Kıl Dönmesi Ameliyatı Sonrası Neler Yapılmalı?

Kıl dönmesi tedavisinde ameliyat teknikleri kadar ameliyat sonrasındaki bakım ve hijyen de çok önemlidir. Bu bakım 4 dönemi içerir:

*Ameliyat sonrasında iyileşmeyi hızlandırmak: Ameliyattan hemen sonra, iyileşme döneminde yaranın iyileşmesini hızlandırmak, tedaviyi en ideal şekilde tamamlamak için bakım önemlidir. Yaranın iyileşmesinin gecikmesi, tekrar yaranın açılması hasta açısından tabii ki istenmeyen bir durumdur.

*İyileşmesi geciken kıl dönmesi ameliyatlarından sonra yapılması gerekenler çok önemlidir. Çünkü bu durumun uzaması hem hastayı çok rahatsız eder hem de yeniden ameliyat olması gerekliliğine kadar gider.

*Ameliyat sonrası yara tamamen kapadıktan sonra yapılması gereken şeyler de vardır.

*Ayrıca ameliyat iyileştikten bir süre sonra (3 ay ya da birkaç sene sonra olabilir) aniden akıntı, yara açılması olursa yapılabilecek işlemler vardır.

  Apse Boşatılması Ameliyatından Sonra Ne Yapılmalıdır?

Kıl dönmesi apsesi oluştuğunda kuyruk sokumunda zonklayan ağrı ve şişlik oluşur. Apse ilk fırsatta cerrahi müdahale ile boşaltılması gerekir. Lokal anestezi altında küçük bir müdahale ile boşaltılabilir. Kendiliğinden boşalmasını beklemek hastalığı büyütür ve sonraki ameliyatın daha büyük ve ağır olmasına sebep olur.

Apse boşaltıldıktan sonra açılan yara ağzı hemen kapanmasın diye küçük bir gaz bezi konulur ve yara kapatılır. Duruma göre 1 ya da 2 gün sonra pansuman açılır. Apsenin çok büyük olması durumunda ilk pansumanı müdahale eden doktor yapmak isteyebilir, kontrole çağırabilir. Küçük apselerde (doktor önerisine göre) hasta pansumanı kendiliğinden çıkararak banyo yapabilir. Tekrar pansumana gerek yoktur.

*Apse boşaltılmasından sonra günlük yaşama devam edilebilir. Apse ağrısı birdenbire büyük oranda rahatlayacaktır.

* Bir süre akıntı devam edebilir. Akıntı kesilip ağrı ve şişlik tekrar oluşursa doktoruna kontrole gidilmelidir. Hasta yatarken, istirahat ederken sırt üstü (yaranın üstüne) yatarsa iltihap daha rahat boşalır.

*Her gün duş almalıdır. Tazyikli su tutulabilir. Mutlaka kurulanmalıdır.

* Apse tamamen boşaldıktan sonra iltihabın geçmesi,ödemin gerilemesi 1 ay kadar zaman alır. Kıl dönmesi tedavisi yani ameliyatı apseden en az 1 ay sonra yapılmalıdır. Daha erken yapılan ameliyatlarda  yara açılması, enfeksiyon riski daha fazla olur. İyileşmesi gecikmiş kıl dönmesi ameliyatları çoğunlukla bu dönemde yapılmış ameliyatlardır.  Ayrıca ameliyat daha geniş çapta yapılmak zorunda kalınır. Kıl kistinin etrafından da gereksiz doku çıkarılır. Bu durum kötü sonuçlara sebep olur.

 Yandaki resimde  ıslak, nemli bırakılmış, iyi kurulanmamış yani ameliyat sonrası bakımı kötü olan bir vaka görebilirsiniz.

NOT: Ameliyat sonrası iyileşmenin gecikmesinde en önemli faktör o bölgenin terli, ıslak, nemli bırakılmasıdır.

   

AMELİYAT SONRASI ERKEN DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR NELERDİR?

Pilonidal sinüs tedavisinde çok fazla ameliyat tekniği vardır. Ameliyattan sonra dikkat edilmesi gereken durumlar ameliyat tekniklerine göre değişir. Daha sık yapılan tekniklere sırayla gözden geçirelim:
   Mikrosinüsektomi sonrası: Hastalığın uygun olması durumunda çok sık uyguladığımız bir yöntemdir. Lokal anestezi ile muayenehane koşullarında yapılabilen, sonrasında yürüyerek evine gidilebilen, sosyal yaşamı kısıtlamayan bir ameliyat tekniğidir. Nüks oranı, diğer komplikasyonları en az olan yöntemdir. Ameliyattan sonra hasta hareket edebilir, yürüyebilir. Özellikle tavsiye edilen yatma pozisyonu yoktur. Flap ameliyatı gibi 15 gün yüzü koyun yatması istenmez. Rahatlıkla sırtüstü yatabilir.
Ameliyattan sonra yara kapatılır. 3 gün yaranın açılmasına, yıkanmasına izin verilmez. 3 gün geçince pansumanı hasta kendisi çıkarabilir, duş alabilir. Yara yeri duştan sonra mutlaka kurulanmalıdır. Tekrar pansuman ve yarayı kapatmak gerekmez.
Hasta ameliyatın 3. gününden itibaren her gün duş almalıdır. Yara yeri tazyikli suyla yıkanabilir. Ayrıca günde 4-5 kez kuyruk sokumu bölgesini kağıt havluyla kurulanmalı ve o bölge sırttan, saçtan düşen minik kıllardan, giysilerin toz ve pamuklarından temizlenmelidir. Çünkü düşen kıllar yara içerisine girerek yaranın tekrar açılmasına, akıntıya sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde de kuyruk sokumu bölgesinde  5-6 saatten fazla kalan kıllar hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
Özellikle çok terleyen hastalarda o bölge nemli tutulmamalıdır. Ameliyattan sonra yara yerinin nemli tutulması  enfeksiyonu artırır, kılların daha kolay girmesine sebep olabilir. Daha ileri dönemlerde o bölgenin nemli kalması kılların girerek nüks etmesine sebep olabilir.

İyileşmesi gecikmiş ameliyatlarda çok büyük oranda hastanın bu söylenenlere uymadığı görülür. Örneğin ameliyat alanı nemli, ıslaktır. Yaranın içinden kılların girdiği görülür.
    Karidakis ameliyatı sonrası: Ameliyat genel anestezi, spinal anestezi altında ya da sedoanaljezi (hafif uyutma) ile birlikte lokal anestezi yapılabilir. Bu durum hastane ortamı gerektirir. Bazen yaraya dren konulabilir. Hastanede 1 gün yatırılır. Ertesi gün dren çıkarılarak taburcu edilir.
Yara yeri bakımı mikrosinüsektomiden farklı değildir. 3 gün sonra gaz bezleri çıkarılabilir, tekrar sarmak veya pansuman gerektirmez. Dilediği gibi (sırt üstü-yüzü koyun-yan) yatabilir. 3. günden itibaren her gün tazyikli suyla duş almalıdır. Mutlaka o bölge kuru tutulmalı, üzerine dökülen kıllar temizlenmelidir. Kılların, tüylerin, tozların yara yerine girmeleri engellenmelidir.

