Memede Kitle

MEMEDE KİTLE

Memeyle ilgili  şikayeti olan hastalar üç sebepten dolayı doktora başvurur: Ağrı, memenin ucundan akıntı ve kitle. Bunların arasında en sık başvuru

sebebi kitledir ve ağrıdır. Kanser en sık ağrısız beze şeklinde kendini gösterir.

Memedeki kitlelerin büyük  bir kısmı (% 85)i iyi tabiatta (benign) kitlelerdir.

Memede kitle nasıl anlaşılır?

Kitleler çoğunlukla kendi kendine muayene ile bulunurlar. Hastalar bu kitleleri kendileri bulduktan sonra doktora başvurduklarında büyük bir kısmında  gerçekten kitle tespit edilir, bir kısmında ise her hangi bir kitlenin varlığı tespit edilemez. Memenin parmaklar arasında sıkıştırılarak muayenesinde  meme dokusu sanki kitleymiş izlenimi verir. Hastaların kendi muayenelerinde buldukları kitlelerin gerçek kitle olma olasılığı yaş arttıkça artar. 30 yaş altında yanılma payı daha fazladır. Çünkü gençlerde meme dokusu daha yoğun (dens) olduğundan meme bezleri hasta tarafından kitleymiş gibi algılanabilir, yinede ayırımı doktor  yapmalıdır.

40 yaş üstü kadında muayenede ele gelen bir beze aksi ispatlanıncaya kadar kanser olarak kabul edilmeli ve bu yönde ileri tetkikler yapılmalıdır. Ayrıca memedeki  kanserlerin % 30 u 50 yaş altında olduğundan genç hastalardaki kitlelerin de kanser olabileceği göz ardı edilmemelidir. Kitlenin özellikleri ve hastaya ait özellikler (kanser riskini artıran faktörlerin varlığı) göz önüne alınarak ileri tetkik yapılmalı ve kanser olmadığı ispatlanmalıdır.

Kitleler yaklaşık 1 cm.den büyük ve yüzeysel  ise ele gelebilir, derin kitleler daha zor bulunur. Genç hastalarda tespit edilmesi daha zordur. Memenin üst dış tarafında daha fazla salgı dokusu olduğundan hasta bu bölgede memenin kendi dokusunu kitleymiş gibi  zannedebilir. Kitleler genellikle üst dış kadranda bulunur, meme kanserleri de büyük oranda bu bölgede bulunur.

Memede kitle ve ağrı

Memenin iyi tabiatlı kitleleri genellikle ağrılıdır, hassasiyet ve gerginlik yapar. Çoğunlukla düzgün çeperli, hareketli kitlelerdir.

Kanserli hastaların %80 inde tesadüfen bulunan ağrısız kitleler vardır. Memedeki habis kitleler ağrısız, sert, pütürlü ve düzensiz çeperli, cilde yapışık veya göğüs duvarına yapışık ise hareket ettirilemeyen karakterdedir. Bazı tip kanserlerin görünümü ve muayene bulguları ise iyi karakterli kitleyi taklit eder.

Kitlelerin iyi ve kötü olmasının ayırımı doktor muayenesi ve gereğinde başka  ileri tetkiklerle yapılmalıdır.

Memedeki iyi huylu kitleler:

      Kistler: İçi sıvı dolu kesecikler şeklindedir. Ağrılı olabilir. Adet  öncesi dönemde  artabilir ve memelerde gerginlik ve hassasiyete sebep olabilir. Tedavi gerektirmez, büyür ve hastayı çok rahatsız ederse enjektörle (ponksiyonla) boşaltılabilir. Bazı kistlerin içerisinde katı (solid) alanlar varsa bu kistler önemlidir ve tetkik gereklidir

Fibrokistler: Çoğu zaman net bir beze gibi ele gelmez. Memenin dokusu yoğun olarak ele gelir. Kistler büyürse ele gelir. Menapoz öncesi kadınlarda daha sıklıkla görülür. Hormon tedavisi almayan menapoz sonrası kadınlarda nadirdir. Sebep olarak memelere östrojen (kadınlık hormonu) hormonunun etkilerinin fazla olması ileri sürülmüştür. Ağrı ve hassasiyet vardır. Adet periyoduna uyan ağrı vardır (periyodik ağrı). Menapoz sonrasında devamlı ve periyodik olmayan ağrı vardır.

