Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmalı?

Kıl dönmesi tedavisinde ameliyat teknikleri kadar ameliyat sonrasındaki bakım ve hijyen de çok önemlidir. Bu bakım 4 dönemi içerir:

*Ameliyat sonrasında iyileşmeyi hızlandırmak: Ameliyattan hemen sonra, iyileşme döneminde yaranın iyileşmesini hızlandırmak, tedaviyi en ideal şekilde tamamlamak için bakım önemlidir. Yaranın iyileşmesinin gecikmesi, tekrar yaranın açılması hasta açısından tabii ki istenmeyen bir durumdur.

*İyileşmesi geciken kıl dönmesi ameliyatlarından sonra yapılması gerekenler çok önemlidir. Çünkü bu durumun uzaması hem hastayı çok rahatsız eder hem de yeniden ameliyat olması gerekliliğine kadar gider.

*Ameliyat sonrası yara tamamen kapadıktan sonra yapılması gereken şeyler de vardır.

*Ayrıca ameliyat iyileştikten bir süre sonra (3 ay ya da birkaç sene sonra olabilir) aniden akıntı, yara açılması olursa yapılabilecek işlemler vardır.

  Apse Boşatılması Ameliyatından Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kıl dönmesi apsesi oluştuğunda kuyruk sokumunda zonklayan ağrı ve şişlik oluşur. Apse ilk fırsatta cerrahi müdahale ile boşaltılması gerekir. Lokal anestezi altında küçük bir müdahale ile boşaltılabilir. Kendiliğinden boşalmasını beklemek hastalığı büyütür ve sonraki ameliyatın daha büyük ve ağır olmasına sebep olur.

Apse boşaltıldıktan sonra açılan yara ağzı hemen kapanmasın diye küçük bir gaz bezi konulur ve yara kapatılır. Duruma göre 1 ya da 2 gün sonra pansuman açılır. Apsenin çok büyük olması durumunda ilk pansumanı müdahale eden doktor yapmak isteyebilir, kontrole çağırabilir. Küçük apselerde (doktor önerisine göre) hasta pansumanı kendiliğinden çıkararak banyo yapabilir. Tekrar pansumana gerek yoktur.

*Apse boşaltılmasından sonra günlük yaşama devam edilebilir. Apse ağrısı birdenbire büyük oranda rahatlayacaktır.

* Bir süre akıntı devam edebilir. Akıntı kesilip ağrı ve şişlik tekrar oluşursa doktoruna kontrole gidilmelidir. Hasta yatarken, istirahat ederken sırt üstü (yaranın üstüne) yatarsa iltihap daha rahat boşalır.

*Her gün duş almalıdır. Tazyikli su tutulabilir. Mutlaka kurulanmalıdır.

* Apse tamamen boşaldıktan sonra iltihabın geçmesi,ödemin gerilemesi 1 ay kadar zaman alır. Kıl dönmesi tedavisi yani ameliyatı apseden en az 1 ay sonra yapılmalıdır. Daha erken yapılan ameliyatlarda  yara açılması, enfeksiyon riski daha fazla olur. İyileşmesi gecikmiş kıl dönmesi ameliyatları çoğunlukla bu dönemde yapılmış ameliyatlardır.  Ayrıca ameliyat daha geniş çapta yapılmak zorunda kalınır. Kıl kistinin etrafından da gereksiz doku çıkarılır. Bu durum kötü sonuçlara sebep olur.

 Yandaki resimde  ıslak, nemli bırakılmış, iyi kurulanmamış yani ameliyat sonrası bakımı kötü olan bir vaka görebilirsiniz.

NOT: Ameliyat sonrası iyileşmenin gecikmesinde en önemli faktör o bölgenin terli, ıslak, nemli bırakılmasıdır.

   

AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Pilonidal sinüs tedavisinde çok fazla ameliyat tekniği vardır. Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken durumlar ameliyat tekniklerine göre değişir. Daha sık yapılan tekniklere sırayla gözden geçirelim:
   Mikrosinüsektomi sonrası: Hastalığın uygun olması durumunda çok sık uyguladığımız bir yöntemdir. Lokal anestezi ile muayenehane koşullarında yapılabilen, sonrasında yürüyerek evine gidilebilen, sosyal yaşamı kısıtlamayan bir ameliyat tekniğidir. Nüks oranı, diğer komplikasyonları en az olan yöntemdir. Ameliyattan sonra hasta hareket edebilir, yürüyebilir. Özellikle tavsiye edilen yatma pozisyonu yoktur. Flap ameliyatı gibi 15 gün yüzü koyun yatması istenmez. Rahatlıkla sırtüstü yatabilir.
Ameliyattan sonra yara kapatılır. 3 gün yaranın açılmasına, yıkanmasına izin verilmez. 3 gün geçince pansumanı hasta kendisi çıkarabilir, duş alabilir. Yara yeri duştan sonra mutlaka kurulanmalıdır. Tekrar pansuman ve yarayı kapatmak gerekmez.
Hasta ameliyatın 3. gününden itibaren her gün duş almalıdır. Yara yeri tazyikli suyla yıkanabilir. Ayrıca günde 4-5 kez kuyruk sokumu bölgesini kağıt havluyla kurulanmalı ve o bölge sırttan, saçtan düşen minik kıllardan, giysilerin toz ve pamuklarından temizlenmelidir. Çünkü düşen kıllar yara içerisine girerek yaranın tekrar açılmasına, akıntıya sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde de kuyruk sokumu bölgesinde  5-6 saatten fazla kalan kıllar hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
Özellikle çok terleyen hastalarda o bölge nemli tutulmamalıdır. Ameliyattan sonra yara yerinin nemli tutulması  enfeksiyonu artırır, kılların daha kolay girmesine sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde o bölgenin nemli kalması kılların girerek nüks etmesine sebep olabilir.

