MEME HASTALIKLARI

Asıl görevi süt salgılamak olan memeler; süt kanalları, süt bezeleri ve destek dokusundan oluşur. Bu dokularda bazen normal sayılabilen, bazende hastalık sayılan değişiklikler görülür. Bu değişikliklerin bir kısmı önemli olmasa da bir kısmı gerek yaşam konforunu olumsuz etkilemesiyle gerekse bazen ölüme sebep vermesiyle oldukça önemli olabilir.

Memenin hastalıklarında ağrı ,akıntı, şişlik gibi şikayetler çoğunlukla hayati önem taşımazlar fakat hastanın günlük yaşamını oldukça olumsuz etkilerler.

Meme Hastalıkları Uzmanı

Bu hastalıkların çok büyük bir kısmı iyi huyludur ve çoğunlukla tedavi gerektirmez.
Kadınlarda en sık görülen kanser olan meme kanseri erken yakalandığında tedavi olabilirse de geç tanı konulduğunda ölümcül bir hastalıktır. Hala geç teşhise bağlı olarak kadınlarda sık görülen ölüm sebebi olarak yerini korumaktadır.

Memenin doğumsal bozuklukları:

Memenin tek taraflı ya da çift taraflı olmaması, memenin  başının olmaması, aksesuar meme olarak adlandırılan ikiden fazla memenin veya  ucunun olması, koltuk altında süt bezlerinin  bulunması gibi bozukluklardır.

Bazı edinsel (doğuştan olmayan, sonradan oluşan) bozukluklar vardır. Örneğin hormonal bozukluklara bağlı olarak  ergenliğin erken olması, dolayısıyla neredeyse çocukluk çağında memelerin fazla ve hızlı büyümesi, erkeklerde tek veya iki taraflı büyüme (jinekomasti), memenin ileri derecede büyümesi gibi hastalıklar oluşabilir.

Memenin iyi huylu hastalıkları:

 Kistler:

Çok sık görülen, sıkça şikayete sebep olabilen iyi huylu lezyonlardır. Kistler  içi sıvı dolu keseciklerdir. Sıklıkla  ağrılıdır. Şikayetler adet  öncesi dönemde  artabilir, kistler büyüyerek  memelerde gerginlik ve hassasiyete sebep olur.

Basit kistler çok büyüyüp verdiği rahatsızlık artmadığı sürece tedavi gerektirmez, eğer kistlerde büyüme olursa ponksiyon dediğimiz enjektörle  boşaltma işlemi yapılabilir. Alınan sıvı, eğer hasta içini rahatlatmak için incelenmesini isterse veya doktor şüpheli durum görürse patolojiye gönderilir. Bunun dışında incelemek gerekmez. Çünkü bu kistler iyi huyludur.

Komplike kistlerde  durum daha farklıdır. Kistlerin içerisinde katı (solid) alanlar vardır. Bu solid alanların tetkik edilmesi gereklidir. Kistin içerisindeki katı alanlardan iğne biyopsisi almak gerekebilir.

Fibrokistik Hastalık (Memenin Fibrokistik Değişiklikleri):

Aslında hastalık olarak kabul edilmez. Son zamanlarda fibrokistik değişiklikler olarak adlandırılır. Ele gelen net bir kitle yoktur. Muayenede memenin dokusu yoğun olarak ele gelir. Yoğun doku içerisinde büyümüş kistler  kitle gibi ele gelir. Genç kadınlarda daha sık görülür.  Menapozdan  sonra hormon almayan  kadınlarda az görülür. Fibrokistik memelerde şikayetlerin fazla olmasının sebebi  östrojenin (kadınlık hormonu)  memedeki  dokular üzerine etkisidir. Adet dönemine uygun olarak artan, azalan periyodik bir ağrı vardır. Adete yakın dönemde artar, adet bitimine yakın kaybolur. Bir daha ki adet yaklaşıncaya kadar kişi rahattır. Bazen bu periyoda uymayıp devamlı olabilir. Bazen de menapoz sonrasında sanki adet görüyormuş gibi periyodik ağrı görülebilir.

Önceleri memelerdeki fibrokistik değişiklikler hastalık olarak kabul edilirdi ancak şu anda hastalık olmadığı kabul edilmekte ve fibrokistik meme  tanımı kullanılmaktadır. Hastalık olmadığından özel bir tedavisi yoktur, şikayetleri gidermeye yönelik ağrı kesici gibi ilaçlar kullanılabilir.