Eskiden fibrokistik hastalık, reclus hastalığı gibi isimleri vardı. Ancak günümüzde hastalık olarak kabul edilmediğinden fibrokistik değişiklikler adı verilir. Çoğunlukla mikroskopik (gözle görülemeyen) kistler vardır. Bazen kistler büyüyebilir.

Önem arz etmez, tedavi gerektirmez.

  Fibroadenom: Çoğunlukla 1-2 cm büyüklüğünde, hareketli, kauçuk kıvamında, düzgün yüzeyli ve şekilli çok görülen kitlelerdir. Muayenede hareketli olduklarından meme faresi adı da verilir.

Genç yaşta sık görülür. 50 yaş üstü tarama mamografilerinde de nadiren rastlanır. Genellikle 2 cm. cıvarında büyümeleri durur. Menapozdan sonra küçülme gösterebilir. Bazen birden fazla ve iki taraflı olabilir.memede kitle tehlikelimidir

Basit fibroadenomlarda kanserleşme riski yoktur. Bazı hızlı büyüyen kompleks fibroadenomlarda risk artışı vardır.

Muayeneyle kolaylıkla fibroadenom lehine düşünülebilmekle birlikte USG ve 40 yaş üstü mamografi gerekebilir. MR çoğunlukla gereksizdir. İyi huylu olduğundan emin olunan kitleler 1 yıl süreyle 6 ayda bir, sonra yılda bir kontrol gerekir. Hızlı büyüyen, bazı bulguları atipik olan kitlelere biyopsi gerekir (kalın iğne biyopsisi).

10-18 yaş arasında genç yaş (jüvenil) fibroadenomu olabilir. Hızlı büyüyorsa çıkarılır.

5 cm. üzerindekilere dev fibroadenom denir.Sıklıkla, bazen kötü huylu olabilen filloid tümörlerle karışabilir, kalın iğne biyopsisi yapıldıktan sonra  çıkarılmalıdır.

İntraduktal papillom (süt kanalı polipleri): Çoğunlukla iyi huyludur fakat kötü huylu da olabilirler. İlk başlangıçta iyi huylu olsa da büyüdükçe kanserleşme oranı yüksektir. Bazen tek, bazen çok sayıda olabilirler. İyi huylu bezeler arasında düşük bir oranı oluşturur. Meme başına yakın olanlarda kitle küçükken memenin ucundan akıntı görülebilir, uzak olanlar ele gelen beze şeklinde kendini gösterir. Her bir tipi değişen derecede kanserleşme riski taşıdığından papillomu  çıkarmak gerekir, çıkarmak hem tanı hem de  tedavi sağlar.

Memedeki kötü huylu kitleler

Meme kanseri kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Memede bir kitle görüldüğünde gerek muayeneyle, gerek tetkik yöntemleriyle aksi ispatlanana kadar kötü huylu kabul edilmelidir. Aksi taktirde zaman kaybı hastanın aleyhine olacaktır. Muayenede sert, fiske (yerinden güç oynatılabilen), cilde yapışıktır. Hızla tetkik ve tedavi edilmelidir.

           Memede kitle tedavisi nasıl olmalı?

Memedeki kitlenin tedavisi çok genel bir tanımdır. Takip ve tedavi  kitlenin büyüklüğüne, cinsine, özelliklerine  ve hastanın yaşına, taşıdığı risk faktörlerine göre değişir.

Hasta genç ve herhangi başka risk faktörü taşımıyorsa, muayene ve tetkiklerde iyi huylu olduğu kesinse, 2 cm. den küçükse takip edilir.