     Flap yöntemlerinden sonra: Mikrosinüsektomi ve karydakisin aksine bakımı daha zordur. Genel anestezi veya spinal anestezi altında yapılır. En az 1 gün (bazen 3-4 olabilir) hastanede yatmak gerekir. Ameliyatta  1 bazen 2 adet dren konulur. Drenler duruma göre 5-8 gün kadar bırakılır. Sonra dren alınır. Dren alınıncaya kadar banyo yapmaya izin verilmez. Bu süre bazı meslektaşlarımıza göre dikiş alınıncaya kadardır.Yani yaklaşık 15 gün banyoya izin verilmeyebilir.
Dikiş alındıktan sonra aynı temizlik ve hijyen kuralları geçerlidir. O bölgenin temiz, kuru olması, kılların temizlenmesi gerekir.Aksi taktirde yara yerine kıllar girerek enfeksiyon gelişebilir, tekrarlama olabilir.

Yandaki resimde iyileşmesi gecikmiş, yara açılmış bir flap ameliyatı görüyorsunuz.

Ameliyatta ne kadar büyük boyutta yaparsanız yapın,ne kadar geniş doku çıkarırsanız çıkarın hijyen kötü olursa yara açılabilir.

AMELİYAT SONRASI HER DÖNEMDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR:

Kıl dönmesinde her teknikten sonra tekrarlama ihtimali vardır. Tekrar etme  ihtimali mikrosinüsektomide en azdır. Fakat hiçbir zaman, hiçbir yöntemde tekrarlamaz garantisi yoktur. Yani tekrarlama ihtimalinin yöntemle ilgisi kesinlikle vardır.
Tekrarlama gibi  yara yeri enfeksiyonu ihtimali de ameliyat yöntemiyle kesinlikle ilgilidir. Bazı yöntemlerde ihtimaller çok daha fazladır. Enfeksiyon, yara açılması olursa daha zor tedavi edilebilir.
Hastalığın tekrarlraması, yaranın açılması, enfeksiyon ameliyat yöntemi ile ilgili olduğu kadar hastanın temizliğiyle ve hijyenle de ilgilidir. Gerek erken dönemde gerekse ileri aylar hatta yıllarda yukarıda anlattığımız temizlik ve bakımı yaptırmalıdır.

   Bu konuda öneriler şöyle sıralanabilir:

* Hasta her gün duş almalıdır. En azından belden altını yani kuyruk sokumu bölgesini yıkamalıdır. Yıkama sırasında tazyikli duş tutulmalıdır.
* Yıkama sonrasında mutlaka iyi kurulanmalıdır. Gün içinde terleme varsa yine sık sık uygun ortam bulup kurulama yapmalıdır. Çünkü devamlı nemli olan cilt bakteri yerleşmesine, kıl diplerinin mikro apseler yapmasına ve kılların cilt altına rahatlıkla girmesine sebep olur. Ayrıca ıslak ve nemli kalan ciltte maserasyon yoluyla açılmalar yapabilir.
* Kuyruk sokumu bölgesinin kıllardan temizlenmesi gerekir. Mümkünse epilasyonla temizlenebilir. Böylelikle aynı bölgede düşen kılların içeriye girmesi engellenir. Ayrıca sırttan, saçtan düşen minik kılların burada tutulması engellenir, daha kolay temizlenerek bu kılların kolay uzaklaştırılması sağlanır.
* Gün içinde en az 4-5 kez kuru bir havluyla kuyruk sokumuna düşen kılların oradan uzaklaştırılması sağlanmalı. Bu işlem idrar için bile girilse tuvalette, ya da çamaşır değiştirilirken yapılabilir, alışkanlık haline getirilebilir. 4-6 saatten fazla kalan kıllar yara yerine girerek yaranın açılmasına ya da hastalığın tekrarlamasına sebep olacaktır.
* Dar, sıkı giysiler giyilmemeli, sentetik iç çamaşırlardan uzak durulmalıdır. Bu tip giysiler terlemeyi ve kıl girişlerini artıracaktır.
* Olağan olmayan bir akıntı, kanama, şişme, ağrı olduğunda ilk fırsatta doktora gidilmelidir. Kıl girdikten sonra yapılacak erken müdahale tekrarlamaya engel olabilir.

Yeni Akıntı, Şişlik, Yara Açılması Olursa Ne Yapmalı?

İlk fırsatta doktorunuza ya da bir genel cerrahi uzmanına gitmek gerekir.

Akıntı olursa: Yara yerine giren kıllar, minik enfeksiyonlar ya da yara açılması erken dönemde temizlenip müdahale edilirse hastalık tekrarlaması önlenmiş olur. Bazı hastaların yaptığı gibi cilde baticon sürerek yaptığı pansumanlar hiçbir işe yaramaz. Bu tip pansumanları eczanede yaptırmak da bir işe yaramaz. Hatta maalesef konuya hakim olmayan meslektaşlarımız bile bu uygulamayı yapıp önermektedirler.
Yara yerine giren ve akıntıya sebep olan kıl, çamaşır pamuğu gibi maddeler içeriden bir alet yardımıyla ve doktor tarafından çıkarılmalıdır. İçerisi gerekirse serum fizyolojikle yıkanmalı, gümüş nitratla temizlenerek içerideki ölü dokular alınmalıdır. İçerisi bu şekilde temizlenmeyen hastalarda akıntı 3 ay sürerse kıllar etrafında kapsül yapacak ve hastalık yeni bir kıl dönmesi hastalığı (pilonidal sinüs) olarak karşımıza çıkacaktır. Oysa etrafında zar (kapsül- epitel dokusunun oluşması) oluşmasına fırsat vermeden sebep ortadan kaldırılırsa ve kıl oradan çıkarılıp etkili (yaranın içine yönelik) bir pansuman yapılırsa hastalık tekrarlamış olmaz.
Yara açılırsa:  Ameliyattan sonra yara yeri açıldığında da etkili bir pansumanla zamanla kapanma sağlanabilir. Tekrarlarsak cilde baticon sürüp cildi kapama asla etkili bir pansuman değildir. Islak pansuman dediğimiz yöntem uygulanır. Açılmış olan cilde serum fizyolojikle (% 0.9 NaCl çözeltisi) debridman (gazlı bezle hafif sürterek) ölü dokular uzaklaştırılır. Enfeksiyon varlığında ya da ölü dokuların fazla olması durumunda gümüş nitratla yakma yapılabilir. Bu işlem hasta yakınına öğretilerek her gün uygulanmalıdır. Haftada 1 ya da 2 doktor kontrolü ile rahatlıkla yara yeri kapanabilir, üstelik yeni bir kıl dönmesi hastalığı oluşmadan.