İyileşmesi gecikmiş ameliyatlarda çok büyük oranda hastanın bu söylenenlere uymadığı görülür. Örneğin ameliyat alanı nemli, ıslaktır. Yaranın içinden kılların girdiği görülür.
    Karidakis ameliyatı sonrası: Ameliyat genel anestezi, spinal anestezi altında ya da sedoanaljezi (hafif uyutma) ile birlikte lokal anestezi yapılabilir. Bu durum hastane ortamı gerektirir. Bazen yaraya dren konulabilir. Hastanede 1 gün yatırılır. Ertesi gün dren çıkarılarak taburcu edilir.
Yara yeri bakımı mikrosinüsektomiden farklı değildir. 3 gün sonra gaz bezleri çıkarılabilir, tekrar sarmak veya pansuman gerektirmez. Dilediği gibi (sırt üstü-yüzü koyun-yan) yatabilir. 3. günden itibaren her gün tazyikli suyla duş almalıdır. Mutlaka o bölge kuru tutulmalı, üzerine dökülen kıllar temizlenmelidir. Kılların, tüylerin, tozların yara yerine girmeleri engellenmelidir.

     Flap yöntemlerinden sonra: Mikrosinüsektomi ve karydakisin aksine bakımı daha zordur. Genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır. En az 1 gün (bazen 3-4 olabilir) hastanede yatmak gerekir. Ameliyatta  1 bazen 2 adet dren konulur. Drenler duruma göre 5-8 gün kadar bırakılır. Sonra dren alınır. Dren alınıncaya kadar banyo yapmaya izin verilmez. Bu süre bazı meslektaşlarımıza göre dikiş alınıncaya kadardır.Yani yaklaşık 15 gün banyoya izin verilmeyebilir.
Dikiş alındıktan sonra aynı temizlik ve hijyen kuralları geçerlidir. O bölgenin temiz, kuru olması, kılların temizlenmesi gerekir.Aksi taktirde yara yerine kıllar girerek enfeksiyon gelişebilir, tekrarlama olabilir.

Yandaki resimde iyileşmesi gecikmiş, yara açılmış bir flap ameliyatı görüyorsunuz.

Ameliyatta ne kadar büyük boyutta yaparsanız yapın,ne kadar geniş doku çıkarırsanız çıkarın hijyen kötü olursa yara açılabilir.

AMELİYAT SONRASI HER DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Kıl dönmesinde her teknikten sonra tekrarlama ihtimali vardır. Tekrar etme  ihtimali mikrosinüsektomide en azdır. Fakat hiçbir zaman, hiçbir yöntemde tekrarlamaz garantisi yoktur. Yani tekrarlama ihtimalinin yöntemle ilgisi kesinlikle vardır.
Tekrarlama gibi  yara yeri enfeksiyonu ihtimali de ameliyat yöntemiyle kesinlikle ilgilidir. Bazı yöntemlerde ihtimaller çok daha fazladır. Enfeksiyon, yara açılması olursa daha zor tedavi edilebilir.
Hastalığın tekrarlraması, yaranın açılması, enfeksiyon ameliyat yöntemi ile ilgili olduğu kadar hastanın temizliğiyle ve hijyenle de ilgilidir. Gerek erken dönemde gerekse ileri aylar hatta yıllarda yukarıda anlattığımız temizlik ve bakımı yaptırmalıdır.

   Bu konuda öneriler şöyle sıralanabilir:

* Hasta her gün duş almalıdır. En azından belden altını yani kuyruk sokumu bölgesini yıkamalıdır. Yıkama sırasında tazyikli duş tutulmalıdır.
* Yıkama sonrasında mutlaka iyi kurulanmalıdır. Gün içinde terleme varsa yine sık sık uygun ortam bulup kurulama yapmalıdır. Çünkü devamlı nemli olan cilt bakteri yerleşmesine, kıl diplerinin mikro apseler yapmasına ve kılların cilt altına rahatlıkla girmesine sebep olur. Ayrıca ıslak ve nemli kalan ciltte maserasyon yoluyla açılmalar yapabilir.
* Kuyruk sokumu bölgesinin kıllardan temizlenmesi gerekir. Mümkünse epilasyonla temizlenebilir. Böylelikle aynı bölgede düşen kılların içeriye girmesi engellenir. Ayrıca sırttan, saçtan düşen minik kılların burada tutulması engellenir, daha kolay temizlenerek bu kılların kolay uzaklaştırılması sağlanır.
* Gün içinde en az 4-5 kez kuru bir havluyla kuyruk sokumuna düşen kılların oradan uzaklaştırılması sağlanmalı. Bu işlem idrar için bile girilse tuvalette, ya da çamaşır değiştirilirken yapılabilir, alışkanlık haline getirilebilir. 4-6 saatten fazla kalan kıllar yara yerine girerek yaranın açılmasına ya da hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
* Dar, sıkı giysiler giyilmemeli, sentetik iç çamaşırlardan uzak durulmalıdır. Bu tip giysiler terlemeyi ve kıl girişlerini artıracaktır.
* Olağan olmayan bir akıntı, kanama, şişme, ağrı olduğunda ilk fırsatta doktora gidilmelidir. Kıl girdikten sonra yapılacak erken müdahale tekrarlamaya engel olabilir.

Yeni Akıntı, Şişlik, Yara Açılması Olursa Ne Yapmalı?

İlk fırsatta doktorunuza ya da bir genel cerrahi uzmanına gitmek gerekir.

