokal anestezi ile kıl dönmesi ameliyatı oldum. Yaklaşık 15-16 gündür her gün pansuman yapıyoruz. Dikişlerim de çok şükür bir açılma, kanama ve iltihap yok ama 15 gündür Dren takılı ve drenin içi her gün sarı-kırmızı sıvı ile doluyor. Doktorum drenin içi dolmayana kadar gelme dedi, her sabah boşaltıyorum ama ertesi günü aynı manzara ile uyanıyorum. Sizce drenin çok dolmasının sebebi nedir? Uzun süre dren kaldığı için vücudum tepki gösteriyor olabilir mi?

  Soruları mı yanıtlarsanız çok memnun olurum, şimdiden teşekkürler.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Genellikle dreni bu kadar uzun süre tutmuyorum. Ancak bu durum ameliyattan ameliyata, büyüklüğüne ve hastadaki özel bazı durumlara göre değişir. Bir tek doğru yoktur. Hastadan hastaya değişebilir. Bu nedenle yaranızın büyüklüğünü, hastalığınızın durumunu, dreni görmeden karar vermek doğru değildir. Doktorunuzun önerileri doğrultusunda hareket etmelisiniz

 8. Hocam merhaba 10 seneyi aşkın zaman önce 2.kıl dönmesi ameliyatı oldum fakat 10_senedir arada olmak şartıyla şişip iniyordu fakat 2 gündür kuyruk sokumumdan kan geliyor bildiğiniz baya kanıyor neden olabilir.2 kere ameliyat olduğum için çok korkuyorum 2.ameliyatım çok zor geçti.Cevap verirseniz sevinirim şimdiden çok teşekkür ederim

  • Op. Dr. Seher Şirin

   10 seneden beri ara sıra şişip iltihaplanıp boşalıyorsa, yeniden kıl dönmesi nüks etmiş demektir. Her iltihaplanmada da biraz daha hastalığınız büyür, büyüdükçe ameliyatın boyutu da büyüyecektir ve daha fazla sıkıntı çekersiniz. Onun için görmezden gelmeyin ve bir an önce muayene olun. Ameliyat gerekiyorsa ameliyatınızı olun. Eğer kıl dönmesi hastalığınız tekrarlamışsa ameliyat olmanız gerekecektir. Tekrarlamış vakalarda kıl dönmesi hastalığının pozisyonlarına göre, giriş çıkış delikleri uygun ise lazer ameliyatı açısından araştırmanızda fayda var. Bazen iltihaplı akıntı kanlı olabilir, görmeden bir şey deme şansım yok

 9. Hocam yaklaşık bir yıl önce kıl dönmesi ameliyatı oldum. Hormon bozukluğumun da büyük etkisi var. Ameliyat gayet basarili gecti ama dikisin en alt kısmı yani anüse yakin olan yerinde cok fazla oturduğumda ya da hafif kaydırarak oturduğum taktirde iğne batması tarzında ağrılar oluşuyor. Bu ağrı kıl dönmesinin oldugu yer değil. Acaba yine tekrarlıyor mu diye şüpheye düştüm. Acaba sebebi ne olabilir? Cevaplarsanız sevinirim.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Otururken olan ağrıların sebebi başka olabilir ama kuyruk sokumunun alt kısmında kıl dönmesinin tekrarlaması ya da tahrişi olabilir. Akıntı, şişlik yoksa nüks olduğunu çok fazla düşünmüyorum, tahrişe bağlı olma ihtimali yüksek. Kesin teşhis ve tedavi önerisi için mutlaka muayene etmek gerekir

   • Hocam ben 4 gün önce acik birakma teknigiyle ameliyat oldum her gün düzenli pansumana gidiyorum yara yerim tarif edildigi gibi söylüyorum kucuk. Bu surec icerisinde ne zaman tam olarak duş almam lazım? Nüks etme oranı kactır? Sinava giricem öğrenciyim ve kadınım

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Açık bırakma tekniğini ben uygulamıyorum fakat yarası açılan hastalarımın banyo yapmasına izin veriyorum. Her doktor farklı bir yol izleyebilir. Bu nedenle ameliyat eden doktorunuza sormalısınız. Yaranın büyük ya da küçük olmasının çok fazla önemi olduğunu düşünmüyorum

  • Mrb hocam bu ayın 11 de kuyruk sokumunda kıl dönmesi ameliyatı oldum da geçen kanlı intihap aktı dikislerim alındı pasumana gidiyorum hocama soruyorum nasıl pozisyonda durim diye hocam istediğin gibi yap dedide pasumancilar da oturma yan da oturma diyorlarda nasıl yapcami şaşırdım ne yapmalıyım hocam

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Doktorunuz istediğiniz gibi oturun diyorsa bence doktorunuza uymalısınız. İltihaplandıysa da belli aralıklarla doktorunuza kontrole gidin, zaman zaman doktor tarafından iltihabın temizlenmesi ve etkili bir pansuman gerekecektir

 10. Hocam merhaba 23. Gün dikişlerimi aldırdım yara yeri gayet iyiydi ancak birkaç gün sonra yara yerinde Akıntısız Ağrısız şişlik oluşmaya başladı Nedeni ne olabilir

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Yara enfeksiyonu olabilir. Enfeksiyonda daha çok ağrı vardır. İlk başlarda ağrı da olmayabilir. Kesin teşhis ve tedavi önerisi için görmek gerekir. Erken aşamada doktorunuza kontrole giderseniz apseleşmeden gereken tedaviyi önerecektir.

  • Hocam merhabalar kuyruk sokumunda kıl dönmesi var hastaneye gittim iltihabı boşalttılar sonrasında antibiyotik mide koruyucu felan verip bunları kullanacaksın diye yolladır 3 gün oldu toplamda . Fakat bugün yürüyemicek derecedeyim araba kullanamıcak derecede acı çekiyorum ne yapmam lazım.

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Apseyi boşalttıktan sonra kesilen kesiyi vücut tekrar kapattıysa yeniden apse birikimi olabilir. Bu genellikle ilk 3 günde görülür. Tekrar o bölgenin, yaranın yani kesinin açılması gerekir. İçerden apse boşaldıkça ağrılar azalacaktır. Akıntı kesildi ise bu durumu daha da destekler. Yeniden doktorunuza kontrol gitmenizde fayda var

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek
İletişim Bilgileri