Çok rahatsız edici ağrılarda çuha çiçeği yağı veya bitki özlerinden  yapılmış ilaçlardan kullanılabilir.

Fibroadenomlar:

Her büyüklükte olabilir, genellikle 2 cm. den küçüktür. Düzgün yüzeyli, hareketli, kauçuk kıvamında, çoğunlukla eliptik (eni ve boyu farklı) kitlelerdir. Tek veya çok sayıda, tek memede veya her iki memede birlikte görülebilir. Bazen ileri derecede büyür, 5 cm.den büyüktür (dev fibroadenom). Dev fibroadenomlar filloid tümörle karışabileceğinden kalın iğne biyopsisi yapıldıktan sonra çıkarılmalıdır.

Genç yaşlarda daha sıktır. 50 yaş üstü nadirdir. Menapozdan sonra küçülme eğilimindedirler. Jüvenil fibroadenom tipi ergenlik döneminde (10-18 yaş) görülen tipidir.

Hamilelikte hormonların etkisiyle büyüme gösterebilir.

Hızlı büyüyen kompleks fibroadenomlarda kanserleşme riski vardır, basit fibroadenomlar kanserleşmez.

Muayenede çoğunlukla fibroadenom düşünülmesini sağlayan bulgular vardır. Muayeneye ek olarak ultrasonografi, 40 yaş üstünde mamografi  yapılmalıdır. Fibroadenom tanısı koymak için MR gerekmez.

Fibroadenom düşünülen, iyi (benign) olduğundan emin olunan  kitleler 1 yıl süreyle  6 ay aralıklarla, sonra yılda bir kontrol edilir. Kitlede hızlı büyüme olursa tru-cut biyopsi (kalın iğne biyopsisi) yapılmalıdır.

Fibroadenomları genellikle çıkarmaya gerek yoktur. Klinik muayene, radyolojik tetkikler ve tru-cut biyopsi ile  iyi bir  değerlendirme sonrası fibroadenomlar için konservatif tedavi yani takip etme, güvenli ve  kabul edilmiş  bir yaklaşımdır. Hastaya takiplerine gelmesinin önemi anlatılır.

Bazı durumlarda fibroadenomu çıkarmak gerekir:

*Takip hastayı ileri derecede strese sokuyorsa, hasta kitlenin kötü olmadığının açıklanmasına rağmen  çıkarılmasını  ısrarla istiyorsa

*Takipte 6 ayda  kitle boyutu % 20 den fazla büyüyorsa, ultrason görüntüsünde değişiklik olmaya başladıysa,

*Yaşı 35 üzerindeyse ve ailede özellikle 1. ve 2. derecede yakınında kanser varlığı gibi risk faktörleri varsa,

*Bazı  hastalıklar  nedeniyle takip ve tedaviye gelemeyecek durumdaysa  kitle çıkarılabilir.

Cerrahi eksizyonda yani kitle çıkarıldığında memeyi deforme etmesi, oluşacak nedbe dokusu nedeniyle muayene ve mamografi takiplerini zorlaştırması, yara yerinde ödem, cilt kalınlaştırması gibi yan etkiler beklenebilir.

Yani fibroadenomlarda tedavi planlanırken  hastanın ve kitlenin her bakımdan değerlendirilmesi ve ona göre cerrahi tedavi veya takip kararı alınmalıdır.

İntraduktal papillom (süt kanalı polipleri):

Çoğunlukla özellikle erken dönemde iyi huyludur ama tiplerine göre  değişen derecelerde kanserleşme ihtimali vardır. Areola altındaysa ya da uç kısıma yakınsa  erken dönemde akıntı yapar, uzak yerleşimliyse kitle olarak belirti verir. Papillom küçük te olsa çıkarılması gereken bir kitledir. Böylece hem kesin tanı konulmuş hem de tedavi edilmiş olur.

Yağ bezeleri:

Memedeki yağ hücrelerinin çoğalmasıyla oluşan bezelerdir. Öncelikle kitle değil de lipom olduğu muayene ve tetkiklerle ispatlanmalıdır. Herhangi bir müdahale gerektirmeyen kitlelerdir. Kansere dönmezler. Hızlı büyüyenler veya estetik olarak deformasyon yapanlar çıkarılabilir. Hızlı büyümüyorsa ve lipom olduğu tru-cut biyopsi ile kanıtlanmış olan yağ bezelerinin çıkarılmasına gerek yoktur. Bu bezeleri çıkarmak da deformasyon yapar ve yerinde oluşan nedbe dokusu takiplerde zorluk çıkaracaktır.

