Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmalı?

Kıl dönmesi tedavisinde ameliyat teknikleri kadar ameliyat sonrasındaki bakım ve hijyen de çok önemlidir. Bu bakım 4 dönemi içerir:

*Ameliyat sonrasında iyileşmeyi hızlandırmak: Ameliyattan hemen sonra, iyileşme döneminde yaranın iyileşmesini hızlandırmak, tedaviyi en ideal şekilde tamamlamak için bakım önemlidir. Yaranın iyileşmesinin gecikmesi, tekrar yaranın açılması hasta açısından tabii ki istenmeyen bir durumdur.

*İyileşmesi geciken kıl dönmesi ameliyatlarından sonra yapılması gerekenler çok önemlidir. Çünkü bu durumun uzaması hem hastayı çok rahatsız eder hem de yeniden ameliyat olması gerekliliğine kadar gider.

*Ameliyat sonrası yara tamamen kapadıktan sonra yapılması gereken şeyler de vardır.

*Ayrıca ameliyat iyileştikten bir süre sonra (3 ay ya da birkaç sene sonra olabilir) aniden akıntı, yara açılması olursa yapılabilecek işlemler vardır.

  Apse Boşatılması Ameliyatından Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kıl dönmesi apsesi oluştuğunda kuyruk sokumunda zonklayan ağrı ve şişlik oluşur. Apse ilk fırsatta cerrahi müdahale ile boşaltılması gerekir. Lokal anestezi altında küçük bir müdahale ile boşaltılabilir. Kendiliğinden boşalmasını beklemek hastalığı büyütür ve sonraki ameliyatın daha büyük ve ağır olmasına sebep olur.

Apse boşaltıldıktan sonra açılan yara ağzı hemen kapanmasın diye küçük bir gaz bezi konulur ve yara kapatılır. Duruma göre 1 ya da 2 gün sonra pansuman açılır. Apsenin çok büyük olması durumunda ilk pansumanı müdahale eden doktor yapmak isteyebilir, kontrole çağırabilir. Küçük apselerde (doktor önerisine göre) hasta pansumanı kendiliğinden çıkararak banyo yapabilir. Tekrar pansumana gerek yoktur.

*Apse boşaltılmasından sonra günlük yaşama devam edilebilir. Apse ağrısı birdenbire büyük oranda rahatlayacaktır.

* Bir süre akıntı devam edebilir. Akıntı kesilip ağrı ve şişlik tekrar oluşursa doktoruna kontrole gidilmelidir. Hasta yatarken, istirahat ederken sırt üstü (yaranın üstüne) yatarsa iltihap daha rahat boşalır.

*Her gün duş almalıdır. Tazyikli su tutulabilir. Mutlaka kurulanmalıdır.

* Apse tamamen boşaldıktan sonra iltihabın geçmesi,ödemin gerilemesi 1 ay kadar zaman alır. Kıl dönmesi tedavisi yani ameliyatı apseden en az 1 ay sonra yapılmalıdır. Daha erken yapılan ameliyatlarda  yara açılması, enfeksiyon riski daha fazla olur. İyileşmesi gecikmiş kıl dönmesi ameliyatları çoğunlukla bu dönemde yapılmış ameliyatlardır.  Ayrıca ameliyat daha geniş çapta yapılmak zorunda kalınır. Kıl kistinin etrafından da gereksiz doku çıkarılır. Bu durum kötü sonuçlara sebep olur.

 Yandaki resimde  ıslak, nemli bırakılmış, iyi kurulanmamış yani ameliyat sonrası bakımı kötü olan bir vaka görebilirsiniz.

NOT: Ameliyat sonrası iyileşmenin gecikmesinde en önemli faktör o bölgenin terli, ıslak, nemli bırakılmasıdır.