Hastada meme kanseri açısından risk faktörleri varsa, 40 yaş üzerindeyse, muayenede ve tetkiklerde kötü huylu olduğu hakkında şüphe varsa ince iğne biyopsisi veya kalın iğne (keskin iğne-trucut) biyopsisi yapılmalıdır. Mümkünse trucut biyopsi tercih edilmelidir. Bu işlem doku tanısı konulduktan sonra ameliyat gerekip gerekmeyeceği hakkında fikir verir. Böylelikle hem tanı için hem tedavi için olmak üzere 2 kez ameliyat olmanın önüne geçilir.

İğne biyopsisi sonucunda  kitlenin  iyi huylu olması durumunda takip edilir, hızlı büyüyorsa  ve hastada risk varsa yalnızca kitle çıkarılır.

İğne biyopsisi sonucunda  kötü huyluysa meme kanseri  prensiplerine göre tedavi edilir.

463 Yorum

 1. Hocam Merhaba . Adet zamanın da göğüslerimde fazla ağrı oluyor bu normal midir? Göğsümü kendim muayene ettiğimde elime herhangi birşey gelmiyor

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Adet zamanına yakın dönemlerde memelerde ağrı olması normal. Bazı memeler hormanlara daha duyarlı olduğundan, bazı memelerin yapısı fibrokistik yapıda olduğundan ağrı fazla olabilir. Fakat yine de 1 kez doktor muayenesine gitmeniz ve doktor muayenesi sonrasında en azından bir ultrason yapılmasında fayda var. Yaşınız 40 yaş üstünde ise mutlaka gitmelisiniz ve mamografi de çekilmelidir.

 2. merhaba hocam memede kitlenin büyüklüğü küçüklüğü önemli mi ?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Memedeki kitlenn büyüklüğü önemli. Bu önem kitlenin ne olduğuna bağlı. Eğer kist ise bir önemi yok.İyi huylu ise küçük kitleleri takip ediyoruz. Büyürse inceleyip, biyopsi aldıktan sonra çıkarıyoruz. Kanser düşünülen kitlede yapılan tetkikler ve tedavi sırası büyüklüğüne göre değişiyor.

 3. aynur emrelli

  merhaba sağ göğsümde 3 cm çapında kitle var
  ultrason ve mr ile izlendi süt kanalı yağ kitlesi denildi.
  3 ay bekledim tekrar ultrason bakıldı, küçülme olmadı.
  aldırmak mı gerekir aldırmasam bi risk taşır mı ?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Memedeki 3 cm. kitle yağ bezesi düşünülse de tetkik edilmesi gerekir. Büyümemesi iyi huylu olduğunu gösterir. Ancak patolojik inceleme ile ne olduğunun kanıtlanması gerekir. Ultrason eşiliğinde tru-cut biyopsi yapılıp lipom(yağ bezesi) olduğu kesin ise aldırmaya gerek yok. Patoloji sonucuna göre yağ bezesi değil de başka iyi huylu bir kitle ise alınıp parçanın tamamının incelenmesi yerinde olur.

 4. merhaba hocam kendi kendime meme muayenesi yaptığımda elime küçük yağ bezesi gibi şeyler geliyor ne yapmalıyım ?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Memede elinize bir beze geliyorsa bu bezenin ne olduğunu izah etmek gerekiyor. Bu sebeple genel cerrahi uzmanına muayene olmanız, yaşınız,ailedeki kanser öyküsü,doğum ve adet durumlarınız dikkate alınarak ultrasonografi ve mamografi gibi ileri tetkikler gerekir.

 5. hocam memede kitle olduğu zaman nasıl bir tedavi yöntemi uyguluyorsunuz?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Memedeki kitlelerin tedavisinden çok teşhisi önemlidir.Her kitlenin iyi-kötü huylu olduğu ispatlanmalıdır.İyi huylu olduğu düşünülen kitle büyümüyorsa tedavi edilmez,takip edilir. Büyüyorsa kalın iğne biyopsisi alındıktan sonra çıkarılabilir. kötü huylu olduğu düşünülen kitlelerden yine ameliyat etmeden önce tru-cut (kalın iğne) biyopsi ile kanserin tipi tespit edilir. Ve hangi aşamada olduğu,koltuk altı-tüm vücut yayılması olup olmadığına bakılır. Sonra hastalığın evresine, kişinin yaşına ,tümörün agressif olup olmamasına göre değişen tedavi planlanır.Cerrahi-kemoterapi-radyoterapi tedavileri yapılır.