Yandaki resimde hijyenin kötü olmasından dolayı ameliyattan yıllar sonra yarası açılmış hasta görmektesiniz. Yara içinden kıl yumağı çıkarılıp iyi bir pansumanla yara kapanmıştır. Ve tekrar ameliyata gerek kalmamıştır.

NOT:Yara iyileşmesinin gecikmesinde en önemli faktörlerden biri bölgenin kıllardan arındırılmasıdır. Kıllar girdiği sürece iyileşme gecikir.

Bu şekilde çalışılmamış olup aylar sürerek tekrarlayan, ya da akıntı olduğu anda bile tekrarlamış olarak değerlendirilen ve bu nedenle tekrar tekrar ameliyat önerilen pek çok hasta vardır.
Ayrıca bu şekilde pansumanla kapatabildiğimiz pek çok hasta da mevcuttur.
Kıl dönmesi ameliyatını olmak ve bu hastalıkla mücadele etmek zordur. Unutulmamalıdır ki bu zorluğa sebep olan biraz da bizler, hasta ve hasta yakınlarıdır. Kurallara uyulduğu sürece mücadele çok daha kolay olacaktır.

557 Yorum

 1. Merhaba hocam ben 1hafta önce polinidal sinüs ameliyatı oldum diren 3 gün sonra çıkarıldı ama az doluydu içi bugün kontrole gittim pansuman için ama doktor akıntı ve kötü koku oluştuğunu kilom fazla olduğu için kalçamin birbirine degmesiyle pişik oluştuğunu söyledi gazlı bezi rulo yapıp kuyruk sokumunun arasına yerleştirmem gerektiğini söyledi ve her gün kontrole gel dedi bu akıntı ve pis koku düzenli pansuman ile geçermi

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Pilonidal sinüs ameliyatlarından sonra maalesef bu çeşit iltihaplar olabiliyor. Kilolu hastalarda bu oran biraz daha yüksek. Yaranın kolay iyileşmesi için karbonhidratı kesin, protein ve sebze ağırlıklı beslenin. Hatta yürüyüş gibi spor yapabilirseniz yapın, sonrasında ciddi olarak kurulayın. Doktorunuz gerekeni söylemiş zaten, gerekli kontrollere çağırmış, kontrollerinize uyun. Sonrasında tekrarlamaları azaltmak için de kilo vermelisiniz.

 2. Selamlar sayın hocam, 1 ay once karidakis ameliyati oldum. Ameliyat yerim tam olarak eski haline donmesede baya toparladi.
  Fitness ve koşu yapmaya baslamamda sorun var midir? Ne kadar beklemek gerekir. Tesekkurler

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyatın üzerinden epey zaman geçmiş. Bence koşu yapabilirsiniz. O bölgede gerginlik yapacak hareketler için karydakis ameliyatının boyutu, çıkarılan parçanın genişliği, gergin kapanıp kapanmadığı gibi bilgilere ihtiyaç var. Bu nedenle doktorunuza sormanızda fayda var.

 3. Hocam merhaba;

  Öncelikle soru cevapları okudum ve insanların bu şekilde meraklarını giderdiğiniz için teşekkür ederim.
  Ben 3 hafta önce özel bir hastanede flep yöntemi ile ameliyat oldum.Bölge şiş haldeydi. dren 4 gün kaldı.Ameliyatlı bölgenin en alt kısmı hala iyileşmedi ve dren alındıktan iki gün sonra akıntı başladı kokulu sarımsı sıvı ve kanlı idi iltihaptan şüphelendik doktorumuz herşey normal doku sıvısı o iltihap değil dedi akıntı devam etti evde sıkıp baskı uygulayıp boşalttık sonra dikiş kenarlarından da çıkmaya başladı Doktorumuz baskı tavsiye etti üstüne yattık bayağı boşaldı bir hafta oldu geçmeyince alttan bir dikiş açtı iyileşmemiş dedi vakum bağladılar dün tutmadı bugün az da olsa çekiyor.Genelde sıkarsam alıyor atık sıvıyı.
  Ben okuduğum yorumlardan durumun pekde bana söylendiği gibi olduğundan şüpheliyim mutlaka doktor tavsiyesi önemlidir ama buna kendimce sebeplerim var. İç kısım yukarıda bahsi geçen yöntemlerle temizlenmeden bu haliyle kendi kendine iyileşip yara kapanabilirmi .Kokulu bu sıvı doku sıvısımıdır şu durumda beni ne gibi bir süreç bekliyor yardımcı olabilirseniz sevinirim.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Diren alındıktan sonra bir süre doku sıvısı gelmeye devam eder. Enfeksiyon diyebilmek için kokunun yanı sıra renginin de önemi vardır, mutlaka ki bunu doktorunuz görmüştür. Daha sonra enfeksiyon eklenmiş ki doktorunuz dikiş açarak diren koymuş, boşaltmış. Alt kısmını zaten direnle temizliyor doktorunuz. Flap yönteminde maalesef ki bu tip durumlar birazcık daha uzun sürebiliyor. Bu nedenle her zaman hastalığın evresi uygunsa mikrosinüsektomiyi öneriyoruz. Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz. Yarayı görmeden, ameliyatı yapan doktor dışında başka doktorun tavsiye vermesi doğru değil, size zarar verebilir.

 4. Merhabalar hocam, 17 gün önce karydakis yöntemi ile kıl dönmesi ameliyatı oldum. Ameliyat sonrasında dren takıldı ve 3-4 gün boyunca takılı kaldı. Fakat bu süre sonunda drenin haznesinde biriken kan çok azdı ve ameliyat eden doktor, haznedeki kanın olması gerekenden çok az olduğunu, drenin çalışmamış olduğunu söyledi. Ve dren alındıktan bir müddet sonra da kuyruk sokumumda basınç şeklinde şiddetli ağrı hissettim ve yaklaşık 4 gündür devam eden kokulu açık sarı akıntı sorunu yaşıyorum. Akıntıyla birlikte rahatlama olsa da sırt üstü yatarken kuyruk sokumumda şişlik kaynaklı bir ağrı ve acı bir de o bölgede ciddi bir sıcaklık artışı var. Oldukça endişeliyim, iyileşmem lazımken işime dönemedim. Korkulacak bir durum var mı? Tahmininizce bu akıntı ne zaman biter ve iyileşirim? Ve de ameliyat sonrası ortaya çıkan bu halde ameliyat eden doktorun hatası var mı?
  Cevabınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Karidakis ameliyatından sonra genellikle diren bir gün yeterli oluyor ama bu hastalığın genişliğine, büyüklüğüne, çıkarılan dokunun fazlalığına bağlı olarak uzun tutulabilir. Onun için bu konuda kesin bir kural söylemek yanlıştır. Diren de gördüğünüz gibi bir lastik hortumdur, kanlı akıntının etkisiyle pıhtılaşma yaparak tıkanabilir. Tıkanma olmasaydı bile enfeksiyon gelişebilirdi. Kıl dönmesi hastalıklarında enfeksiyon oranı diğer ameliyatlara göre daha yüksektir maalesef. Yapılan ameliyat ne kadar küçük ise o kadar enfeksiyon ya da bunun gibi riskler azalır. Bu nedenle hastalara sık sık erken dönemde ameliyat olmalısınız diye bilgilendirmeye çalışıyoruz. Karydakis gerektiği için muhtemelen sizinki de çok erken dönem değildi. Yine de flap yöntemine göre benim de tercih ettiğim bir yöntem. Enfeksiyonda ya da diren tıkanmasında Doktor hatası olduğunu düşünmüyorum. Sırt üstü bol bol yatın, akabildiği kadar aksın. Sırt üstü yattığınız zamantam yaranın altına, çıplak teninize değil giysinin üzerinden buz aküsü koyun. Yani o bölgeyi soğutun. Doktorunuzun önerdiği aralıklarla da kontrole gidin. Zaten muhtemelen tedavi için bir takım ilaçlar vermiştir.