   

AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Pilonidal sinüs tedavisinde çok fazla ameliyat tekniği vardır. Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken durumlar ameliyat tekniklerine göre değişir. Daha sık yapılan tekniklere sırayla gözden geçirelim:
   Mikrosinüsektomi sonrası: Hastalığın uygun olması durumunda çok sık uyguladığımız bir yöntemdir. Lokal anestezi ile muayenehane koşullarında yapılabilen, sonrasında yürüyerek evine gidilebilen, sosyal yaşamı kısıtlamayan bir ameliyat tekniğidir. Nüks oranı, diğer komplikasyonları en az olan yöntemdir. Ameliyattan sonra hasta hareket edebilir, yürüyebilir. Özellikle tavsiye edilen yatma pozisyonu yoktur. Flap ameliyatı gibi 15 gün yüzü koyun yatması istenmez. Rahatlıkla sırtüstü yatabilir.
Ameliyattan sonra yara kapatılır. 3 gün yaranın açılmasına, yıkanmasına izin verilmez. 3 gün geçince pansumanı hasta kendisi çıkarabilir, duş alabilir. Yara yeri duştan sonra mutlaka kurulanmalıdır. Tekrar pansuman ve yarayı kapatmak gerekmez.
Hasta ameliyatın 3. gününden itibaren her gün duş almalıdır. Yara yeri tazyikli suyla yıkanabilir. Ayrıca günde 4-5 kez kuyruk sokumu bölgesini kağıt havluyla kurulanmalı ve o bölge sırttan, saçtan düşen minik kıllardan, giysilerin toz ve pamuklarından temizlenmelidir. Çünkü düşen kıllar yara içerisine girerek yaranın tekrar açılmasına, akıntıya sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde de kuyruk sokumu bölgesinde  5-6 saatten fazla kalan kıllar hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
Özellikle çok terleyen hastalarda o bölge nemli tutulmamalıdır. Ameliyattan sonra yara yerinin nemli tutulması  enfeksiyonu artırır, kılların daha kolay girmesine sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde o bölgenin nemli kalması kılların girerek nüks etmesine sebep olabilir.

İyileşmesi gecikmiş ameliyatlarda çok büyük oranda hastanın bu söylenenlere uymadığı görülür. Örneğin ameliyat alanı nemli, ıslaktır. Yaranın içinden kılların girdiği görülür.
    Karidakis ameliyatı sonrası: Ameliyat genel anestezi, spinal anestezi altında ya da sedoanaljezi (hafif uyutma) ile birlikte lokal anestezi yapılabilir. Bu durum hastane ortamı gerektirir. Bazen yaraya dren konulabilir. Hastanede 1 gün yatırılır. Ertesi gün dren çıkarılarak taburcu edilir.
Yara yeri bakımı mikrosinüsektomiden farklı değildir. 3 gün sonra gaz bezleri çıkarılabilir, tekrar sarmak veya pansuman gerektirmez. Dilediği gibi (sırt üstü-yüzü koyun-yan) yatabilir. 3. günden itibaren her gün tazyikli suyla duş almalıdır. Mutlaka o bölge kuru tutulmalı, üzerine dökülen kıllar temizlenmelidir. Kılların, tüylerin, tozların yara yerine girmeleri engellenmelidir.

     Flap yöntemlerinden sonra: Mikrosinüsektomi ve karydakisin aksine bakımı daha zordur. Genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır. En az 1 gün (bazen 3-4 olabilir) hastanede yatmak gerekir. Ameliyatta  1 bazen 2 adet dren konulur. Drenler duruma göre 5-8 gün kadar bırakılır. Sonra dren alınır. Dren alınıncaya kadar banyo yapmaya izin verilmez. Bu süre bazı meslektaşlarımıza göre dikiş alınıncaya kadardır.Yani yaklaşık 15 gün banyoya izin verilmeyebilir.
Dikiş alındıktan sonra aynı temizlik ve hijyen kuralları geçerlidir. O bölgenin temiz, kuru olması, kılların temizlenmesi gerekir.Aksi taktirde yara yerine kıllar girerek enfeksiyon gelişebilir, tekrarlama olabilir.