 6. Doktorum portakal görünümünün normal olduğunu söylüyor..inflame epidermal kist bu görüntüyü yaparmı..ameliyat sonrası ödemden dolayı geçmemiş olabilirmi…tekrar beni aneliyat eden doktora gitmek istemiyorum çünkü her defasında bişey yok diyor..üstelemek istemiyorum..geçmezse size gelmeyi düşünüyorum saygılar

 7. merhaba hocam gögüsümde kitle var nasıl tedavi ediyorsunuz ?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Memedeki kitlelerin tedavisinden çok teşhisi önemlidir.Her kitlenin iyi-kötü huylu olduğu ispatlanmalıdır.İyi huylu olduğu düşünülen kitle büyümüyorsa tedavi edilmez,takip edilir. Büyüyorsa kalın iğne biyopsisi alındıktan sonra çıkarılabilir. kötü huylu olduğu düşünülen kitlelerden yine ameliyat etmeden önce tru-cut (kalın iğne) biyopsi ile kanserin tipi tespit edilir. Ve hangi aşamada olduğu,koltuk altı-tüm vücut yayılması olup olmadığına bakılır. Sonra hastalığın evresine, kişinin yaşına ,tümörün agressif olup olmamasına göre değişen tedavi planlanır.Cerrahi-kemoterapi-radyoterapi tedavileri yapılır.

 8. Hocam,mememde dışardan belli olacak şekilde olan ağrılı ve üzeri delik delik olan bir sertlik şikayetiyle genel cerraha gittim..ultrasomda mastit denildi antibiyotik kullandım ama ağrısı geçti kendisi geçmedi.doktor parça alalım patolojiye gönderelim dedi lokal anesteziyle ameliyat oldum hepsini aldı patoloji raporunda :inflame epidermal kist.. yazıyor…ameliyat yeri geçmeden tekrar sertlik oluştu ve o delik delik görüntü portakal görünümü gibi geçmedi..bu durumda beklemeliöiyim yoksa tekrar doktora gideyimmi..saygılar

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Alınan parçada önemli bir durum yok. Cilde ait br kist varmış,iltihaplanmış ve alınmış.Önceleri alınan yer yeni bir doku ile doldurulur yani sert doku ele gelir. Ama yine delik ve portakal görüntüsü oluştuysa tekrar görmek gerekir. Doktorunuza kontrole gitmenizde fayda var.

 9. Hocam annemin ultrasyon filminde Sağ meme saat hizasında areola kenarında 8*3 mm boyutunda septali kist izlenmistir yazıyor annem kanser olabilir mi

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Bahsettiğiniz ultrason bulgusunda önemli bir durum yok. Bu boyutta kist herkeste olabilir,önemi yoktur,müdahale ve tedavi gerektirmez. Annenizin de her kadın gibi adet durumu (menapoz?), yaş, doğum, ailede kanser varlığı gibi kriterler değerlendirilerek takip edilmesi gerekir. Teşhiste ve takipte muayene bulguları da önemlidir.

 10. Hocam ultrason sonucumu cevaplarmısınız
  Her iki meme cilt cilt altı normaldir.Glandüler dokudan zengin liposkleroze meme paterni mevcuttur.
  Her iki memede FKH ile uyumlu görünür izlendi.
  Her iki memede yer kaplayan solid lezyon izlenmedi.
  Sol memede dağınık yerleşimli 8 mm küçük ağırlıklı olarak basit görünümlü kist izlendi.
  Komşu parankimlerinde kaba kalsifikasyonlar da eşlik etmektedir.
  Sağ memede dağınık 1 cm küçük az sayıda ağırlıklı olarak basit görünümlü kist izlendi.Ayrıca saat 10 hizasaı areolaya 2 cm uzaklıkta lobüle konturlu 8×4 mm boyutunda yoğun içerikli saat 12 areola kenarında 11×8 mm boyutunda duvarı kalın lobüle konturlu septalı internal ekolar içeren kist izlendi.Çevre paranniminde eşlikçi kaba kalsifikasyonlar izlendi.
  Her iki aksiller bölgede bir kaç adet reaktif görünümde lenf nodul mevcuttur.