Memenin iltihapları (mastit, memenin apseleri):

Süt verme döneminde (laktasyonda ) sıktır. Ortamda süt olduğu için mikropların çoğalması için uygun bir ortam vardır. Önlemek için memenin ucunun bakımı ve  temizliği önemlidir. Ucundaki çatlaklar  tedavi edilmelidir. Sık emzirmek ve memeyi iyi boşaltabilmek gerekir.

Memede şiddetli ağrı, ciltte kızarıklık, ödem vardır. İltihap dağınık bir haldeyken mastit adı  verilir, bir araya toplanıp cerahat halini alınca apse adını alır. Mastit döneminde tedavi edilebilirse cerrahi müdahaleye gerek olmaz. Apseleşirse mutlaka cerrahi bir müdahaleyle apseyi boşaltmak gerekir.

Apsede zonklayan tarzda ağrı, ciltte kızarıklık ve şişme vardır. Önceleri sert olan iltihaplı alan yumuşamaya başlar. Erken müdahale edilmezse apse büyür, kendiliğinden boşalabilir.

Emzirmeyen kadında iltihaplanma olması da çok önemlidir. Bazı meme kanserleri (enflamatuar meme kanseri) iltihaplanma şeklinde kendini gösterdiğinden bu tip mastitler kanserle karışabilir. Bu nedenle iltihap tedavisine uzun süre devam etmek ve bu konuda ısrarcı olmak yanlıştır. Tedavide mastitte gerileme olmazsa vakit geçirmeden biyopsi alınmalıdır.

Süt vermeyen kadındaki mastitler, tüberküloz mastit, periduktal mastit, granülamatöz mastit  gibi çeşitler gösterir. Bu tanılar patolojik inceleme sonucunda konulan tanılardır.. Mastitin tipine göre genellikle uzun bir ilaç tedavisi yapılır. İlaç tedavisi bitince meme dokusunda kalan mastit odağı çıkarılır. Tedavi edilmeden cerrahi müdahale yapılırsa yara kapanmasında gecikme olur hatta iyileşme görülmeyebilir.

Meme kanseri:

Kadınlarda görülen en sık kanser türüdür. 8 kadından biri hayatının bir döneminde meme kanseri olmaktadır. En sık 40-59 yaşları arasında görülür. 30 yaş altı ve 70 yaş üstünde de  görülebilir. Kadınlarda ölüm nedeni olarak da akciğer kanserinden sonra ikinci sıradadır. Görülme sıklığında 1.sırada olduğu halde ölüm sırasında ikinci sıraya gerilemesi meme kanserinin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu gösterir.Tabii erken teşhis ve tedavi edilebilirse ölüme sebep olmayabilir.

40 yaşın üzerinde memede sert, fiske (yerinden güç oynatılabilen), cilde yapışık bir kitle görüldüğünde aksi ispatlanıncaya kadar kanser kabul edilmelidir ve hızla tetkik ve tedavisi yapılmalıdır.

Sık görülen meme kanserini teşhis etmekte ilk basamak belirli periyotlarla kadının kendi kendini muayene etmesidir. Bir kadın kendisinde aşağıdaki belirtileri tespit ettiğinde acilen bir doktora başvurmalıdır;

Kitle, ciltte çekilme veya portakal kabuğu görüntüsü, deride kızarıklık, meme başında çekilme, içeri çökme ve akıntı, koltuk altında ele gelen kitle.

Hangi kadınlar risk altındadır?

50 yaş üstünde olanlar, ailede meme kanserli bir ya da birden fazla yakınının meme, yumurtalık kanseri olması, meme kanseri yapan genlerin mevcut olması (BRCA1, BRCA2) ilk adeti 12 yaşından erken olanlar, 55 yaşının üstünde menapoza girenler, başka bir sebepten dolayı göğüs bölgesine radyasyon ışını alanlar diğer kadınlara göre daha fazla  kanser olma riski taşırlar. Bu faktörleri değiştirebilmek kişinin elinde değildir. Bunlara ilaveten risk faktörü olup ta kişinin değiştirebileceği faktörler vardır: İlk gebeliğini geç  yaşta olanlar, emzirmeyenler, doğurmayanlar, şişmanlar, yağdan zengin beslenenler, menopoz tedavisi gibi hormon tedavisi  olanlar, doğum kontrol haplarını uzun süreli kullananlar, alkol ve sigara kullananlar, hareketsiz yaşam sürenler de kanser riski fazladır.