 5. Hocam merhaba eşim 8 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldu tek dikiş atıldı .hergun pansumana devam termal sıcak suya ne kadar süre geçtikten sonra girebilir .teşekkür

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyattaki tekniğe ve yönteme, yaranın durumuna göre her gün pansuman gerekmeyebilir. Ben 3 gün sonra açık bırakıp yıkamayı, hastanın duş almasını öneriyorum. Tabii ki doktorunuz öyle önerdiyse yapmaya devam edin. Yara iyice iyileştikten sonra termal suya girmeli. Duş almak başka şey, belli bir birikmiş suya girmek daha farklı. Çünkü termal suyun temiz oluduğundan her zaman emin olunamayabilir. Bu durumu da doktorunuza sormanızda fayda var.

 6. Merhaba hocam 9 gündür kıl dönmesi ameliyatı oldum hocam hem Bi iltihaplanma var dikişlerimde hemde ayıptır söylemesi hocam 9 gündür lavaboya çıkamıyorum hocam hem dikişlerim açılır korkusu var bir yandan bide oturamıyorum bunun Bi zararı varmı ve hocam ne yapmalıyım yan uzansam sorun olurmu

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Dışkılama ile kıl dönmesi ameliyatının çok ilgisi yok, korkmadan rahatlıkla dışkılamanızı yapabilirsiniz. Otururken gerinerek oturmayın, taharetlenirken de yaraya su kaçırmamaya dikkat edin. İltihap apse şeklinde ise boşaltmak ve yaranın içini temizlemek gerekir. Doktorunuza mutlaka kontrole gidin.

 7. Merhaba hocam ben yaklaşık 3 ay önce mikro sinüsektomi ameliyatı oldum ama iki gündür bir şişlik ve ağır bir ağrı vardı bugün de baktığımda şişliğin içinin iltihapla boşaldığını ve kapanmış yaramın açıldığını gördüm moralim altüst oldu sizce bu normal mi yani yara neden açılmış olabilir ve bu birden gerçekleşti ondan önce yara kapalıydı ve sorun yoktu sonra kısa sürede bu gelişmeler oldu

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Her ameliyattan sonra olabildiği gibi mikro sinüzektomi’den sonra da yara içerisine bir kıl girdiği zaman vücut onu atmak için reaksiyon verir. Atamayınca da iltihap yapar. Çoğunlukla sonradan olan şişmelerin, iltihabın sebebi budur. Iltihap yeri iyice temizlenirse içerideki kıl çıkarılırsa, kendisine bir kapsül oluşturmadan yani tekrarlamadan kurtulma şansınız var. İltihap ve akıntıların bir süre devam etmesinden sonra kendine bir yuva yaparak tekrarlama yapar. Henüz yeni bir kapsülün oluştuğunu düşünmüyorum. Bu nedenle ilk etapta tekrarladı olarak değerlendirmem. Ameliyatı nerede olduğunuzu belirtmemişsiniz. Bizde olduysanız hemen temizlemek için başvurun, ücretsizdir ya da ameliyat olduğunuz doktora başvurun. Beklerseniz iltihap artacaktır.

   • Merhaba hocam 9 gündür kıl dönmesi ameliyatı oldum hocam hem Bi iltihaplanma var dikişlerimde hemde ayıptır söylemesi hocam 9 gündür lavaboya çıkamıyorum hocam hem dikişlerim açılır korkusu hemde oturamıyorum bir de yan uzansam sorun olurmu

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Ameliyattan sonraki yatış pozisyonunuz ameliyat yöntemine göre değişir. Mikro sinüzektomi ve lazer tedavisinde dilediğiniz gibi yatıp, uzanabilirsiniz, oturabilirsiniz, yalnızca çok uzun süreli oturmanızı istemiyoruz. Ancak Flap ameliyatlarında yüzükoyun yatmak gerekliliği vardır. Bu nedenle bu gibi ayrıntıları ameliyatınızı bilen, ameliyat eden doktorunuza sormanızda fayda var

 8. Hocam merhabalar, 4 ağustos günü kıl dönmesi ameliyatı oldum kuyruk sokumunun başlangıcından anüse doğru boydan yarık açıp hastalıklı dokuyu ve sağlıklı dokuyu beraber aldılar primer yöntem ile kapatıldı sanırım dren takıldı 5 gün sonra direni çıkartıldı ve 15. Günde dikiş alınmaya gittiğinde alt tarafta akıntı var yara açılmış (açık gibi) görünüyor dediler dikişin tamamını almadılar sadece üstteki dikişler alındı 20. Günde gel dediler tekrar gittiğimde hala akıntı var dediler ama dikişi aldırdı doktor cipro(antibiyotik) verip pansuman yapmaya devam et sırt üstü yat dedi normal yaşantına devam edebilir oturup kalkabilirsin dediler 1 hafta sonra yine gittim akıntı ve çok az kan geliyor bazen dedim bu sefer 1gr lık antibiyotik verip günlük yaşantına devam et 2 haftaya kadar geçmez ise genel cerrah doktoruna görün dediler. Hocam 1 ay olucak neredeyse bu akıntı hala devam ediyor az bişey ama insan kuşkulanıyor işte acaba ameliyatım iyi yapılmadı mı hala hastalıklı doku var mı içimde tekrar ameliyat gerekecek mi bunlar kafamı çok kurcalıyor askeri personelim işe başladım tekrardan aktif olarak bu sorular beni çıkmaza sürüklüyor lütfen cevap verin hocam ?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Kıl dönmesi ameliyatından sonra (aslında her ameliyattan sonra) bir ay akması normal değil tabii ki. Zaten enfeksiyon görülmüş ve antibiyotik verilmiş. Benim prensibim enfeksiyon kaynağı olarak içeride herhangi bir kıl yabancı cisim var mı bunu tespit etmek ve bunu bir sağlık personelinin bizzat kendisinin temizlemesi ve sizin de evde bunları kısmen uygulamamız. Genel Cerrahı görün deme kısmını anlamadım bu aradaki kontrollerinizi başka bir Hekim ya da sağlık personeli mi yapıyordu? Bu tip akıntılarda ameliyatı yapan doktorunuzun takibi ve kontrolü bana göre çok önemli. Siz yine de ameliyat kendi doktorunuza gidin ve eğer içeride temizlenecek bir durum varsa temizlesin ve size önerilerini bildirsin