Yandaki resimde iyileşmesi gecikmiş, yara açılmış bir flap ameliyatı görüyorsunuz.

Ameliyatta ne kadar büyük boyutta yaparsanız yapın,ne kadar geniş doku çıkarırsanız çıkarın hijyen kötü olursa yara açılabilir.

AMELİYAT SONRASI HER DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Kıl dönmesinde her teknikten sonra tekrarlama ihtimali vardır. Tekrar etme  ihtimali mikrosinüsektomide en azdır. Fakat hiçbir zaman, hiçbir yöntemde tekrarlamaz garantisi yoktur. Yani tekrarlama ihtimalinin yöntemle ilgisi kesinlikle vardır.
Tekrarlama gibi  yara yeri enfeksiyonu ihtimali de ameliyat yöntemiyle kesinlikle ilgilidir. Bazı yöntemlerde ihtimaller çok daha fazladır. Enfeksiyon, yara açılması olursa daha zor tedavi edilebilir.
Hastalığın tekrarlraması, yaranın açılması, enfeksiyon ameliyat yöntemi ile ilgili olduğu kadar hastanın temizliğiyle ve hijyenle de ilgilidir. Gerek erken dönemde gerekse ileri aylar hatta yıllarda yukarıda anlattığımız temizlik ve bakımı yaptırmalıdır.

   Bu konuda öneriler şöyle sıralanabilir:

* Hasta her gün duş almalıdır. En azından belden altını yani kuyruk sokumu bölgesini yıkamalıdır. Yıkama sırasında tazyikli duş tutulmalıdır.
* Yıkama sonrasında mutlaka iyi kurulanmalıdır. Gün içinde terleme varsa yine sık sık uygun ortam bulup kurulama yapmalıdır. Çünkü devamlı nemli olan cilt bakteri yerleşmesine, kıl diplerinin mikro apseler yapmasına ve kılların cilt altına rahatlıkla girmesine sebep olur. Ayrıca ıslak ve nemli kalan ciltte maserasyon yoluyla açılmalar yapabilir.
* Kuyruk sokumu bölgesinin kıllardan temizlenmesi gerekir. Mümkünse epilasyonla temizlenebilir. Böylelikle aynı bölgede düşen kılların içeriye girmesi engellenir. Ayrıca sırttan, saçtan düşen minik kılların burada tutulması engellenir, daha kolay temizlenerek bu kılların kolay uzaklaştırılması sağlanır.
* Gün içinde en az 4-5 kez kuru bir havluyla kuyruk sokumuna düşen kılların oradan uzaklaştırılması sağlanmalı. Bu işlem idrar için bile girilse tuvalette, ya da çamaşır değiştirilirken yapılabilir, alışkanlık haline getirilebilir. 4-6 saatten fazla kalan kıllar yara yerine girerek yaranın açılmasına ya da hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
* Dar, sıkı giysiler giyilmemeli, sentetik iç çamaşırlardan uzak durulmalıdır. Bu tip giysiler terlemeyi ve kıl girişlerini artıracaktır.
* Olağan olmayan bir akıntı, kanama, şişme, ağrı olduğunda ilk fırsatta doktora gidilmelidir. Kıl girdikten sonra yapılacak erken müdahale tekrarlamaya engel olabilir.

Yeni Akıntı, Şişlik, Yara Açılması Olursa Ne Yapmalı?

İlk fırsatta doktorunuza ya da bir genel cerrahi uzmanına gitmek gerekir.