Teşhis önce kendi kendine muayene, sonra doktor muayenesi, mamografi, ultrason, MR gibi ek tetkikler sonrasında biyopsi ile konur. Biyopsi ultrason eşliğinde kalın iğne biyopsisi (trucut) ile yapılır. Patolojik inceleme sonrasında hastanın yaşı, ışın (radyoterapi) ve kemoterapi alabileceği, tümörün cinsi, alt tipi gibi kriterler  göze alınarak ameliyat çeşidi belirlenir. Tümör cinsi ve diğer kriterler uygunsa çoğunlukla meme koruyucu  cerrahi dediğimiz kitlenin sağlam sınırlarla çıkarılması ameliyatı yapılır. Koltuk altındaki lenf bezlerine örnekleme (sentinal lenf nodu biyopsisi) yapılarak lenf bezine sıçrama olup olmadığı tespit edilir. Yayılma varsa aynı anda koltuk altı lenf bezleri temizlenir, en az 10 tane lenf bezi alınmalıdır. Cerrahi tedavisi sonrası tümörün durumuna göre kemoterapi ve radyoterapi uygulanır.

73 Yorum

 1. Merhaba hocam
  Benim sol kol atımda kitle gibi bi şişlik var. Ele geliyo baya. Göğüslerimde de mavi damarlarım cok ama cok belirginleşti ağrım yok. Hamile de değilim korktum açıkcası meme kanserinden. Lütfen bişey söyleyin. Size muayeneye gelmeti düşünüyorum en kısa zamanda zaten.

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Koltuk altında şişlik yağ bezesi, aksesuar meme dokusu dediğimiz durumlar olabilir. Yeni gelişen bir beze lenf bezi hastalıkları olabileceğini düşündürür. Lenf bezi büyümesi basit bir enfeksiyondan olabileceği gibi önemli hastalıklardan (lenfomalar,lenf bezi tüberkülozu,meme kanseri gibi) dolayı olabilir. En kısa zamanda muayene olmanız ve ileri tetkikler yapılması gerekir.

 2. Merhaba hocam, 2 aylık bir bebeğim var. Göğüs yaralarımdan dolayı sol göğsüm kanıyordu. Bunun üzerine fito ve garmastan krem kullandım. Yaralar ve kanama geçti ancak sol göğsümde bir gözenek çok açıldı, küçük beyaz bir kitleyle kaplı. Göğüs kalkanı sürekli süt doluyor ve o göğsümde süt birikmiyor. Acaba oluşan büyük gözenekten kaynaklanabilir mi, ne yapabilirim?

 3. İyi günler hocam..iki ay önce annem mamografi ve USG cektirmisti..doktor şüpheli bi kitle bulmuştu ama biyopsi yapilmadi..başka bi doktor daha bakti ben şüpheli bi şey görmüyorum demişti..sonra mr da cikmisti..bugün tekrar USG çekildi ama doktor yine kitleyi göremedi..doktor neden kitleyi goremiyo olabilir..kitle iki ay önce 7 mm di..annemi 1-2 ay sonra iyi bi merkeze doktora gotursem geç kalmis olur muyuz..yani 7 mm lik bi kitle kotu huyluysa 3-4 ay zaman kaybi midir ?

  • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

   Kitleyi göremeyen genel cerrahi uzmanı ise 7 mm.lik kitle muayenede ele gelmez zaten. Radyoloji uzmanı göremiyorsa kitle yok demektir. Başka bir doktor gördüyse kontrol etmek gerekir. 7 mm.bir kitlede 2 ay önemli bir zaman kaybı değildir. Fakat hastanın endişesini gidermek için ya da kitlenin ne olduğunun kanıtlanması için zaman geçirmeden götürmenizde fayda var. Annenizde ciddi bir şey düşünmesem de, meme kanseri için 2 ay genellikle önemli olmada da bazı tip tümörler hızlı ilerleyebilir.

