İlerlemiş meme kanseri

Lokal ülserleşmiş metastatik bilateral meme kanseri: Vaka sunumu ve tedavinin değerlendirilmesi;

Didem Can Trabulus1, Didem Karaçetin2, Seher Şirin1, Rıza Umar Gürsu3, Canan Kelten4,Ş. Gökhan Beyhan5,T. Fikret Çermik6,M. Ali Nazlı7

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi

1 Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

2 Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İstanbul

3 Tıbbi Onkoloji, İstanbul

4 Patoloji Kliniği, İstanbul

5 Plastik Cerrahi Kliniği, İstanbul

6 Nükleer Tıp Kliniği, İstanbul

7 Radyoloji Kliniği, İstanbul

Amaç: Ülserleşmiş lokal ileri meme kanserlerinin tedavisinde protokol belirlenmemiş olup tedavi halen tartışmalı ve zordur. Bir vaka ile literatür ışığında ülsere olmuş meme kanseri olgusu sunuldu.

Olgu: 56 yaşında bayan hasta sol memesinde akıntı ve kanama şikayeti ile başvurdu. Fizik muayenede sol meme de areolanın silinmiş, memenin otoampute olduğu, kanamalı, akıntılı açık yara görüldü. Mamografi ve USG bulguları; sol memede tüm kadranlarda meme başını içine alan polipoid karakterde geniş ülsere lezyon ve sağ meme üst dış kadranda 14×13 mm boyutlarında bilateral meme ca ile uyumlu mamosonografik bulgular tespit edildi. PET-CT değerlendirmede sol meme tüm kadranları kaplayan meme başını da içine alan pektoralis major kasına invazyon şüphesi uyandıran en geniş yerinde yaklaşık 11×5 cm boyutlara ulaşan düzensiz sınırlı malign karakterde kitlesel lezyon ile sağ memede hipermetabolik multiple kitlesel lezyonlar saptanmış olup bilateral meme ca ve multipl kemik metastazı tespit edildi. Ameliyat öncesi 6 kür TAC rejimi ve bifosfonat uygulandı. Regresyon saptanan hastaya bilateral basit mastektomi, solda pektoral adele kısmi rezeksiyonu ve göğüs ön duvarından fasiakutan flep ile rekonstrüksiyon uygulandı. Takiplerde lokal flep nekrozu uyluktan alınan greftler ile revize edildi. Patoloji; sol meme T4NXM1, sağ meme T1NXM1, cerbB2 (+++) pozitif, ER/PR pozitif, Ki-67 %40 olarak değerlendirildi. Postop dönemde bilateral eksternal radyoterapi,her iki göğüs duvarı ve periferik lenfatiklere 5000cGy olarak uygulandı. Hastaya Herceptin tedavisi ve adjuvan hormonoterapi başlandı.

Tartışma: Ülseratif meme kanserlerinde cerrahın işi zordur. Inoperabl ülserli meme kanserlerinde literatürde primer kemoterapinin ülserli alanı küçülttüğü ve cerrahi tedaviyi kolaylaştırdığına destekleyici bulgular mevcuttur.

Anahtar Kelimeler: Ülseratif meme . kanseri, bilateral

 

Op. Dr. Seher ŞİRİN © 2018

Sizi Aramamızı İster misiniz?