Akıntı olursa: Yara yerine giren kıllar, minik enfeksiyonlar ya da yara açılması erken dönemde temizlenip müdahale edilirse hastalık tekrarlaması önlenmiş olur. Bazı hastaların yaptığı gibi cilde baticon sürerek yaptığı pansumanlar hiçbir işe yaramaz. Bu tip pansumanları eczanede yaptırmak da bir işe yaramaz. Hatta maalesef konuya hakim olmayan meslektaşlarımız bile bu uygulamayı yapıp önermektedirler.
Yara yerine giren ve akıntıya sebep olan kıl, çamaşır pamuğu gibi maddeler içeriden bir alet yardımıyla ve doktor tarafından çıkarılmalıdır. İçerisi gerekirse serum fizyolojikle yıkanmalı, gümüş nitratla temizlenerek içerideki ölü dokular alınmalıdır. İçerisi bu şekilde temizlenmeyen hastalarda akıntı 3 ay sürerse kıllar etrafında kapsül yapacak ve hastalık yeni bir kıl dönmesi hastalığı (pilonidal sinüs) olarak karşımıza çıkacaktır. Oysa etrafında zar (kapsül- epitel dokusunun oluşması) oluşmasına fırsat vermeden sebep ortadan kaldırılırsa ve kıl oradan çıkarılıp etkili (yaranın içine yönelik) bir pansuman yapılırsa hastalık tekrarlamış olmaz.
Yara açılırsa:  Ameliyattan sonra yara yeri açıldığında da etkili bir pansumanla zamanla kapanma sağlanabilir. Tekrarlarsak cilde baticon sürüp cildi kapama asla etkili bir pansuman değildir. Islak pansuman dediğimiz yöntem uygulanır. Açılmış olan cilde serum fizyolojikle (% 0.9 NaCl çözeltisi) debridman (gazlı bezle hafif sürterek) ölü dokular uzaklaştırılır. Enfeksiyon varlığında ya da ölü dokuların fazla olması durumunda gümüş nitratla yakma yapılabilir. Bu işlem hasta yakınına öğretilerek her gün uygulanmalıdır. Haftada 1 ya da 2 doktor kontrolü ile rahatlıkla yara yeri kapanabilir, üstelik yeni bir kıl dönmesi hastalığı oluşmadan.

Yandaki resimde hijyenin kötü olmasından dolayı ameliyattan yıllar sonra yarası açılmış hasta görmektesiniz. Yara içinden kıl yumağı çıkarılıp iyi bir pansumanla yara kapanmıştır. Ve tekrar ameliyata gerek kalmamıştır.

NOT:Yara iyileşmesinin gecikmesinde en önemli faktörlerden biri bölgenin kıllardan arındırılmasıdır. Kıllar girdiği sürece iyileşme gecikir.

Bu şekilde çalışılmamış olup aylar sürerek tekrarlayan, ya da akıntı olduğu anda bile tekrarlamış olarak değerlendirilen ve bu nedenle tekrar tekrar ameliyat önerilen pek çok hasta vardır.
Ayrıca bu şekilde pansumanla kapatabildiğimiz pek çok hasta da mevcuttur.
Kıl dönmesi ameliyatını olmak ve bu hastalıkla mücadele etmek zordur. Unutulmamalıdır ki bu zorluğa sebep olan biraz da bizler, hasta ve hasta yakınlarıdır. Kurallara uyulduğu sürece mücadele çok daha kolay olacaktır.

630 Yorum

 1. Hocam size yazmistm doktoruma gittim ameliyat yerimdeki şişliğe yağ bezesi dedi kıl dönmesi değil tekrar etmemiş diyip gönderdi ameliyat yerinde yağ bezesi ne alaka orası hep öyle mi kalicak ve baskı oluyo onada fizyoterapist dedi içim hiç rahat değil.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Muayene ederek tekrarlama yok dediyse doğru olma ihtimali yüksektir. Çünkü ben görmeden, muayene etmeden yorum yaptığım için ancak olasılık şeklinde uyarabiliyorum. Kesin bir şey demek için muayene şarttır. Yağ bezesi yağ hücrelerinin olduğu her yerde olabilir. Ağrı yapan yağ bezesi ise fizyoterapistin faydası olacağını düşünmem. Yağ bezesi fazla ağrı yapmaz. Bu nedenle ağrının bel kaynaklı olduğunu düşünmüştür ve o nedenle fizyoterapist önermiştir. Dilerseniz başka bir genel cerrahi uzmanından 2. görüş alabilirsiniz.

 2. Hocam bugün lazerli kıl dönmesi ameliyatı oldum
  Bu delikler ne kadar sürede kapanır ve asprine alerjim var hangi tüy dökücüyü kullanabilirim ve yaralar daha yeniyken tüy dökücü krem kullanılır mı ?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Deliklerin kapanması ve akıntı gelmesi 15-20 gün sürebilir. Zaten tedavi öncesinde kıl temizliği yapılmıştır. Bir süre hiç bir şey kullanmayın. Ben kontrole çağırdığım hastalara kendim jiletle traş yapıyorum. Sonrasında geniş bir flasterle dökülen küçük kılları ağda gibi yapıştırarak alıyorum. Hasta yakınlarına da gösteriyorum. Siz de kontrole gittiğinizde doktorunuzdan öneri alabilirsiniz.

 3. hocam merhabalar verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederim birçok sayfada yüzeysel bir anlatım yapılmış ben 3kere ameliyat oldum bu sayfayı daha önce okusaydım başıma gelmezdi , oyüzden yazdığınız bilgiler birçok sayfada birbirine benzeyen yazilardan çok özel minnettarım

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Beğendiğiniz ve faydalandığınız için çok sevindim. 3 kez ameliyattan sonra 4. olmaması için bakımlarınızı mutlaka çok iyi yapın. Islak ve nemli tutmayın. Kiloluysanız kilo verin. Güde 5-6 kez saçlardan, sırttan düşen kılları bir kağıt peçete yardımıyla o bölgeden uzaklaştırın. Yeniden şişlik ve ağrı olursa hemen doktora gidin. Bazen içeriye girmiş olan kıl temizlenip içerisine uygun tedavi yapılırsa nüks etmeyebilir, ameliyata gerek kalmayabilir.