   • Çok tesekkur ederim ..size daha önce de sormustum..genel cerrah annemi muayene etmedi bile..hicbi şey sormadi..şüpheli kitleyi radyolog gormustu ama tayini cikti gitti..diğer radyolog göremedi..kitle mr da da görünmüştü..ben kitlenin olduğunu düşünüyorum ..kitlenin düzgün sinirli olması önemli bi şey mi..çok büyük ihtimalle iyi huylu olduğunu gösterir mi..annemi bi araştırma hastanesine götürüp biyopsi yaptırmak istiyorum ..kararim doğru bi karar mi sizce ?

    • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

     Kitleyi gören radyolog başka ise ,MR da kitle görüldüyse, tekrar kontrol USG yapılması gerekir. Yeni USG yapacak olan radyoloji uzmanına MR CD lerini götürürseniz daha iyi değerlendirir. Kitlenin düzgün sınırlı olması iyi olduğu lehinedir. Annenizin hastalığı,durumu tam izah edilemediğinden meme ile ilgili ileri bir merkeze götürmeniz doğru olur.

   • Eşim geçen hafta sağ meme kis ameliyatı oldu iki gündür kanlı irin akıyor normalmidir

    • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

     1 hafta sonra olan kanlı,irinli akıntı olması normal değildir. Ameliyatı yapan doktorunuza başvurmanız iyi olur.

 4. Merhaba hamileydim ve bebek dusurdum gogsumde 22 mlme inmis bir apse vardi sisti ve iki yerden delindi bir ay olcak iki kutu antibiyotik verdi doktor disa akmasi iyimi kotumu toplmda 1 senye yaklasti 5 kutu antibiyotik kullandim korkuyorum

 5. Merhaba hamileydim ve bebek dusurdum gogsumde 22 mlme inmis bir apse vardi sisti ve iki yerden delindi bir ay olcak iki kutu antibiyotik verdi doktor disa akmasi iyimi kotumu toplmda 1 senye yaklasti 5 kutu antibiyotik kullandim korkuyorum

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Uzun süren iltihaplarda,15 günde tedaviyle gerileme olmuyorsa biyopsi ile kanser olmadığını kanıtlamak ve iltihabın çeşitini öğrenip ona göre tedavi planlamak için parça almak gerekir. Sizde bir düşük olayı olduğundan ve 1 yıldan beri durum devam ettiğinden kanser düşünülmez. Özel tip iltihap varlığı ve ona göre tedavi planlanması gerekir. Bu nedenle iltihaplı alandan trucut (kalın iğne) biyopsi yapılmalıdır. İltihap içeride birikirse apse yapacağından akmaması daha fazla sorun olur.

   • Hocam bu ozel tip iltihap dediginiz nedir doktor pazartesi biyopsi yapacaz dedi dusuk yaptiktan sonra mastit delindi yaralarda küçülüyor yuzde 99 kanser degil mastit diyor iltihap mikroplumu diye bakacz baska seylerde diyor kafam allak bullak

    • Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Seher Şirin

     Mastitlerde biyopsi kanser olup olmadığı,iltihabın tipi,mikroplu olmadığını belirlemek için yapılır.Sizde 1 yıldan beri olduğundan dolayı kanser olduğunu düşünmüyorum. Doktorunuz da bunu belirtmiş zaten. Mastitte iltihap değişik tiplerde olabilir. Bir kısmı antibiyotik tedavisi ile iyileşebilirken bir kısmı uzun süre kortizon tedavisi gerektirebilir. Tip tayini tedaviyi belirlemek açısından önemlidir.

 6. Merhaba hocam benim sol koltuk altında 20 gün önce şişlik oldu bir haftadır göğsüme ve sırtıma vuruyo ağrısı doktora gittim ultrosan çekti ama birşey söylemedi sonuçta sol asiller bölgede 18×8.3 boyutlarında fibroglandüler doku ekojenitesi dikkati çekmiştir aksesuar meme? .seklinde yazıyor bu nedemek iyi mi kötü mü doktor birşey söylemedi hiç

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Ekstradan meme yerine koltuk altına yerleşmiş meme dokusu mevcut. Tıpkı memeler gibi bu alanda da adete yakın zamanda ağrıma yapar,şişer. Lohusalık döneminde ve gebelikte şişebilir. Bir zararı yoktur. Ağrımasının önemi yok. Normalde alınması gerekmez. Ancak o bölgede tıpkı memedeki gibi ekstra kitleler oluşursa ya da estetik olarak çok sıkıntılıysa alınabilir.