  • Hocam merhabalar öncelike bilgilendirmeleriniz icin teşekkür ederim. Yaklasik 2 yil once lazer kil dönmesi ameliyatı oldum bugun ise ameliyat yerinde ufak bir cizik sekilde yara oldugunu ve yaklasik 1damlalik kanla karışık apse oldugunu fark ettim yaklasik 2 yildir 2-3 saatte bir kagit havlu ile kurutma yapmaktayi fakat böyle bir durumla karşı karşıya kaldim ne yapmam gerekir yardımcı olabilirmisjniz simdiden teşekkür ederim:)

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Bu şekilde minik enfeksiyonların ve akıntıların en büyük sebebi o bölgeye bir kıl girmiş olmasıdır. Bu nedenle sık sık kağıt havlu ile temizlemek ve o bölgenin epilasyonunu öneriyoruz. Yeni başladıysa içerideki kıl çıkarılarak enfeksiyon temizlenerek etrafına kapsül yapması engellenir. Böylece tekrarlamaması sağlanabilir. Bir genel cerrahi uzmanına kontrole gitmeniz gerekir, bir şey söyleyebilmek için görmek şarttır.

 9. Merhabalar 4 ay önce bir kıl dönmesi ameliyatı geçirdim. Ameliyat kapalı olarak gerçekleşti ve 5-6 dikiş atıldı. Son 1 aydır yara izimin tam bitiminin hemen altında hafifi bir kırmızılık mevcut. Doktoruma gösterdiğimde ordakinin derinin inceldiğini ve zamanla kendini toparlayacağını söylüyor. Fakat bazen tuvalete çıkarken hiç zorlamama rağmen çok hafif bir kanama oluyor o bölgede ve 1-2 silmede geçiyor ama silerken sanki orda bi çatlak varmış gibi ya da tahriş olmuş gibi bir his hissediyorum fakat orda deliğine benzer hiçbir şey yok sadece kızarıklık ve biraz da o ince deri sanki büzüşmüş gibi. O bölgeyi de temiz tutmak adına lazer epilasyona gidiyorum. Sizin öneriniz nedir şimdiden teşekkür ederim.

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Yalnızca minik bir kanama olduğu için, arkasından akıntı gelmediği için sanıyorum tekrarlama nüks ya da iltihap değil. Böyle bir şey olsa doktorunuz açıklardı zaten. Minik bir tahriş olmuş olabilir. Görmeden kesin bir şey demem zor. Epilasyon yaptırmanız iyi olmuş. Her gün duş almanızı, duşun bitiminde o bölgeye tazyikli duş tutmanızı öneriyorum. Duş sonrasında ya da gün içerisinde terledikçe mutlaka kuru tutun, kurularken tahriş edecek şekilde kurulamayın.

   • yanıtınız için teşekkür ederim. Bir şey daha sormak istiyorum. O yara bölgesinde böyle sert zeminlere sırtımı yaslayarak oturduğumda hafif bir ağrı oluyor ve rahatsızlık hissi uyandırıyor bende bu şu an için normalidir.

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Rica ederim. 4 ay henüz ağrıların tamamen geçmesi için erken. Tüm ameliyat yaralarına bir şey dokunduğu zaman ağrı yapabilir. Zaten kontrole gittiğiniz için herhangi bir olumsuz durum olduğunu düşünmüyorum

 10. Merhaba hocam. 8 gün önce kıl dönmesi ameliyatını oldum. Doktorum dikiş atmadı açık şekilde duruyor ve her gün pansuman yapılıyor. Doktor su değmemesi gerektiğini söyledi onun dışında duş alma süresiyle alakalı bir bilgi vermedi. Acaba kaç gün sonra yapabilirim ve bugünden sonra su değse bişey olur mu?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Açık ameliyatlarda yaranın kapanması birkaç ayı bulabilir. Ben ameliyat yöntemi olarak açık ameliyat tercih etmiyorum. Sonradan bazı açılan kıl dönmesi durumlarında ise banyo ve duş öneriyorum. Ama her ameliyatı yapan doktorun önerisi farklı olabilir. Mutlaka doktorunuzla bu konuyu konuşun ve onun önerileri doğrultusunda davranın

 11. Merhabalar ben nerdeyse yaklaşık 1 1,5 yıl önce kol dönmesi ameliyatı oldum ama bazen o bölgeyi temizlediğim zmn kan geliyo bende tekrar tekrar siliyorum sonra kan gelmiyo ameliyat yerine baktım pembeydi ama yara fln yoktu bu normalmi tekrar başlayabilirmi

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Bir buçuk ay sonra ara ara kan gelmesi normal değildir. Ara sıra içeriye kıl ya da yabancı cisim geliyorsa onu atmak için kanlı akıntı yapıyor olabilir. Yara yok diyorsunuz ya zaman zaman küçük açılıp tekrar kapanıyordur. Bir ara doktorunuza muayene olmanızda fayda var.

   • Anneme gösterdim açılmış dedi doktorun verdiği kremleri yeniden kullansak kapanırmı

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Ameliyattan ne kadar sonra açıldığı ve neden açıldığı önemli. Enfeksiyon olduysa ya da içeriye kıl gibi bir takım şeyler girdiyse onların temizlenmesi gerekir. Bu nedenle mutlaka ameliyatı yapan doktorunuza kontrol olmalısınız. Görmeden herhangi bir krem ya da ilaç kullanmak, öneride bulunmak size fayda yerine zarar verir.

     • Merhaba , ben 12 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum sanırım flep yöntemi ile yaptı. 40a yakın dikiş var yan taraftan doku alıp kapatmış. Ama son birkaç gündür o bölgeden pis kokulu akıntı geliyor ve kaşınıyor acaba normal midir ? Pazartesi günü dikişler alınacak o gün doktora göstereceğim ama acil bir şey varsa hemen doktora gitmeyi düşünüyorum yardımcı olur musunuz ? Normal midir akıntının devam etmesi ?