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Ultrasonda bahsedilen lezyonlar iyi huylu lezyonlardır.Herhangi bir müdahale gerekmez. İlk zamanlarda 6 aylık sonra yıllık periyotlarla takip edilmesi yeterlidir. Ancak tüm hastalıklarda olduğu gibi meme hastalıklarda da yalnız ultrasona bakıp karar verilemez. Muayene esastır. Muayenede elde edilen belirtilerle birlikte yaş,ailede kanser olup olmaması,adet-menapoz durumu, doğum sayısı gibi bilgiler değerlendirilerek ileri tetkik ya da takip süresi belirlenir.

 11. HOCAM GÖĞÜSMDE KİTLE GİBİ BİŞEY VAR ACABA KANSER Mİ NE BİLMYORUM BENİ RAHATSIZ ETMYOR SADECE SERTLIK VAR NE YAPMAM LAZIM?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Memedeki her kitle kanser olma ihtimaline karşı muayene edilip tetkik edilmesi gerekir. Ağrı yapmaması önemli değil. Aksine kötü huylu kitleler ağrısızdır. Genel cerrahi uzmanına muayene olmalısınız. Yaşınızın durumuna göre mamografi,ultrason,gerekirse MR hatta yine gerekirse iğne biyopsisi yapılmalıdır.

 12. Hocam Sol göğsümde ağrılı bir sertlikle doktora gittim Doktor ultrason istedi ultrason sonucu söyle sol memede yaklaşık 48 virgül 5 çarpı 21mm ebatlı alanda heterojenite izlenmiş olup sonografik olarak sınırları şekillen lezyon saptanmadı bundan sonra Doktorum emar istedi emar için gün Beklerken göğsümde kızarıklık arttı şişlik enfeksiyon denildi apseye dönüşmüş apse boşaltıldı şu an antibiyotik tedavisi görüyorum Sizce buradan kötü bir şey çıkar mı

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   İlk ultrasonda memenin tariflenen bölgesinde muhtemelen iltihabi değişiklikler tariflenmiş,sonra apse oluşmuş.Her apse kötü bir şey demek değildir. Emzirmiyorsanız belki bir kist enfeksiyonu olabilir. Apsede önemli olan takibinizi ve kontrolünüzü yaptırmanız. 15 günde tedaviye cevap vermezse,hiç gerileme olmazsa özel çeşit iltihaplar ve kanser olma ihtimaline karşı biyopsi almak gerekir.

 13. hocam göğüsümde üst tarafta kitle var 5 aylık bebeğim var emziryorum alırsak bir sorun olur mu?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Öncelikle kitlenin nasıl bir kitle olduğu tetkik edilmelidir. Muayene ve tetkikler sonrasında kötü huylu olup olmadığı şüpheliyse kalın iğne biyopsisi alınmalı iyi-kötü ayırımı yapılmalıdır. Kötü ise zaten tedavi(ameliyat,kemoterapi vs.) yapılması şarttır. İyi huylu olduğu kesinleş,nce ameliyatla almaya gerek yok takip edilebilir. 6 ay sonra muayene ve ultrasonla büyüme olup olmadığına bakılır. Büyüme gösteriyorsa alınır. Emzirme döneminde iyi olan kitle için meme ameliyatı tercih edilmez.