 7. hocam emzirme dönemimden sonra koltuk altıma yakın kısımlarda sertlikler oluşmaya başladı iki farklı doktora gittim biri önemli değil basit kist dedi diğeri biyopsi alınması lazım dedi. size gelsem biyopsi alabiliyor musunuz

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Emzirme döneminde ya da sonradan çıkan koltuk altı şişliklerinde genellikle aksesuar meme dokusu dediğimiz ,koltuk altı meme dokusu tespit edilir. Genellikle hiç bir müdahale gerekmez. Koltuk altı kitleleri bu dokuda oluşan (tıpkı meme dokusundaki gibi) kistlerde,gibroadenomlarda olabileceği gibi lenf bezlerinde olabilir. Biyopsi yapılmadan önce iyi bir muayene ve tetkik gerekir. Açık biyopsi tabii ki yapabiliyorum fakat öncelikle biyopside açık ameliyatlı biyopsi yerine trucut dediğimiz biyopsiyi ultrason eşliğinde radyolog arkadaşlara yaptırıyoruz. Böylece ameliyatsız teşhis imkanı oluyor.

 8. hocam merhaba sol mememde şişlik ve ağrı oluşmaya başladı. yapılması gereken tetkikler nelerdir. teşekkür ederim

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Şişlik ve ağrı enfeksiyona ya da meme içinde kist ya da fibroadenoma ya da bir kitleye bağlı olabilir. öncelikle genel cerrahi uzmanına muayene olmalısınız. muayenedeki bulguları,ne düşündüğünü belirterek cerrahınız gereken tetkikleri ister. İlk planda yaşınız gençse ultrasonografi,40 yaş üstündeyse mamografi ve ultrason istenir. Enfeksiyon ya da apsede muayene sonrası ultrason yapılması gerekir.

 9. hocam merhaba. bir çocuk annesiyim. emzirme dönemim biteli 2 yıl oluyor. ara ara sızlama hissiyle beraber sol mememden akıntı geliyor. kötü kokulu. ne olabilir. tesekkür ederim

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Sızlama sonrasında meme ucunu sıkıyorsanız anlamı yok. Kendiliğinden geliyorsa,kanlı ,yeşil,kokuluysa kanal içinde polip,enfeksiyon olabilir. Prolaktin hormonu (süt salgılatıcı hormon) yüksekliğinde oluşabilir.Muayene etmek ve ultrason,yaşınıza göre mamografi ya da MR,kan tetkiki gibi bazı tetkikler yaptırmak gerekir.

 10. Nurhan demiral

  Merhaba hocam 44 yaşındayım 3 yıl önce her iki göğsümde kistler tespit edildi aspire edip patolojiye gönderdiler sonuç temiz cıktı şimdi işe sağ gogsum de şişlik ağrı ve kızarıklık var acaba bu bir kanserin habercisi olabilirmi anne ve baba tarafından lanse vakası var yoğun bir şekilde ama meme kanseri yok ne kadar risk altındayım yardımcı olursanız sevinirim

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Şu anki enfeksiyon 3 yıl önceki kistlerden farklı olarak yeniden değerlendirilmeli.40 yaş üstü yıllık kontroller yapılır. Çok nadir de olsa bazı kanser tipleri iltihap gibi seyredebilir. Ailede meme ,yumurtalık,tiroid ve prostat kanseri olması önemli. Diğer kanserler meme kanseri açısından risk teşkil etmez. Emzirmeyen kadında iltihap mutlaka tetkik edilmesi gereken bir durumdur. İlk fırsatta muayene olmalısınız.

 11. Merhabalar hocam yaklaşık 20 gündür göğsümde bir gecede meydana gelen oldukça büyük ve ağrılı bir kitle var. Gecen hafta biyopsi ve abse materyali kültürü yapıldı. Yaklaşık 50 60 ml apse alındı ve hala ciddi büyüklükte şiddetli ağrılı kitle mevcut.kültür sonuçları çıkmış ve staphylococcus aureus bakteri tespit edilmiş. Cok şiddetli ağrısı var koluma omuzuma kadar yayılıyor artık. Bu durumda ne yapılır. Biyopsi sonuclarindada kötü birşey cikar mi acaba.? Simdiden teşekkürler iyi çalışmalar

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Boşaltma işlemi enjektörle (ponksiyon) yapılmış anladığım kadarıyla.Apse bu kadar büyükse cilde kesi yaparak boşaltmak gerekir. Aksi taktirde enjektörle boşaltma yaramayacaktır. Verilen antibiyotik de bu kadar büyük apsede yeterli olmaz. Ağrının devam ettiğini doktorunuza bildirirseniz gerekeni yapacaktır.