 4. Hocam merhaba 1,5 yıl önce ameliyat oldm bel kismimda 5cmlik kesik var o kesik şiş uzunlamasina ve oraya biri vuruyormus gibi oluyo baskı fln ve bu şişlik yüz üstü yattigimda iniyor internetten baktım kesi yeri fıtığı çıktı bu olabilir mi?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Bel kısmı derken ön, yan, arkada olmasıyla ilgili olarak değişir. Ayrıca kesinin ne kesisi olması da önemli. Arka bel kısmında, kemik şişlik şeklinde fıtık olmaz. Yan ve önlerde özellikle karın ameliyatına ait kesi varsa fıtık olabilir. Fıtık varsa da ameliyat gerekir. Kesin tanı muayene etmeden konulamaz. İnternetten zaten teşhis koymak doğru değildir. Kesin teşhis ve tedavi önerisi için muayene olmalısınız.

   • Hocam kuyruk sokumunun hizasinda sola doğru ucu kivriliyor ama çok değil. Hafif ağrı yapıyor ama iltihap akmiyo oturmama engelde olmuyor en kısa zamanda gidicem cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

    • Op. Dr. Seher Şirin

     O bölgede ele gelen şişlik bazen kuyruk sokumu kemiğinin ucu olabilir. Kıl dönmesine bağlı şişlikler, iltihap varsa devamlı ağrı yapar. Muayene etmeden kesin bir şey söylemek mümkün değildir. Muayene için fazla vakit kaybetmeyiniz. Çünkü apse ya da iltihap olursa sonra olacağınız kıl dönmesi ameliyatının boyutu daha da büyür.

     • Semanur Koçak

      Hocam merhaba 10 güm önce kıl dönmesi ameliyatı oldum Spinal anestezi altında ve yaram açık dikiş felan atılmadı her gün pansuman yapıyorum krem sürüp kapatıyorum akıntım devam etmekte fakat kokusuz bu yara ne zaman kapanır ve enfeksiyon kapıp kapmadığını nasıl anlayabilirim

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Kıl dönmesi ameliyatında yaranın kapanma süresi açık bırakılan alanın büyüklüğüne, derinliğine, genişliğine, kişinin genel sağlık durumuna, ek hastalıklarına, beslenme şekline, sigara içip içmediğine göre değişir. Kesin bir şey söylenemez. Sizi ve yaranızı bilen doktorunuz daha doğru süre verebilir. Açık yaralar genellikle enfeksiyon olmaz. Olursa kötü kokulu, daha kıvamlı, hafif yeşil-koyu sarı akıntı olabilir. Açık yara içine kıl girmesi yaranın kapanmasını uzatır.

 5. Merhaba, 18 gün önce ameliyat oldum. Karidakis yöntemi ile. 13.gün dikişlerimi aldırmak için gittim üstteki dikişlerim alındı fakat makata yakın olan kısımdan akıntı geldiği için biraz daha durması için bırakıldı. Üst dikişlerim alındıktan sonra yarada açılma oldu ve 3 gün sonra orayı tekrar diktiler. Her gün kokusuz akıntı oluyor, doktorumda deri altındaki boşluktan dolayı bunun normal olduğunu endişe etmememiz gerektiğini söyledi. Sıvı akması normal midir? Dikişler alındıktan sonra yarada tekrar açılma olur mu?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Yara iyileşmesi normalde 13 günde tamamlanmış olur. Kişiye ait bazı faktörlerle bu süre uzayabilir. Örneğin sağlıksız beslenme, şeker hastalığı, sigara kullanımı süreyi uzatır. Bazen de içeriye kıl ya da çamaşır pamuğu gibi yabancı bir cisim girdiyse vücut onu atmak için yarayı açabilir. Akıntı kokusuz ve renksiz ise sorun olduğunu düşünmem. Ama koku eklenirse, koyu yeşil sarı gibi renk ilave olursa enfeksiyon açısından doktorunuzla tekrar görüşmelisiniz. Bu akıntının sebebi de bazen bahsettiğim gibi sırtınızdan, saçınızdan düşen içeriye giren kıllar olabilir.

 6. Seher Hanım merhabalar,

  7 Nisan’da lazer ile kıl dönmesi ameliyatı oldum. Ancak ameliyattan 3 gün sonra yeşilimsi kötü kokulu akıntı gelmeye başladı ve bazen akıntı kırmızı oluyor. Ayrıca ameliyat öncesi gibi ağrım var. Bu durum için tekrar doktoruma başvurduğumda yakma işlemi gibi bişey yaptı ancak akıntım ve ağrım gitmedi. Bu durum neden olabilir? Yardımlarınız için teşekkür ederim.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Kıl dönmesi normalde ağrı yapmaz. Ameliyat öncesi ağrınız nasıldı acaba, o dönemde iltihaplı mıydı onu bilmek gerekir. Lazer tedavisinden sonra ağrı oluşuysa enfeksiyon eklenmiş olabilir. Her tür cerrahi müdahaleden sonra yarada iltihap olma ihtimali vardır. Yatarken sırt üstü yatın, akıntı varsa iyice aksın. Çamaşırın üzerinden bir buz kalıbı koyun öyle yatın yani o bölgeyi kısmen soğutun. Bölgeyi kıldan arındırın, sık sık kurulayın, sırtınızdan düşen kılları o bölgeden uzaklaştırın. Doktorunuzun önerdiği aralıklarla da kontrole mutlaka gidin