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Sanırım biraz geç oldu ama ameliyattan 12 gün sonra kokulu bir akıntı varsa mutlaka bir sorun vardır. Büyük ihtimalle de iltihap gelişmiş olabilir. Dikiş alma süresini beklemeden kontrole gitmenizde fayda var. Tarifinize göre de ameliyat flap ameliyatı gibi görünüyor. Doktorunuzun vereceği epikrizden ameliyatınızın çeşidini öğrenmeniz mümkün

    • Merhaba hocam ben önce kapalı ameliyat oldum fakat 3 hafta sonra acil ameliyata alıp gene kapalı yaptılar olmadı sonra bir kısmı açık kaldı bir kısmı dikişli kaldı şuan 2. Ameliyatından yaklaşık 3 ay geçti fakat o çatal dediğimiz kısım çok şekilsiz orta taraf tutmuş gibi bazı yerler ayrık vs bunu çözümü var mıdır emsalini daha önce görmedim

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Sorunuzun cevabınıverebilmek için görmek gerekir. İltihap olduğunda apse boşaltılır ve açılan yer tekrar kapatılmaz. Alttan başlayarak yara kapanır. Bu iyileşme zaman ister. Açık kıl dönmesi iyileştiğinde daha kötü bir iz kalır. Dilerseniz 0532 4596900 numaralı telefondan görüntü yollayabilirsiniz. Ne zaman neler yapıldığını da belirtin. Daha doğru yorum yapabileyim. Not: fotoğrafı benim ve asistanım dışında kimse görmez, bu konuda merak etmeyin.

  • Hocam merhaba ben 15 gün önce ameliyat oldum dijişlerim alındı ama enfeksiyon olusmus hala pansuman yapıyorum yaramın kenarlarında isirik seklınde baloncuklar var normal mi acba

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Dikişler alındıktan sonra 15 gün sonra enfeksiyon olması, akıntı olması, pansuman yapmak tabii ki normal değil. Fakat o kabarcık şeklinde olan lezyonlar yara enfeksiyonundan çok Batikon alerjisi ya da bant alerjisi olabilir. Sıcak suya oturduysanız yanığa bağlı baloncuk olabilir. Ameliyat eden doktorunuza kontrole gitmelisiniz.

 12. Hocam benim tam bu kuyruk sokumu , yarığın tam ortasında bi agrı basladi o gün cok yanlis pozisyonda uzun süre oturdum ondan oldu diye düşündüm ama sonrasında orda sivilce gibi bir sey fark ettim biraz arastirdim( kıl dönmesinde delik oluyormus diye sivilce sandım) ardından biraz orayı sıktım ve oradan kan geldi biraz akıntı gibiydi ( beyazlık ve ya sarılık anlamında degil ama böyle sanki düz sivilce patlamis gibi değildi daha farklı sıvı gibiydi) ama şimdi hala bi agrı var sizce kıl dönmesi mi , en yakın zamanda cerrahiden randevu alacafim ama sormak istedim

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Bahsettiğiniz şikayetler kıl dönmesi hastalığı ile uyumlu. Büyük ihtimalle kıl dönmesi hastalığınız mevcut. Tabii ki kesin tanı muayene sonrasında konur. Ameliyat olmanız gerekir. Ameliyat olmadan önce mikrosinüsektomi ve lazer tedavisi gibi sizi en az yoracak yöntemleri araştırmanızı öneririm

  • Merhaba, 6 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum. Su degmemesi gerektiğini söyledi doktorum. Herhangi bir ağrım acım yok ancak dikişlerim de iyi ancak dikişlerimin assagisindan iltihaplı su geliyor bu normal midir?

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Ameliyatın durumuna göre 3 gün sonra biz yıkayabileceğini söylüyoruz. Ama bu her hastaya ve doktora göre değişebilir. Doktorunuzun önerilerine uymalısınız. 6 gün sonra iltihaplı bir akıntı olması normal değil. Ameliyatı yapan doktorunuza kontrole gitmenizde fayda var.

   • Hocam merhaba 20 yıl önce kil donmesi amaliyati oldum fakat amaliyat bölgem çok ağrıyor makata doğru sinir sıkısmasi oluyor ultrasonda yag bezesi çıkıyor fakat bu ağrı bir anda gelip tutuluyorum kuyruk sokumunda sorun olmadigini söylüyor doktorlar acaba ne yapmam gerek.

    • Op. Dr. Seher Şirin

     20 yıl önceki kıl dönmesi ameliyatı ağrı yapmaz. Eğer tekrarlama olduysa, orada şişlik kızarıklık varsa zonklama tarzında ağrı yapar. Bazen makata vurabilir. Ama tarifiniz buna bağlı olmadığını düşündürüyor. Yağ bezesi de ağrı yapmaz. Anismus yani anal kasların ani spazmı olabilir. Makatta ağrı yapan başka bir hastalık varlığı ve kesin teşhis açısından proktoloji yani makat hastalıkları ağırlıklı çalışan bir genel cerrahi uzmanına muayene olun. Belinizden kaynaklı herhangi bir şey olabilir. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanına ya da nöroloji uzmanına muayene olmanızda fayda var

 13. Merhabalar,

  28 Haziran günü Flep yöntemi ile kıl dönmesi ameliyatı oldum. Bayramdan sonra dikişleri aldiracagim. Son 2 – 3 gundur biraz akıntı oluyor. Bugün olan bir önce ki güne nazaran azdı. Bu normal midir ? Teşekkür ederim…

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Ameliyat olalı neredeyse 10 günü geçmiş. 10 gün sonra olan akıntı pek normal değildir. Dikişlerinizi aldırmaya gittiğinizde zaten doktorunuz kontrol edecektir. Herhangi bir enfeksiyon, yara açılması ya da yaranın içerisine kıl girişi gibi sebepler varsa doktorunuz gereken önlemi alacaktır. Bu arada ağrıda, akıntıda artma olursa daha erken kontrole gitmelisiniz

  • Merhaba hocam ben tam 1 ay önce ameliyat oldum yara yeri 2-3 dikiş açılmış doktora gittim krem yazıldı sadece ve çalışıyorum o bölge şuan pişik gibi içi kızarmış yürürken canımı yakıyor ama her gün pansuman yapıyorum yaraya iyi bakmama rağmen bu şekilde sizce ne kadar sürede iyileşir

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Nasıl pansuman yaptığınızı bilmiyorum ama yalnızca batikon sürmek doğru bir pansuman değildir. Yaranın içinin de temizlenmesi gerekir. Yara içine batikon sürülmez. Yara etrafındaki kızarıklık da batikon allerjisi olabilir. En doğrusunu Doktorunuz tarif etmeli

   • Merhaba 20 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum 2. Gün yıkanıp kontrole gittim o günden sonra da kan rengi akıntılarım başladı hala devam etmekte dikişlerim açıldı sürekli çok miktarda akıntı olduğu için dikiş tutmadı 2. Ye birdaha diktiler tekrar diren takıldı 3 gün diren kaldı diren çıkartıldı hala akıntılar devam ediyor 4 parça gazlı bez komple kan sıvı oluyor. Sizce ne yapmalıyız . Her gün pansuman yapılıp yara kapatılıyor