 12. Merhaba hocam, benimde 7 aylık bir bebeğim var göğüs uçlarım yara oldu. Bi ara geçti şimdi tekrar yara oldu. Hele sol göğsüm iyice açıldı hatta içinde iltihap oluşmaya başladı. Ne yapmam gerekir gerçekten çok yoruldum. Emzircem die korkuyorum bebeğimi. Canım da ciddi yanıyor. Lütfen yardımcı olursanız sevinirim.

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Emzirmeden sonra özellikle ilk bebeklerde olabilen durumdur. Önemli olan oradan enfeksiyon girişine izin vermemeniz.Emzirmeden önce ve sonra meme ucunu iyi temizlemelisiniz.Emzirirken sağma şeklinde hareketlerle bebeğe yardımcı olarak ya da sıcak bir havlu sararak çok iyi boşalmasını sağlamalısınız. Emzirdikten sonra yara iyileştirici keremler kullanmalısınız. Enfeksiyon olup olmadığını kontrol amacıyla muayene olmalısınız.Enfeksiyon varsa ona göre tedavi olmalısınız.

 13. Meraba hocam benim goğsumde apse olduğu söylendi ameliyat oldum 20 gündür ama göğsümün içinde başka bir kitle var ve kolumda uyuşukluk yapıyor ve ameliyat olduğumdan beri yürümek te çok zorluk çekiyorum sancimda var hala cevap verirseniz sevinirim doktoruma gorundum bana güldü acaba doktorumun dediği gibi güçsüz mu düştüm yoksa başka bir belirtimi

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Meme apsesinden sonra yürüyemeyecek kadar ağrı olmaması gerekir. Yüksek ateş devam emiyorsa (apse boşalınca etmez zaten) çok güçsüz de düşürmez. Apse yerinde kitle imajı ödemden dolayı olabilir. Doktorunuz yarayı kontrol edip de güldüyse sorun yok demekki. Ağrınızı eski zonklayan ağrılarla kıyaslayın,.Ateş ve zonkalayan ağrı azalmadan devam ediyorsa tekrar kontrole gidin.

 14. Merhaba hocam benim yengem var ona 3 sene önce memede kitle var dendi ama iyi huylu dendi sonra bu kitle cogalmaya başladı yine iyi huylu dediler şimdi ise goğusunun altında önce kisarti sonra patladı intap akiyo aceba nedir bu kist büyüme yapıyo ve iki goğsundede var ne yapmalıyız lütfen cevap istiyoruz

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Memede iyi huylu dendiyse kist ya da fibroadenom olabilir. Kist olanlarda iltihap kapıp apse gelişebilir. Hasta emzirmiyorsa memede enfeksiyon nedeni araştırılmalıdır. Memedeki bir kitle büyüyorsa ve bu kitle kist değil solid dediğimiz katı bir kitleyse mutlaka tru-cut (kalın iğne) biyopsisi yapılıp incelenmeli,iyi huylu olduğu kanıtlanmalı. Yaşı,ailede meme-yumurta kanseri olup olmadığı,adet durumu ve muayene bulgularına göre tetkik edilmeli,grafiler çekilmeli.

 15. Merhaba hocam benim her iki mememde aynı anda kizariklik sislik ve portalı kabugu gibi delik delik oldu herhangibir halsizlik ağrım yok 10 gündür devam ediyor 4 buçuk aylık bu hamileyim ilk hamileligim. 5 yil once meme kucultme ameliyati oldum zararsiz kistlerim vatdi onlarda alindi doktor muayene etti bogazima kadar muayene etti nodulleri var dedi ve sonra mastit olabilir dedi suan antibiyotik kullanıyorum bi hafta sonra kontrolé gidecem eğer inflamatuar meme kanseriyse yapacak bişey yok zaten dedi ama bu tip kanserler iki goguste birden olması zor ihtimal dedi sizce kanser olabilir miyim

 16. Hem kizariklik hem sislik hemde portakal kabuğu görünümü gibi delik delik

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Portakal kabuğu manzarası klasik bilgi olarak kanserlerde görülen bir belirtidir. İltihaplarda da görülebilir.Kesin teşhis ancak biyopsi ile konulabilir.