 7. Hocam iyi günler. Ben yaklaşık 8 ay önce miktosinüsektomi ameliyatı oldum şimdiye kadar yara kapanmıştı ama iki gündür bir ağrı var ve iltihap akıntısı da oldu ağrıyı da sürekli hissediyorum moralim altüst oldu sizce bu normal mi yani iyileşme sürecinde böyle şeyler beklenebilir mi yoksa başka bi şey mi? Beni bilgilendirirseniz sevinirim.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyattan 8 ay sonra, ne ameliyatı olursa olsun akıntı Ağrı, şişlik, kızarıklık, iltihap normal değildir. 8 ay iyileşme süresi tamamlanmış bir süredir. Bu gibi durumlar genellikle içeriye bir kıl girmesinden olur. İçeriye yabancı cisim girdiğinde vücut onu atmak için reaksiyon verir. Akıntı ile dışarı atmaya çalışır. İlk dönemde o kıl güzel temizlenirse ve İçerisi bir takım işlemlerle tedavi edilirse ameliyatsız kurtulabilir. Tabii ki kesin durumu görmek ve tedavi önerisi için en yakın zamanda genel cerrahi uzmanına muayene olmanız gerekir

   • Merhaba hocam. 15 gün önce flap yöntemiyle ameliyat oldum 3 gün önce dikişlerim alındı. Ama en üstte kuyruk sokumu yerimde küçük bı ip parçası var ve anlık bı ağrı oluyor sızlıyor çok az uzunlamasına aşağıya doğru açıklik var akıntı yok. İçi parlıyor sanki. Bı sıkıntı var mıdır.

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Cilt dikişlerinin biri unutulmuş olabilir ya da yara açılınca içerideki dikiş dışarıya çıkmış olabilir. yara açılması tabii ki normal değildir. Akıntı olmasını beklemeyin. Açıklık büyümeden doktorunuza kontrole gidin. Zira flap ameliyatından sonra oluşan komplikasyonlar geciktirilirse daha zor kontrol altına alınabilir.

 8. Hocam merhaba. 8 gün önce kıl dönmesinden ameliyat oldum. Dün iki defa oturduktan sonra renksiz ve kokusuz sıvı geldiğini farkettim. Bugün de pansumanımı tazelerken iltihap olduğunu gördüm. Sizce önemli bi durum mudur? Üzerine yatmadığım ya da zorlamadığım sürece ağrım yok.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   8 gün sonra bu şekilde akıntı olması bence normal değil. Akıntının çeşitli sebepleri olabilir. Enfeksiyon eklenmiş olabilir. Eğer içeriye bir kıl girdiyse onu atmak için salgı salar vücut. Cilt altındaki yağlı dokusunun doku nekroz olarak akıntı yapabilir. Rnfeksiyon eklendiyse boşaltmak ve tedavi planlamak gerekebilir. Bu nedenle ameliyatı yapan doktorunuza kontrole gitmenizde fayda var

 9. Hocam merhaba, 9 gün önce mikrosinüsektömi ameliyatı oldum. Şimdi ara sıra yatıp kalkarken ani sızlamalar oluyor ve dikişlerim de daha atmadı. Yazınızda 3. Günden sonra her gün duş aşınması ve o bölgeye tazyikli su tutulmasını söylemişsiniz fakat benim ameliyat olduğun doktor 2 hafta su değdirmememi söyledi. Acaba ne yapmalıyım, nasıl hijyenini sağlamalıyım?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Mikrosinüsektomide bizim yöntemimiz 3 gün sonra duş almasına izin vermek ve yarayı açık bırakmaktır. Doktorunuz mikro sinüsektomi yapmamış olabilir ya da her doktorun takip ettiği yol farklı olabilir. Ben apandisit ameliyatından sonra bile 2 gün sonrasına yıkama izni veriyorum, çünkü iki günden sonra oluşan enfeksiyonlar dışarı kaynaklı değildir. Belki Doktorunuz yara kapalı olursa kıl girmez amacıyla böyle önermiştir. Bence ameliyatı yapan doktorunuzun dediğini uygulayın. Çünkü her ameliyatı yapan doktor takip etmelidir, dışarıdan öneri almak doğru değildir. Ben de kendi ameliyat yaptığım hastalara dışarıdan öneri almasını tercih etmem.

  • Hocam dun kardiyakis metodu ameliyatı oldum. Yuzustu ya da sırt ustü yatış tavsiye edildi. Yuz ustu rahat ancak sırt ustu yatista bolgede yanma ve agri olusuyor. Bir sakincasi olur mu dikis ya da rahatsizlik icin?

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Ben de karydakis ameliyatında sırt üstü yatmasına izin veriyorum Tabii dikişler olduğundan ve ameliyatınız çok yeni olduğundan biraz ağrınız olabilir. Sakıncası yok. Bunu sizi ve ameliyatınızı bilen doktorunuz da önermiş zaten. Zararlı olsa önermez.

 10. ÖZGÜR YEŞİL

  MERHABA HOCAM BEN BU AMELİYATI İKİ DEFA OLDUM SON OLDUĞUM AMELİYAT FLEP YÖNTEMİ İLE OLDU YARAM İYİLEŞTİ 1 YIL GEÇTİ ARADAN FAKAT BEN UZUN SÜRELİ NORMAL SERTLİKTE BİR YERDE OTURAMIYORUM HEMEN O BÖLGEDE AĞRI OLUYOR TEKRAR BAKMA OLUYOR BİRDE KESİLEN YERİ HİÇ HİSSETMİYORUM BU NASIL DÜZELİR BU BENİM İÇİN BİR KABUS OLDU BEN NE ZAMAN RAHAT RAHAT OTURUCAM BU AĞRI NE ZAMAN SONA ERER TŞK EDERİM…

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Cildin neresinde kesi olursa olsun orada bir süre duyu kaybı olabilir. Özellikle Flap ameliyatında zikzak şeklinde çok fazla kesi vardır. Dolayısıyla duyu kaybı bir süre için olacaktır. Ağrı da yine ameliyat olan yerde bir süre olur. Sert yerde oturduğunuzda olmasından dolayı kuyruk sokumu kemiği ile ilgili de olabilir, direkt ameliyata bağlamamak gerekir. Dolayısıyla bir de ortopedi uzmanının görmesinde fayda var