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Kıl dönmesi ameliyatından sonra yara enfeksiyonun en önemli sebebi içeriye kıl girmesidir. Belki de siz de böyle bir şey oldu. Şu anda tekrar tekrar dikmenin çok fazla faydası yok, dikiş tutmaz. Islak pansuman dediğimiz serum fizyolojikle pansuman daha çok ben kullanıyorum. Ama sizi takip eden doktorunuzun önerileri daha önemli, çünkü yarayı gören ve en iyi bilen o

 14. Merhaba hocam benimde Bir sorum olacaktı hocam ben 15 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum doktorum 2 gün önce dikişmi aldı her şey güzel gidiyor dedii bugün hafif Bir ağrı oldu yara yerime baktım hafif böyle yara kendini yenilemiş gibi neden doktor bana kükürtlü sabun al dedi bol su ile yıka dedi Bir faydası olurmu her gün mü yıkamam lazım bide ufak tefek ağrı oluyor şuan ilk defa böyle ağrılar oldu ben nasıl Bir yol izlemem lazım cevap verirseniz çok sevinirim şimdiden teşekkürler hocam

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Kıl dönmesi ameliyatlarından sonra her gün duş almayı öneriyoruz. Özellikle duş bittikten sonra en son o bölgeye tazyikli su fışkırtarak o bölgedeki saçtan, sırttan düşen kılları oradan uzaklaştırmak gerekiyor. Sonrasında da iyice kurulamak lazım. 15 gün de tam olarak ağrılar geçmez. Vücutta nerede olursa olsun dikişler bir süre kendini hissettirecek kadar ağrır. Ağrının şiddetinde artma olursa o zaman kontrole gitmelisiniz. Şu anda doktorunuz yeni kontrol ettiği için ve muayenede önemli bir sıkıntı görmediği için şimdilik rahat olabilirsiniz

   • Merhaba hocam kıl dönmesi ameliyatı olalı 1 buçuk sene oldu ama ilginç bi şekilde ameliyat yerim aşırı kaşınıyor ve yanıyor bunun sebebi nedir

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Bazen ameliyatlardan sonra dikiş yeri uzun süre kaşınabilir. Fakat o bölgedeki kaşınmanın sebebi terli bırakmanız, üzerinde dermatit oluşması, kilolu olmanız, sentetik çamaşırlar giymeniz,deterjan allerjisis gibi sebepler de olabilir. Kesin bir şey söyleyebilmek için muayene olmanızda fayda var.

     • Hocam kıl dönmem var bi sene öncede doktora gittim dedi ilerlemis bu amelyat tek şart bunlari yapin gelin bira dedi kan aldilar röntgen cektiler anestezi gittim amelyat günu alcaktim yer oldundâ arariz dediler aramdilar hala duruyo fazla yürüdümde pışme oluyo

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Kıl dönmesinde küçük ya da büyük olması ilerlemiş ya da başlangıç durumunda olması fark etmez. Kıl dönmesi varsa mutlaka ameliyat şarttır, yaygınlığı ancak ameliyat şeklini belirlemede önemlidir.Tabii ki hastanelerdeki randevu konusunda yapabileceğim bir şey yok. Kendim de 30 yıl çok yoğun Samatya SSK Hastanesi’nde çalışmış biri olarak bizi bekleyen kanserler, ciddi hastalıklar varken kıl dönmesi, fissür, hemoroid gibi hastalıklara maalesef ki randevu veremiyorduk (en azından hayati tehlikesi yok). Boş ameliyat günü ve yatak bulamıyorduk. Bu nedenle sizi arayacak olan meslektaşlarım hakkında kötü bir şey söyleyemem, mutlaka ki uygun yatak ve ameliyat günü olduğunda ararlar ama dediğim gibi bu çok zor. Doktorunuzdan uygulayacağı yöntem hakkında bilgi edinin sonrasında sizi neler bekliyor onu öğrenin. Mikro sinüzektomi ya da lazer tedavisini araştırın.

  • Merhaba hocam ben 10 gün önce kıl dönmesi ameyatı oldum bugün farkettim ki iki dikişim atmış yara açılmış küçük de olsa, kötü kokan bir akıntı da geldi. Doktorum 10 gün sonra geleceği içinde şuan doktoruma gösteremiyorum kötü bir şey olur mu? günde 2 kez pansuman yapıyoruz nelere dikkat etmem gerekir.

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Yara içerisine kıl girişi olabilir ya da enfeksiyon eklenmiş olabilir. Yarayı temiz tutun. Eğer yarınız açıksa sık sık o bölgeye kıl düşmesini engelleyin ya da bir süre kapalı tutun. Yatarken sırt üstü yatın, akabildiği kadar aksın. Giysi üzerinden buz uygulayın. İlk fırsatta da kontrole gidin

   • Merhabalar seher hanim . Ben 11 sene önce kil dönmesi ameliyati oldum. Ameliyat olmadan önce cok kucuk sivilce seklinde idi. Ameliyat olduktan sonra doktor alinan Parcanin iceriden buyuk okdugunu söyledi. Parca ceviz buyuklukte idi. Fakat o kadar yil gecmesine ragmen . Bazen spor hareketleri yaparken veya sert bir yerde uzun sure oturdugumda agri yapiyor. Söylemesi ayip bazen cinsel iliski sonrasi ayri yapiyor. Acaba sebebi ne olabilir. Bu agri hic gecmiyor mu ?

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Eğer kıl dönmesinin tekrarlamasına bağlı bir ağrı olsaydı akıntı, şişlik, kızarıklık eşlik ederdi. Yalnızca otururken değil devamlı bir ağrı olurdu. Ameliyat yerinin ağrısı uzun sürebilir ama 11 yıl sürmez. Muhtemelen kuyruk sokumu kemiğinden kaynaklanan bir ağrı olabilir. Kıl dönmesi ile ilgisi olmayabilir. Kesin bir şey söyleyebilmek için genel cerrahi uzmanı muayene etmeli. Eğer ki böyle bir nüks tekrarlama yok ise ortopedi uzmanının görmesinde fayda var.

 15. Merhabalar ben 15gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum apse yaptı dikişler duruyor ama açılma var ne yapmam gerekiyor

  • Op. Dr. Seher Şirin

   15 gün sonra iltihap akması ve apse olması normal değil. Vücut iltihabı dışarı akıtmak için mecburen yara açılır. İltihabı temizlemek gerekir. Vakit kaybetmeden doktorunuza kontrole gitmelisiniz

 16. Merhaba hocam yaklaşık 10 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum şu an yaramın olduğu bölgeden kanla karışık bir akıntı geliyor 2 gündür sebebi ne olabilir acaba

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Yaranız açık bırakıldıysa kapanıncaya kadar kanlı akıntı olabilir. Dikiş atılıp kapatıldısa 10 gün sonra kanama ve akıntı normal değildir. Enfeksiyon olabilir büyük olasılıkla. İçeriye kıl tüy gidiyse ondan da akıntı yapabilir. Mutlaka doktorunuza kontrole gidiniz.

