Yemek borusu varisi kanaması

YAYIN 7

Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Dergisi

Özofagus Varis Kanamalarında Endoskopik Band Ligasyonu: 39 Olgunun Retrospektif Analizi

Yavuz Selim Sarı, Ersan Sander, Hasan Bektaş, Kerim Özakay, SEHER ŞİRİN

Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ÖZET

Amaç: Özofagus varislerinin eradikasyonunda endoskopik band ligasyonunun etkinliğinin araştırılması.

Yöntem: Akut veya geçirilmiş özofagus varis kanaması nedeniyle başvuran 39 hastanın 7-20 gün aralarla endoskopik band ligasyonu ile varis eradikasyonu yapılmıştır. Hastalar en az 15 ay süre ile takip edilmiştir.

Bulgular: 14 kadın, 25 erkek, toplam 39 hastaya yapıldı. Eradikasyon için gereken ligasyon sayısı ortalama 2.7 (2-6 arası) ve her seansta kullanılan band sayısı 3.8 (2-6 arası) idi. Ortalama 22.7 aylık (15-29 arası) takipte yeniden kanama oranı %25.6 olurken child C evresindeki 3 hastamız eksitus oldu (%7.6). 1 hastamızda trakeal aspirasyon gözlenirken 4 hastamızda özofagus ülseri gelişti (%10.2).

Sonuç: Özofagus varislerinin akut kanamalarında ve varis eradikasyonunda endoskopik band ligasyonu düşük mortalite ve morbiditeye sahip, uygulaması kolay, hızlı ve güvenli bir yöntemdir.

Konu Dışı
Özellikle bacaklarda sıkça görülen varis hastalığı, belirtileri ve tedavisi hakkında detaylı bilgiye ulaşabilmek için aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

https://www.ideaklinik.com/varis-neden-olur-risk-faktorleri-nelerdir.html

Op. Dr. Seher ŞİRİN © 2018

Sizi Aramamızı İster misiniz?