 11. Hocam hayırlı günler diliyorum, cevap verirseniz çok çok sevinirim. Bundan 10 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum. Ameliyattan sonraki 4.gün sonunda maalesef dikişlerim açıldı. Başka bir şehirde ameliyat olduğum için doktoruma gidemedim. Bulunduğum yerde genel cerrahi doktora gittim, bana enfeksiyon kaptığını ve dikişlerimin açıldığını söyledi. Bana RİF ilacı yazdı, 10 gün boyunca ilacını getirtip burada pansumanını yapacağız dediler. Hocam anlatmaktan istediğim şu dikişler tekrar dikilmesi için 2.bir ameliyata gerek kalır mı, tekrardan ameliyat yapılmazsa yaranın iyileşmesi çok uzun sürüyor mu? Biraz araştırma yaptım açık yara 30 gün için de bazıları da 6 ay sürmektedir denildi. Moralim bozuldu, en sağlıklı bilginin sizin vereceğini düşündüm hocam. Teşekkürler.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyattan sonra yara açıldıysa, özellikle bu açılma enfeksiyon nedenli ise hemen dikiş atmayı asla düşünmeyiz. Öncelikle o yara iyice temizlenmeli. Zaman içerisinde giderek yara kapanacaktır. Bu süre yaranın büyüklüğüne ve derinliğine bağlı olduğu gibi kişinin sağlık durumuna, beslenmesine, sigara içip içmemesine de bağlıdır. Çok büyük açılma olması durumunda bazen dikiş atmak gerekebilir. Ameliyatınızı ya da yaranızı takip eden doktordan bu konuda görüş alabilirsiniz. Çünkü yaranın büyüklüğü, genişliği enfeksiyonu şiddeti uygulanan yöntem pek çok durum etkilidir. Uzaktan bir şey söyleyebilmek mümkün değildir

   • merhaba hocam. 2 gün önce fenol yöntemi ile tedavi oldum, doktorum çok ilerlememiş olduğunu söyledi ve 3 gün bandajlı kalacağını söyledi. daha sonra da duş almamı ve tekrar pansuman yapmamı söyledi. hareket ederken sıkıntı yaşamıyorum ancak tuvalete oturduğumda acı hissediyorum makatın üst tarafında. dolayısıyla büyük tuvalete çıkmam çok zor oluyor ve beni korkutuyor hala çıkmadım. ne yapmalıyım?

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Herhangi bir müdahaleden sonra bir şey söyleyebilmek için iki gün çok erken. Oturma pozisyonuna bağlı olarak ağrı olabilir. Herhangi bir aksilik olsa devamlı bir ağrı olacaktır. Tuvalete çıkabilmek için bol su ve sebze tüketin, hareketinizi arttırın, yürüyüş yapın. Tuvalete çıkamamanız daha sonrasında kıl dönmesi için değil ama makat için bazı sıkıntılar yaratabilir. Durum devam ederse doktorunuza danışın.

 12. Hocam merhabalar gecen ayın 25 nde kıl dönmesi ameliyatı oldum herşey çok normal ama şimdi böyle hafif hafif akıntı geliyo gibi hisediyorum bu normal mi

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Yaklaşık ameliyattan sonra bir ay geçmiş. Bir ay sonra akıntı olması normal değil. İçeriye kıl, yabancı cisim, çamaşır tüyü gibi yabancı madde girdiyse ya da cilt altında enfeksiyon olduysa akıntı yapabilir. Ameliyat yapan doktorunuza başvurmalısınız

 13. Hocam 7 ay önce ameliyat oldum galiba 2. ayindayken agri vardi hafif ve şişkinlik yoktu annem ilk gunle ayni diyodu ama sonrasinda sadece kesik yerim şiş ve hala 7 ay oldu hafif ağrım var ama ayaktayen hiç ağrı hissetmiyorum sırt üstü yatınca ağrı gidiyo ama yüz üstü ağırlık çöküyor ve ağrıyı hissediyorum kısaca yatınca oluyor oturmada da ağrı hissetmiyorum ve kuyruk sokumumda nemlilik oluşuyor annemde kıl dönmesi yok ama onda da oluyo normal diyo eğer doktora gorunmemi yinede isterseniz herhangi bir doktor olur mu? Kendi doktorum uzakta taşındık yakinimda hastane var oradan genel cerrahi alsam bakar mı? Şimdiden teşekkürler

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Bazen dikiş atılan yerlerdeki ağrı uzun sürebilir. Ağrı aynı zamanda enfeksiyon belirtisidir, enfeksiyon olduğunda ağrı devamlı bir hal alır. Sizdeki gibi ara ara olmaz. Ama yine de görmeden bir şey demek mümkün değil. Yakınınızdaki herhangi bir genel cerrahi uzmanına muayene olsanız daha kesin konuşabilir

   • Evt hocam ağrı hareket ettigimde gidiyor gece hafif agrirken uyuyorum sabah uyandığımda ağrı yok ve ağrırken hareket ediyorum yatağın içinde gidiyor yürürken dar şeyler giyiyorum hiçbir sıkıntı yaratmıyor biraz bastiriyorum oraya bel kısmına hiçbir ağrı acı hissetmiyorum psikolojim bozuldu hocam eğer içine kıl alsaydi sürekli ağrı yapmasi gerekiyordu öyle değil mi? Içine kıl mi almamıştır umarım

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Ağrılarınızın şekli kıl dönmesi ağrılarına çok fazla benzemiyor. Belirttiğim gibi ameliyat yerinde dokunmakla, basmakla hafif ağrı bir süre devam edebilir. Ama bahsettiğiniz ağrı farklı. Önce genel cerrahi uzmanına muayene olun, kıl dönmesi ile ilgili görüş bildirsin. Eğer ona bağlı değilse Ortopedi ve fizik tedavi doktoru görmesi gerek