Akıntı olursa: Yara yerine giren kıllar, minik enfeksiyonlar ya da yara açılması erken dönemde temizlenip müdahale edilirse hastalık tekrarlaması önlenmiş olur. Bazı hastaların yaptığı gibi cilde baticon sürerek yaptığı pansumanlar hiçbir işe yaramaz. Bu tip pansumanları eczanede yaptırmak da bir işe yaramaz. Hatta maalesef konuya hakim olmayan meslektaşlarımız bile bu uygulamayı yapıp önermektedirler.
Yara yerine giren ve akıntıya sebep olan kıl, çamaşır pamuğu gibi maddeler içeriden bir alet yardımıyla ve doktor tarafından çıkarılmalıdır. İçerisi gerekirse serum fizyolojikle yıkanmalı, gümüş nitratla temizlenerek içerideki ölü dokular alınmalıdır. İçerisi bu şekilde temizlenmeyen hastalarda akıntı 3 ay sürerse kıllar etrafında kapsül yapacak ve hastalık yeni bir kıl dönmesi hastalığı (pilonidal sinüs) olarak karşımıza çıkacaktır. Oysa etrafında zar (kapsül- epitel dokusunun oluşması) oluşmasına fırsat vermeden sebep ortadan kaldırılırsa ve kıl oradan çıkarılıp etkili (yaranın içine yönelik) bir pansuman yapılırsa hastalık tekrarlamış olmaz.
Yara açılırsa:  Ameliyattan sonra yara yeri açıldığında da etkili bir pansumanla zamanla kapanma sağlanabilir. Tekrarlarsak cilde baticon sürüp cildi kapama asla etkili bir pansuman değildir. Islak pansuman dediğimiz yöntem uygulanır. Açılmış olan cilde serum fizyolojikle (% 0.9 NaCl çözeltisi) debridman (gazlı bezle hafif sürterek) ölü dokular uzaklaştırılır. Enfeksiyon varlığında ya da ölü dokuların fazla olması durumunda gümüş nitratla yakma yapılabilir. Bu işlem hasta yakınına öğretilerek her gün uygulanmalıdır. Haftada 1 ya da 2 doktor kontrolü ile rahatlıkla yara yeri kapanabilir, üstelik yeni bir kıl dönmesi hastalığı oluşmadan.

Yandaki resimde hijyenin kötü olmasından dolayı ameliyattan yıllar sonra yarası açılmış hasta görmektesiniz. Yara içinden kıl yumağı çıkarılıp iyi bir pansumanla yara kapanmıştır. Ve tekrar ameliyata gerek kalmamıştır.

NOT:Yara iyileşmesinin gecikmesinde en önemli faktörlerden biri bölgenin kıllardan arındırılmasıdır. Kıllar girdiği sürece iyileşme gecikir.

Bu şekilde çalışılmamış olup aylar sürerek tekrarlayan, ya da akıntı olduğu anda bile tekrarlamış olarak değerlendirilen ve bu nedenle tekrar tekrar ameliyat önerilen pek çok hasta vardır.
Ayrıca bu şekilde pansumanla kapatabildiğimiz pek çok hasta da mevcuttur.
Kıl dönmesi ameliyatını olmak ve bu hastalıkla mücadele etmek zordur. Unutulmamalıdır ki bu zorluğa sebep olan biraz da bizler, hasta ve hasta yakınlarıdır. Kurallara uyulduğu sürece mücadele çok daha kolay olacaktır.

405 comments

 1. Hocam 2 yıl önce kıl donmesi ameliyatı oldum açık bırakıldı fakat 2 senedir kapanmadı sürekli akıntı oluyor ameliyatimi yapan doktora gidiyorum sürekli içini temizleyip gönderiyor pansuman yaptırmayı bıraktım şuanda da akıntı ve kanama oluyor zor oturuyorum ne yapmalıyım?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Açık bırakma tekniği bazen bu kadar uzun sürebildiği için tercih ettiğim yöntemlerden biri değil. Eğer kapanıp tekrar açılıyorsa, akıntı oluyorsa tekrarlamış olma ihtimali vardır. Doktorunuzun bu kadar çok temizlemesinin gerekmesi sizin hijyen probleminizle ilgili olabilir. O bölgeyi yalnızca pansuman yapmak yetmez, o bölgeyi kıllardan arındırmalısınız, her gün duş almalısınız. O bölgeyi ıslak bırakmamalısınız, sırtınızdan, saçınızdan düşen kılları oradan uzaklaştırmalısınız. Ayrıca o bölgeyi epilasyon yaptırmanız daha temiz kalmasını sağlayabilir. Açık bölgeyi tekrar temizleyip dikiş atmak gerekebilir. Kesin karar vermek için görmek gerekir.