 14. HOCAM MAKAT ÇATLİĞİM VAR BOTOKS DÜŞÜNMYORUM KESİN AMELİYAT Mİ OLMAM LAZIM?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Makat çatlağınız uzun süreden beri varsa,derinse ve en önemlisi anal kanalı saran kasta (sfinkter) kasılma oluşmuşsa,yani makat kas spazmı nedeniyle daralma yapmışsa ameliyat gerekir. Bu saydığım şeyler yoksa ilaçlarla tedavi olma şansınız vardır.

 15. HOCAM GÖGÜSÜMDE KİTLE VAR KANSERDEN KORKUYORUM AMELİYAT OLMALI MIYIM? YOKSA BAŞKA BİR TEDAVİSİ VAR MI?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Memedeki her kitle hemen ameliyat olmalı diye bir kural yok. Önce muayene ve bazı tetkiklerle kitlenin ne olduğu,iyi-kötü olduğu tespit edilmeli. Doktorunuz muayene bulgularına,yaşınıza,menapoz durumuna,doğum-emzirme durumunuza, ailede kanser olup olmamadığına göre mamografi,ultrasonografi veya MR isteyebilir. kötü şüphe içeriyorsa ameliyat planlamadan önce tru-cut dediğimiz kalın iğne biyopsisi yapılarak kötü olup olmadığı patolojik olarak kanıtlanır. Ameliyat ve diğer tedavi planlaması biyopsiden sonra yapılır. iyi olan kitleler,bazıları biyopsi bile gerekmeden takip edilebilir. İlk fırsatta muayene olmanız gerekir.

 16. hocam iki gögüsümde kitle gibi bişey var çok korkuyorum knser olmasın agrı yok ama şiş ve sertlık var ne yapmalıyım?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Meme kitlelerinde ağrı genellikle olmaz. Her kitle muayene ve bazı tetkiklerle araştırılması gerekir. İlk fırsatta genel cerrahi uzmanına muayene olmalısınız. Yaşınıza,çocuk doğurmuş olup olmadığınıza,ailede kanser olup olmadığına,adet-menapoz durumuna göre tetkikler yapılmalıdır.

 17. hocam her reglde göğüsümde sertlık oluyor sanki bi kitle var ne olabilir yada ne yapmalıyım ?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Adet öncesi dönemde hormonların etkisiyle meme dokusunda gerilme,ödem olabilir. Adet bitiminde geçer. Yine de kitle imajı varsa genel cerrahi uzmanına muayene olursanız (gerekirse ultrasonografi) emin olunabilir.

 18. HOCAM BEN 4 AYLİK BEBĞİM VAR VE SOL MEMEDE KİTLE GİBİ BİR SERTLIK VAR ACABA NEDEN ? NE YAPMALIYIM?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Memedeki her sertlik mutlaka muayene ve bazı tetkiklerle incelenmelidir. İyi huylu ise takip edilir,kötü huylu olduğu düşünülen kitleler ileri tetkik ve gereken tedavi yapılır. kötü huylu lezyonlar genç ve süt verenlerde daha nadirdir fakat olursa hızlı seyreder. Bu nedenle en kısa zamanda muayene olmalısınız ve gerekirse ultrason yaptırmalısınız.

 19. hocam mememde ucunun etrafınde kıl var ne yapmam lazım ?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Yapısal olarak meme ucunun etrafında kıllar olabilir. Hiç bir şey yapmanıza gerek yok. Eğer kıllanma artıyorsa hormonal bozukluk olup olmadığıyla ilgili olarak endokrinoloji uzmanına muayene olmanız gerekir.

 20. Seher hanim bana cvb Bana cevap yazdığınız için çok teşekkür ederim Yalnız ben eposta adresimi sonundaki tek bir harfi koymayı O günüm Moral bozukluğuyla unutmuşum yani bana attığınız eposta bana ulaşmadı onu da sonradan fark ettim buraya e-postayı kaydedince eğer zahmet olmazsa yani silmedi iseniz Bir daha atma imkanınız var mı Ben e-postama tekrardan düzgün bir şekilde yazıyorum bir harfi unutmuşum yalnızca

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek
İletişim Bilgileri