 14. Merhaba hocam 6 ay önce ameliyat oldum ama hala baskı ve şişkinlik var ameliyat yerimde bazen geciyo bazen tekrar başlıyor oturup hareket ediyorum hiçbir sıkıntı yok ama ne zaman yatsam oraya ağırlık çöküyor ve pıt pıt atiyor bazen baskı oluyosur ufak bir yerinde de şişkinlik var ve sol kalcam hala uyuşuk ama bu sadece bel kısmımda oluyor belime doğru uzuyo kesigim kuyruk sokumunda ise nemlilik oluyor o zaman siliyorum hissedip orada bişi yok ama bel kısmım böyle sizce ne yapmaliyim?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Flap ameliyatı olduysanız orada bazen yer yer şişlikler oluşabilir. Ameliyat olan her yerde yeni oluşan gramülasyon dokusu nedeniyle şişliklerin ele gelmesi normaldir. Dikiş atılan ve kesilen yerlerde de zaman zaman hissizlik duyu kaybı olabilir zamanla geri gelecektir.

   • Flap olmadim hocam digeri ve ameliyatin alt tarafi tahriş olmuş eğer bir şey akmiyosa tahriş olmazdi gibime geliyo

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Daha önceden belirttiğim gibi ameliyat olan yerde granülasyon dokusu olabilir, ona bağlı şişlik olabilir. Ama görmeden kesin bir şey söylemek doğru değil. Mutlaka ameliyatatı yapan doktorunuzun haberi olsun. Ona kontrole gidiniz

   • 3 defa kil donmesi ameliyat oldum 1 bucuk ay arayla 4 ay sonra tekrar nuksetti doktoruma gittim enfeksiyonu aldim dedi ve 9 ay sonra tekrar bir kırmızı oldu o bölge delik açılmış gibi çok oturunca agriyor arada tekrar başka doktora gittiğimde ise krem verdi toz verdi sarı bunlari kullan dedi bakicaz dedi ordaki yara olmus zor kapanan birsey dedi tekrar ameliyat olman gerekir dedi nolmus olabilir hocam sagolun

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Bir buçuk ay arayla 3 defa ameliyat olmanız, ameliyat sonrasındaki hijyende bir takım eksikleriniz olduğunu gösteriyor. o bölgede çok fazla kıl varsa, o kılları temizlemiyorsanız, günde 7-8 defa sırtınızdan düşen kılları oradan uzaklaştırmıyorsanız, kiloluysanız, terli kalıyorsanız, yara içerisine kıl girer ve vücut o kılı atmak için salgı iltihap yapar ama atamaz atamadığı için de yeniden tekrarlama oluştur. İlk akıntı olduğu zaman hemen hekim tarafından iç kısmı temizlenirse ve bazı maddelerle İçerisi yakılır ya da tedavi edilirse, düzgün pansuman yapılırsa nüks demeden kurtulma şansı vardır. Tabii görmeden kesin bir şey demek mümkün değil. Doktorunuzun önerdiği şekilde kontrollerine gidin Ve yine ameliyat olursanız hijyen kurallarını ihmal etmeyin.Tekrarlayan kıl dönmesinde de lazer tekniği, hastalığın durumu uygunsa uygulanabilir. Ameliyat olursanız bu konuyu da araştırın.

 15. Hocam merhabalar 50 günü geçti flap yöntemiyle ameliyat oldum , dikişleri aldırdıktan sonra üst ve alt kısımda delikler oluştu toplu iğne ucu kadar var hiç bir sıkıntı yokken bu gün en alttaki delikten kan gelmeye başladı , delik neden olur ve neden kanama yapar nüks etmiş olabilirmi yada bu delikler ne şekilde kapanıcak gerçekten artık psikolojimi bozdu

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Hangi ameliyat olursa olsun 50 gün sonra tekrar delik olması, akıntı olması ve kanama yapması normal değildir. Çoğu zaman hijyenle alakalıdır. Örneğin o yaralı kısma, henüz daha tam iyileşmemiş olan yaranın içerisine kıl, yabancı cisim, çamaşır tüyü gibi şeyler girdiğinde ya da ameliyatta kullanılan ve erimesi gereken iplikleri vücut tanımazsa vücut onu atmak için delik şeklinde akıntı yapar. Hemen tekrarladı olarak değerlendirmiyoruz. İçerisi güzel temizlenirse böyle bir yabancı cisim ya da kullanılan ipliğe karşı reaksiyon var ise temizlenir ve orası kendiliğinden kapanır. Ameliyat eden doktorunuza başvurmanız gerekir

 16. 15 gün öldüe kuyruk sokumundan ameliyat oldum dikişlerin 3 tanesi 4 gün önce alındı 3 tanesi de yarın alınacak ama iki gündür az bişey sıvı geliyor iltihab şeklinde sıkıntı olurmu acaba

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Sıvı geliyorsa 15 gün sonra olması çok normal değil. Yağ nekrozu, dikiş reaksiyonu ya da iltihap olabilir. Bazen içeriye kıl girmesi de bu şekilde akıntı yapabilir. Zaten doktorunuz sebebi görecektir ve duruma göre dikiş alınması ile ilgili gerekeni yapacaktır

 17. Merhaba hocam ben bende kuyruk sokumumda ameliyat oldum bu gün 10. Günüm 3 gün çok piş akıntım var ve çok ağrım var ağrıdan uyuyamıyorum 2 gün içindede pansuman temizledigimizde çok kan geliyor dikislerimde normalmi