 2. Hocam ben 2 ay önce kıl dönmesi ameliyatı olmuştum biraz akıntı ve az miktar kanama olmaya başladı. Randevu almadan önce sağlık ocağına göründüm bana verdiği ilaçları kullandım geçmedi ama ağrım falan azaldı hatta akıntı çok azaldı. Bugün doktora göründüm ilaç verdi ama ameliyat gerekiyor dedi. Okuduğum için ameliyat olamam bu sıralar. Başka yöntemle iyileşme imkanı var mıdır?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   2 ay önce ameliyat olduktan sonra akıntı oluyorsa hemen tekrarladı demiyorum. Çünkü akıntının en önemli sebebi dışarıdan kıl tüy gibi yabancı cisimlerin girmesidir. Bu cisimleri önce vücut akması atmak için akıntı yapar. Dışarıya atamazsa yavaş yavaş etrafına kapsül örer, kapsül olduktan sonra tekrar ameliyat gerekir. Bu aşamada yani ameliyattan sonraki erken dönemde içerdeki yabancı cismin etkili bir şekilde çıkarılması, temizlenmesi ve içerinin bazı maddelerle yıkanması tekrarlamayı engelleyecektir

 3. Merhaba ben 14 yaşında ameliyat oldum ameliyat yerimde nokta kadar açıklık bırakıldı. Suan 23 yaşındayım o ordab akıntı gelmeye başladı sebebi nedir açıklık kalması normal midir

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Bazen açık bırakma teknikleri kullanılabilir ama açık olan yer mutlaka zaman içerisinde kapanır. Kapandıktan bunca yıl sonra akıntı geldiyse tekrarlamaya başlamış demektir. İlk anlarda içeri bir kıl girdiğinde vücut onu atmak için akıntı yapar. Bu aşamada erkenden temizlenirse etrafına kapsül oluşmadan tekrarlaması önlenebilir, bu temizleme işinin doktor tarafından yapılıp oradaki yabancı cisim çıkarılmalı ve içerisinde bazı maddelerle yakılmalıdır. Süre ilerledikten sonra tekrarladığı için ameliyat olmanız gerekir

 4. Hocam ben 20 gün önce ameliyat oldum 14 . Gün dikişleri aldırdım ve akıntı oluyor normal mi

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Dikişler alındıktan sonra akıntı olması tabii ki normal değil. İçeriye kıl, yabancı cisim girmişse onu atmak için vücut akıntı yapabilir. Ya da enfeksiyon varsa o akıntı yapar. Dolayısıyla ameliyatı yapan doktorunuza görünmenizde fayda var

 5. Hocam iyi günler 4 gün önce flap ameliyat oldum dren 1 gün sonra çıkartıldı ve eve taburcu edildim 30a yakın dikiş var ne zaman duş alabilirim

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyatlardan sonra duş alma konusunda değişik görüşler var. Ben genellikle 3 gün sonra banyo yapılması taraftarıyım. Flap ameliyatında bu süre biraz uzayabilir. Dikişler alınıncaya kadar duş yapılmasına izin vermeyen meslektaşlarım var. Ameliyat sonrası izlenecek yol konusunda ameliyatı yapan doktorun fikri çok önemlidir. Çünkü ameliyatınızın boyutunu büyüklüğünü enfeksiyon durumunu ve sizin genel sağlık durumunuzu en iyi o bilir. Bu nedenle doktorunuza mutlaka sorunuz