 17. Merhaba hocam benim her iki mememde aynı anda kizariklik ve sislik oldu herhangibir halsizlik ağrım yok 10 gündür devam ediyor 4 buçuk aylık bu hamileyim ilk hamileligim. 5 yil once meme kucultme ameliyati oldum zararsiz kistlerim vatdi onlarda alindi doktor muayene etti bogazima kadar muayene etti nodulleri var dedi ve sonra mastit olabilir dedi suan antibiyotik kullanıyorum bi hafta sonra kontrolé gidecem eğer inflamatuar meme kanseriyse yapacak bişey yok zaten dedi ama bu tip kanserler iki goguste birden olması zor ihtimal dedi sizce kanser olabilir miyim

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Doktorunuzun dediği gibi enflamatuar kanser iki memede aynı anda olmaz. Yapacak bir şey yok diye bir düşünce doğru değil.Her kanserde yapacak mutlaka bir tedavi vardır. Gebelikte meme guddelerinin ve süt kanallarının genişlemesinden dolayı enfeksiyon gelişebilir.Antibiyotik tedavisinden sonra gerileme olmazsa (ki sanırım 10 günde cevap vermedi) kesin tanı için mutlaka trucut biyopsi (kalın iğne biyopsisi) yapılmalı. 10 günden beri devam ettiğine göre ultrason ve biyopsi vakit geçirmeden yapılmalıdır. Enfeksiyonda ,apsede ve özellikle enflamatuar kanserde süre çok önemlidir. Bu arada iltihaplı bölgeye giysi üzerinden soğuk uygulayın.

   • İlginiz için çok teşekkür ederim hocam bugün kontrolüm var ve antibiyotık bi işe yaramadı büyük ihtimalle biyopsi yapılacak

 18. Hocam 31 yasindayim dogum yapmadim.iki memede de önce catlak zannettigim fakat kırmızı kaşıntısız izler var 1 aydir cildiye uzmanina mi genel cerrahiye mi görünmeliyim? Tesekkurler

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Meme guddelerine (bezlerine) ait bir durum olmadığını,cilde ait olduğunu düşünüyorum.Bu nedenle bu şikayetiniz için cildiye uzmanına gitmelisiniz.30 yaşında olmanız ve doğum yapmadığınızdan dolayı kendi kendinize meme muayenesi yapmalısınız ve rutin kontrol amaçlı bir kez genel cerrahi uzmanına gidebilirsiniz

 19. Benim göysümde apse var denildi antibiyotik tedavisi görüyorum acım hala devam ediyor göysüm kızarıyor annem meme kanserioldu bende korkuyorum yardımcı olursanız sevinirim

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Apse olduğunda mutlaka apse küçük bir cerrahi müdahale ile boşaltılmalı.Meme kanseri olan hastanın 1.derecede yakınlarının daha sıkı takip edilmesini gerektirir. Kanser düşündüren meme iltihapları antibiyotikle gerilemez,yalnız ağrı olarak kalmaz,giderek tüm memede iltihap şekline bürünür. Sizde sanırım bu şekilde olmadığından korkmanıza gerek yok.Yine de kontrollerinizi ihmal etmeyin.

 20. Hocam yeni dogum yaptim gogsumun ucu yara oldugu icin sagarak bebegimi besliyorm ancak sol gogsum ateslendi sabahta sismisti agrisindan dokunamiyorm doktor enfeksiyon dedi ancak korkuyorm apselesme olurmu bu gogsumden gelen sutle besleyebilirsin dedilersutu dinlendirdikten sonra ama bi zarari olrmu

  • Op. Dr. Seher Şirin (Genel Cerrahi Uzmanı)

   Enfeksiyon olsa bile emzirebilirsiniz ya da sağdığınız sütü verebilirsiniz. Emzirirken ya da sağarken sıcak havlu koymanız memenin boşalmasını kolaylaştırır. Her iki memenin de iyice boşalmasını sağlayın.Emzirme ya da sağma haricinde soğuk uygulayın. Meme ucunu iyi temizleyin. Ağrı artarsa ve zonklayan karakter alırsa tekrar kontrole gidin.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek
İletişim Bilgileri