  • Op. Dr. Seher Şirin

   10. gün tüm bu bahsettiğiniz şikayetlerin olması normal değil tabii ki. Mutlaka altında bir enfeksiyon, dikiş reaksiyonu ya da kıl girdiyse yabancı cisim reaksiyonu gibi sebeplerle akıntı vardır. İltihabın hepsi dışarı akamıyorsa, içeride birikiyorsa o zaman ağrı yapar. Mutlaka doktorunuza kontrole gitmelisiniz ki iyice temizlensin

 18. Hocam merhabalar , ben flap yöntemiyle ameliyat oldum 28 gün sonra yani bugün dikişlerim alındı ama biraz korkum var sırt üstü yatmaktan yürümekten eğilmekten bir sorun olurmu hala dikişli gibi davranıyorum haraketlerim ne sıklıkta olmalı pazartesi işe başlayacağım anaokul öğretmenliği yapıyorum benim için sıkıntı olurmu. Ve o bölge için ağda yaptırmam doğrumu erkenmidir ?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Hiçbir sorun olmaması durumunda 28 gün aslında iyileşmesi için yeterli bir süre. Bazen yaranın gerginliği, büyüklüğü, orada enfeksiyon olup olmaması gibi durumlar hareket kısıtlığı gerektirebilir. Bu durumu doktorunuza sormanızda fayda var.

 19. Merhaba hocam.

  Yaklaşık 1 yıl önce basit (15 dk sürecek) bir kıl dönmesi operasyonu geçirdim. Sonrasında tekrarladı ve 2 ay önce yine, biraz daha ciddi bir ameliyat oldum. Ameliyattan çıktıktan sonra dren takıldı ve taburcu olduktan sonra da kaldı.

  İlk operasyonumdaki olan açıklık tam kapanmamıştı ve bu ameliyatımda da o açıklık üstüne dikiş atılmamış, kapanması için bırakılmış. Şu an yavaş yavaş kapanıyor, adını tam hatırlamadığım kırmızı bir sıvı damlatıyoruz oraya. Ancak son 1.5 haftadır her gün ufak ufak akıntı oluyor. Bu normal midir? Nüks etmesinden korkuyorum ancak düşününce, açıklık olduğundan dolayı akıntı yaptığını düşündüm. Ama eğer açıklık olunca akıntı oluyorsa, o açıklık kapanınca, akıntı içeride birikmez mi?

  Bilgi verebilirseniz sevinirim. Teşekkürler.

  • Herhangi bir şişlik vs. yok bu arada.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Basit dediğiniz ameliyat kıl dönmesinin gerçek ameliyatı da olabilir. Daha uzun kesmek ya da diren koymak ameliyatın daha ciddi olduğunu göstermez. Bu yöntemler hastalığın durumuna ve evresine göre seçilir. Mikrosinüsektomiyi çok yapan ve tercih eden bir doktor olarak küçük bir kıl dönmesinde büyük kesilerle ameliyat yapmayı anlamsız görüyorum. Bu durum aksine tekrarlamayı da artırır. Tekrarlamanın en önemli sebebi o bölgeye kıl çamaşır tüyü gibi yabancı cisimlerin girmesidir. Bu nedenle kişinin hijyeni çok önemlidir. Açık olan yaradan akıntı olur. Açık yaralarda önce alt kısımdan dolmaya başlar, cilt erken kapanırsa, altta boşluk varken kapanırsa o zaman cildi tekrar açmak gerekir. Ama bu durum çok nadirdir. Önemli olan pansumanlarınıza ya da doktor kontrollerinize zamanında gitmeniz ve doktorunuzun önerilerine uymanızdır

 20. Hocam selam ben 14 gün önce k.d ameliyatı oldum kapalı ve diren takıldı. Dren 4 gün sonra söküldü fakat direnden 2 gün sonra dikişlerin arasından kanla karışık bı akıntı başladı ve dikisim biraz açıldı. doktorum orayi hergun sıkarak boşaltıyor antibiyotik başladım 3 gün sonra akıntı bitmezse diren takip tekrar dikiş atacağını dile getirdi. Yani bu akıntıyi sorduğumda bilmediğini vücut sıvısı da iltahapta olabileceğini söyledi bu karamsarlikta malesef benim canımı sıkıyor tekrar dikiş atılsa tutarmi bu akıntı 3 güne bitermi yara kapanirmi aklımda bı çok soru var lütfen bana bilgi verebilirmisiniz

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Tekrar dikiş atılırsa tutmaz, açık olan yaranın iyice pansumanı temizlenmesi önemlidir. 3 gün gibi bir süre vermek mümkün değil. Yaranın büyüklüğüne genişliğine bağlı olarak değişir. Hastaya bağlı bazı faktörler de yara iyileşmesinde önemlidir. Örneğin Sağlıklı beslenmek ve sigara içmemek yara iyileşmesini hızlandırır.

   • Hocam tekrar rahatsız ediyorum dikişlerin bir hafta önce komple yenilendi yara içi temizlendi ve büyük bir dren takıldı günlük ortalama 25 ml sıvı geliyor açık sarı kokusuz seröz akıntı ve normal.dedi dren 1 hafta daha duracak ve dikiş alınmadan iki gün önce sokecekmis şuan şükür yarada bı sorun yok sizce bu gelen seröz akıntı normalmi bu drenin çok durmasında bı sorun olurmu

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Rica ederim, niye rahatsız olayım. Iyice temizlenip dikildiyse ve iyiyseniz sevindim. Seroz akıntı olması normal. Ne kadar sürede alınacağı, yaranın büyüklüğüne, hastaya göre değişir. O nedenle süre vermek doğru değil. Doktorunuz mutlaka gerekeni yapacaktır

     • Tekrar teşekkür ederim burda insanların sorularını üşenmeden yanıtlayp yardımcı olduğunuz için

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Rica ederim. Her ne kadar muayene etmeden, görmeden kesin olarak yardımcı olamasam da elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ne zaman isterseniz branşım dahilinde soru sorabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek
İletişim Bilgileri