 6. Merhaba 2 hafta önce kıl dönmesi ameliyatı oldum ve ameliyattan beridir fazlasıyla gaz sıkışması problemi yaşıyorum ameliyatla bağlantılı olabilir mi ilaç veya uyuşturmak için vurulan iğnelerden

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyat sonrası hareketin azalması, bağırsaklardan gaz ve dışkının atılmasını zorlaştırır. Ameliyat öncesi ve sonrasında da bir süre su içmemek de aynı sıkıntı yaratabilir. Genel anestezi (size genel anestezi yapıldıysa) sonrasında 1-2 gün bağırsak hareketleri yavaşlar. Yapılan ilaçlarla ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Bolca yürüyüş yapın, su için, sebze türü lifli gıdalarda beslenin

 7. hocam merhabalar ben 3 ay önce özel bi hastanede mikrosşnusektomi ile ameliyat oldum şimdi son 1 haftadır şişlik ve ağrı var ama akıntı yok acaba tekrarlamış mıdır

  • Op. Dr. Seher Şirin

   3 ay geçtikten sonra şişmesi yeni bir tekrarlamayı göstermez. Ama içeriye bir kıl girdiyse onu atmak için vücut reaksiyon gösterir, atamadığı içinde şişer. İlk anda hemen nüks demeyiz. Çünkü o reaksiyon başladıktan sonra hemen kapsül oluşmaz. Erken dönemde kıl temizlenip, enfeksiyon temizlenirse ve yara yeri gümüş nitrat dediğimiz bazı maddelerle yakılırsa kapsül oluşmadan tekrarlamaktan kurtulursunuz. Ama bu işlemi doktor yapması gerekiyor

 8. Merhabalar, ben yaklaşık 2,5 ay önce ameliyat oldum fakat o zamandan beri çok azıcık da olsa akıntı oluyor. İlk akıntı olduğundan beri ameliyatı yapan doktora bu şikayetle en az 2-3 kere gitmeme rağmen bişey olmaz, olur öyle deyip yolladı. Akıntı olan yer iğne ucu kadar küçük bir delik. Ne yapmalıyım bilmiyorum. Bu arada boyum 172, kilom 90 civarı. Şişmanlık bu konuda bir etken midir? Öyleyse kilo vermeye baya özen göstereyim. Şimdiden teşekkürler cevabınız için.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Kıl dönmesi ameliyatlarından sonra zaman zaman küçük akıntılar olabilir. Bunun en önemli sebebi içeriye kıl girmesi olabilir ya da cilt altındaki hafif enfeksiyon olabilir. Doktorunuz gördüyse demek ki önemli bir durum yok. Yara iyileşmesinde hangi yara olursa olsun kilo çok önemlidir. Sağlıklı beslenme ve spor çok önemlidir. Sağlıklı beslenme ve spor yara iyileşmesini hızlandırır, sigara içiyorsanız sigarayı da bırakmalısınız, kilo vermeye çalışın. O bölgeyi kıllardan arındırın, günde 5-6 defa oradaki saçınızdan ve sırtınızdan düşen kılları temizleyin. Her gün mutlaka duş alın, duşunuz bittikten sonra son olarak oraya tazikli duş tutun ve mutlaka güzelce kurulayın. Geçmezse yine doktorunuzun görmesinde fayda var

 9. Apse drenaji yaptırdım tekrar oluşmaya başladı ne yapmam gerekir.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Apse drenajı son birkaç gün içerisinde yaptırdıysanız açılmış olan cilt ağzı erken kapanmıştır. Tekrar doktorunuza başvurun, küçük bir müdahaleyle o kısmı açar. Eğer drenajı uzun süre önce yaptırdıysanız ameliyat olmadığınız sürece apse tekrarlar. Tekrar yeniden drenaj yaptırmalısınız. Enfeksiyon geçtikten sonra da kıl dönmesi ameliyatına yönelik ameliyat olmalısınız. Ameliyat olmadan önce eğer uygunsa mikrosinusektomi ya da lazer tedavisini araştırmanızı öneririm