 17. Merhaba hocam, 4 gün önce kıl dönmesi ameliyatı oldum. Aşırı rahatsız edici kabızlık yaşıyorum. Bunun için ne önerirsiniz? Bir de kuyruk sokumu başlangıcında ameliyat yerinde hafif şişlik var bu normal midir?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   4 gün henüz çok erken, yara yerinde, etrafında şişme ve ödem olabilir. Fakat şişliğe giderek artan ağrı eşlik ederse mutlaka doktorunuza başvurun. Kabızlık da anestezi ve hareketsiz kalmanızın etkisiyle olabilir. Ne ameliyatı olduğunuzu bilmiyorum ama yürümenizde bir mahsur olduğunu zannetmiyorum. Mümkün olduğu kadar evin içinde de olsa yürüyün. Bol su için, lifli sebze ve meyve tüketin. Kabızlığınız devam ederse doktorunuzdan ilaç isteyebilirsiniz.

 18. Hocam yaklaşık 4 ay önce kıl dönmesi ameliyatı oldum ameliyattan sonra 5 6 dikiş atıldı . Her yer kapandı altta küçük bir nokta açık ve her gün hiperbarik ye pansumana gidiyorum gümüş pansuman yapıyorlar fayda etmedi kristal eritip döktüler fayda etmedi yara kapanmıyor ve aşırı kaşınıyor arada sırada akıntı oluyor ne yapmalıyım yaranın kapanması için ve tekrarlanmaması için

  • Op. Dr. Seher Şirin

   Merhabalar. Öncelikle Antalya’ya taşınma nedeniyle sorularınıza bir süre cevap veremedim kusura bakmayın. Aslında hiperbarik oksijen ve gümüş nitrat ile pansuman uygun bir tedavi. Muhtemelen sağlık görevlisi pansumanınızı yapıyor, pansuman sırasında bir aletle içerideki kılların dışarıya alınması, çıkartılması gerekir. İçeride kıl varsa yara kapanmaz. Siz de mutlaka kıllar açısından hijyene dikkat etmelisiniz.

 19. Merhaba hocam, 1 yıl önce kıl dönmesinden ameliyat olmuştum dikişimin birisi erken alınmıştı ve daha yara kapanmamış diğer dikişler kalsın denildi. Erken alınan bir dikişim son günlerde ağrıyor ve akıntı yapıyor. Vazelin krem sürüyorum ağrı bir müddet geçiyor. Ne yapmalıyım?

  • Op. Dr. Seher Şirin

   1 yıl önce ameliyat olduysanız dikişinizin erken alınması ile ilgisi yok. Şu anki akıntı tekrar içeriye giren bir kıl, yabancı cisim ya da enfeksiyon kaynaklı olabilir. Uzun süreden beri varsa tekrarladığı anlamına gelir. Yeni başladıysa içerinin güzelce temizlenmesi ve pansumanlarla kapatılmaya çalışılması tekrarlama ihtimalini azaltır. Uzun süreden beri varsa ve tekrarladı ise ameliyat olmanız gerekir. Ameliyattan önce mikrosinüzektomi ve lazer tedavisini araştımanızı öneririm.

  • Hocam merhaba ben kıl dönmesinden 7 yıl önce ameliyat oldum. Ama nedense son 2 aydır son zamanlar da o bölgem çok ağrıyor oturup kalkma da problem yaşıyorum . Nedeni ne olabilir . Şişlik durumu yok apse durumu yok yara gözükmüyor tekrardan ama nedenini anlayamadım.

   • Op. Dr. Seher Şirin

    Merhabalar. Öncelikle Antalya’ya taşınma nedeniyle sorularınıza bir süre cevap veremedim kusura bakmayın. 7 yıl sonrasında yalnızca ağrı tekrarladığı anlamına gelmez. Herhangi bir akıntı, şişlik, kızarıklık yok ise tekrarladığını düşünmüyorum. Bazen kuyruk sokumu kemiğine bağlı hastalıklar bu şekilde hareketle artan ağrı yapabilir. Tabii ki kesin bir şey söyleyebilmek için muayene gerekir. Önce genel cerrahi uzmanına muayene olun, tekrarlamayı düşündürecek bir muayene bulgusu yok ise ortopedi uzmanının görmesi gerekir.

   • Merhaba hocam. Ben yaklaşık 2 ay önce apse drenajı ameliyatı oldum. Yara tamamen kapanınca kıl donmesi ameliyati dedi doktor. Artık ameliyat zamanı gelmiş midir ? Doktora sıra bulup gidemedim. Teşekkürler şimdiden.

    • Op. Dr. Seher Şirin

     Apsenin büyüklüğüne, derinliğine, durumuna göre en erken 1 ay sonra ameliyat öneriyoruz. 2 ay olduysa çok büyük ihtimalle ameliyat olabilirsiniz. Zaten gittiğiniz zaman doktorunuz enfeksiyonun gerilemiş olup olmadığına bakar, değerlendirir. Ona göre sizi ameliyata hazırlar. Ameliyat olmadan önce microsinüsektomiyi, lazer tedavisini araştırmanızı sizi en az yoracak ameliyatı olmanızı öneririm. Tabii ki hastalığınızın durumuna göre bu yöntemler değişir

     • Merhaba hocam. 16 ağustosta kıl dönmesi ameliyatı oldum kesi çok büyük değil sanırım Primer kapatıldı. Drenle tapurcu edildim. Doktorum antibiyotik reçete etmiş cipro (siprofloksasin) ve flagyl(metronidazol). Prospektüslerini okudum cipronun yan etkisi yüksek, flagyl de ameliyat sonrası kullanımında yarar yoktur yazıyor. okuduğum kadarıyla kıl dönmesi ameliyatı sonrası antibiyotik kullanımına gerek yoktur diye anladım. Siz ne düşünüyorsunuz hocam kullanmalı mıyım ?

     • Op. Dr. Seher Şirin

      Okuduklarınızı nereden okudunuz bilemiyorum ama kıl dönmesi ameliyatından sonra antibiyotik kullanılır!!! Genellikle tek antibiyotik verilir. Duruma göre 2 çeşit antibiyotik verdiğim benim de oldukça sıktır. Doktorunuz da gerek görmüş ki vermiş. Bence kullanın. 5 gün geçmiş antibiyotik hemen ameliyattan sonra başlanır, kullanmamanız hata olmuş. İlaçların prospektüsünde her tür yan etki yazar, yan etkisi olmayan hiçbir ilaç yoktur. Basit diye bilinen bir Novalgin ya da parasetamol bile bazen alerjik reaksiyonuna ölüme sebep olabilir. Ben başka Bir doktorun verdiği reçeteye buna gerek yok demeyi etik dışı sayarım. Doktorunuza sorun, yan etkilerinden çekindiğinizi söyleyin, o gereken açıklamayı size yapacaktır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

WhatsApp Destek
İletişim Bilgileri