 10. hocam merhabalar ben 16 gün önce mikrosinusektomi yontemiyle ameliyat oldum dün dikişler alındı ama bugün baktığımda dikiş yapılan yerin biraz altında kıl dönmesinde olduğu gibi 3-4 tane delik var herhangi bir akıntı veya ağrı yok ama o delikler neden oluştu ya da kendiliğinden geçer mi?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyatı nerede olduğunuzu ya da bizde olup olmadığınızı belirtmemişsiniz. Mikrosinusektomide bizim yaptığımız yöntemde erimeyen dikişler kullanıyoruz. Bazen o dikişler cilt altında görülebiliyor ve delik gibi bir görüntü verebiliyor. Fakat içeriye herhangi bir kıl girdiyse yeniden delik açılma da olabilir. Bu nedenle herhangi bir aksilik olup olmadığından emin olmanız için ameliyatı yapan doktorunuza başvurmalısınız. Eğer bir durum varsa gereken erken müdahaleyi yapar. Görmeden bir şey söylemek ya da ameliyatı yapan kişi haricinde dışarıdan tavsiye öneri vermek doğru değildir, etik değildir, size zarar verebilir

 11. Hocam merhabalar ben 10 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum her gün pansuman yaptırıyorum ve temiz tutuyorum fakat bu gün sabah kalktığımda iltihap pansuman dan yatağıma kadar geçmiş ameliyat olduğum hastaneye gittim benim le ilgilenen hemşire ameliyat bölgesini sıktırıp nerdeyse bir çay bardağı apse çıkarttığını söyledi ve enfeksiyon kapmış tekrarlar dedi sizce ne yapmalıyım ?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Kıl dönmesi ameliyatından sonra iltihap olduğu zaman kendiliğinden iyi bir pansumanla kapanması beklenir. Pansuman yaparken boşaltılmalı ve uygun solüsyonlarla pansuman yapılmalıdır. Ben genellikle serum fizyolojikle yıkayarak pansuman yapıyorum ama ameliyatınızı yapan doktorun takip etmesi ve onun önerdiği şekilde pansuman yapmanızı öneririm. Yatarken sırt üstü yatın, akabildiği kadar aksın belirli periyotlarla da doktorunuza kontrole gidin

   • Hocam merhaba ben 3 hafta önce kıl dönmesi ameliyatı oldum bir hafta önce de dikişlerim alındı ama yara biraz açık kaldı şu anda da ağrı ve şişlik hissediyorum bunun nedeni ne olabilir, ne yapmalıyım?

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Ameliyattan sonra bazen dikişlerde açılma olabilir. Fakat bunun sebebi enfeksiyon mu içeriye yeniden kıl girişimi bunların bilinmesi ve muayene ile tespit edilmesi gerekir. Eğer kıl girdiyse ya da enfeksiyon varsa müdahale ile temizlenmesi ve uygun pansuman önerilmesi gerekir. Ağrı olması 3 hafta sonra beklenmez. Bu nedenle Herhangi bir aksilik olup olmadığını bilmek için mutlaka doktorunuza yeniden başvurmalısınız

   • Hocam ben kıl dönmesi ameliyatı oldum fakat 15 20 gün geçti pişik gibi kızarık şişlik oluyor arada neden

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Zaman zamanın dikişlerin arasına bir kıl girdiyse onu atmak için akıntı yapabilir, tahriş olabilir, kızarıklık ve şişlik olabilir. 15-20 gün kapanması gereken bir süre aslında. Ne ameliyatı olduğunuza, yaranızın büyüklüğüne, genişliğine göre değişir. Bunu da en iyi ameliyatını yapan doktorunuz bileceği için ona kontrole mutlaka gidin. Görmeden bir şey demek mümkün değil

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek
İletişim Bilgileri